Český krajanský spolek v Aténách

 
Dovolujeme si upozornit, že spolková knihovna je dočasně uzavřená z důvodu stěhování spolku.

Výuka českého jazyka i nadále probíhá každou sobotu v prostorách 3. ZŠ Agios Dimitrios (Mitropetrova 3).

Děkujeme za pochopení!