Český krajanský spolek v Athénách

Nabídka stáže

Naše škola spolupracuje s fakultami těchto vysokých škol:
Západočeská univerzita v Plzni, Masarykova univerzita v Brně a Univerzita Hradec Králové, ale je možnost přijímat stážisty i z jiných univerzit. Možnost praktické stáže v naší škole studentům a čerstvým absolventům probíhá v rámci programu ERASMUS+.

Délka praxe:
– minimálně 1 semestr, maximálně 1 školní rok

Náplň práce:
– výuka českého jazyka bilingvních česko-řeckých dětí (předškolní a školní věk)
– spolupráce při přípravě školních a mimoškolních aktivit
– spolupráce při přípravě webových stránek školy a správě sociálních sítí

Požadavky:
- znalost anglického jazyka ( pro běžnou komunikaci v zahraničí)
- zkušenosti s výukou českého jazyka a praxe v dětském kolektivu výhodou
- taktéž velmi oceníme zkušenosti se správou sociálních sítí

Přibližné termíny stáže (po dohodě lze upravit):
Zimní semestr: první polovina září – prosinec
Letní semestr: polovina ledna – polovina června


Zkušenosti našich stážistů:

Barbora Nováková

Stáže v Českém krajanském spolku jsem se zúčastnila v zimním semestru v roce 2023. Tato stáž byla pro mě velké vystoupení z komfortní zóny. Ale nakonec se ukázalo, že jsem se nemusela ničeho bát. V Athénách jsem se hned od začátku cítila být součástí týmu a věděla jsem, že se mohu na kohokoliv obrátit v případě nejasností. Během této stáže jsem se věnovala především výuce dětí předškolního věku. Bylo pro mě potěšením sledovat, jak se děti postupně seznamují s jazykem, a jak se zlepšují ve svých komunikačních schopnostech. Postupně jsem zjišťovala, jaké aktivity je baví a pomocí čeho se nejlépe učí. Zároveň jsem si i zkusila, jaké je to pracovat v týmu. Jak si lze mezi více lidmi rozdělit práci a jakým způsobem spolupráce funguje. Výměna nápadů a zkušeností s ostatními stážistkami obohatila mou profesní praxi. Na tuto stáž vzpomínám velice ráda, protože mi do života dala cenné zkušenosti. Naučila mě, jak pracovat samostatně, ale i jakým způsobem být platná v týmu. Děti mi dodaly potřebnou energii a dokázaly mi, že s touto věkovou skupinou chci pracovat celý život.

Iveta Fantová

Stáž v Českém krajanském spolku obohatila mé profesní dovednosti, ale také mi poskytla nezapomenutelný zážitek. Jedním z aspektů, který nejvíce vynikl, bylo vřelé a přívětivé prostředí, které přináší česká komunita v Athénách. Nová přátelství mezi námi vytvořila podpůrnou atmosféru, která přesahovala hranice třídy. Sbližovali jsme se díky společným zážitkům, a to jak v rámci stáže, tak i mimo ni. Oceňuji možnost si vyzkoušet týmovou práci. Spolupráce nejenže posílila mé schopnosti řešit problémy, ale také mě vystavila řadě pohledů, které obohatily mé chápání metodiky výuky. Jako jedinečnou zkušenost vnímám práci s bilingvními dětmi. Orientace ve specifikách práce s těmito dětmi nejen zdokonalila mé dovednosti jako pedagoga, ale také ve mně vzbudila pocit uspokojení, když jsem byla přímým svědkem jejich pokroku. Dále jsem byla ráda za svobodu, která nám byla poskytnuta při přípravě plánů hodin. Flexibilita mi umožnila přizpůsobit svůj přístup jedinečným potřebám dětí, což podpořilo mou kreativitu a přizpůsobivost. Tato autonomie mě povzbudila k objevování inovativních výukových technik, o kterých bych jinak možná neuvažovala. Kromě akademických aspektů stáž poskytovala dostatek příležitostí k navazování nových přátelství. Atény se svou bohatou historií a živou kulturou posloužily jako dokonalá kulisa. Ať už jsme společně prozkoumávali památky, vychutnávali si řeckou kuchyni nebo se prostě zapojovaly do podnětných rozhovorů, společenský aspekt této zkušenosti byl stejně cenný jako ten akademický.