Český krajanský spolek v Athénách

Baby club

Zpráva z prvního pololetí - Baby club
Vyučující: Barbara Janíčková
Do Baby clubu chodí děti od 18 měsíců do 3 let. V tomhle věku samozřejmě nebudou sedět na židli a soustředit se. Proto jsme na to šli jinak.
Aby se děti cítily příjemně a mohly poslouchat a pochytit český jazyk už i v tomto nízkém věku, tak v našem baby clubu mají hlavně volnost, mohou zkoumat, objevovat a hrát si. Zároveň je ale hned několik pravidel, které se musí naučit respektovat. Například: mohou si vzít jakoukoli hračku, která je volná, ale musí ji pak vrátit v původním stavu. Pracuje se v klidu. Rodič zde pomáhá, ale nechává výběr provedení na dětech.
Naše sobotní setkání běží podle stejného scénáře, což rovněž pomáhá dětem v tom, aby mohly pracovat soustředěně. Na začátku se snažíme nakreslit nějaký krásný obrázek, tvoříme s plastelínou a hrajeme si se zvířátky, které mají děti moc rády. Pak je čas hraní. V herně je uložena spousta zábavných, naučných a rozvíjejících pomůcek, které si děti mohou dle libosti vyzkoušet. K dispozici jsou různé pomůcky na poznávání barev, skládání, hledání, přebírání, puzzle a samozřejmě české dětské knížky, které spolu čteme. Na konci, jakmile zazvoní zvoneček, začínají děti uklízet a čeká nás rozloučení v podobě krásné písničky. Jako odměnu za šikovnost dostávají děti na konci nafukovací balónek nebo samolepku z oblíbených pohádek.


 Předškoláci - Podzim 2022

Zpráva z prvního pololetí předškoláků

Vyučující: Barbora Fürstová, Denisa Vodičková
První pololetí navštěvovalo naši třídu s názvem ‘’Broučci’’ devět předškolních dětí. Po příchodu začala hodina vždy komunikačním kruhem, kdy jsme si postupně předávaly našeho maskota, cvrčka, a každý mu pověděl, co přes týden zažil. Poté jsme se vrhly na kontrolu domácího úkolu a zopakování tématu z předchozího týdne. Dále následovalo nové téma, které jsme si představovaly pomocí příběhu z knihy. Díky němu děti obohatily svoji slovní zásobu novými slovy a pomocí pracovních listů jsme s příběhem dále pracovaly. Jedny z nejčastějších aktivit byly řazení příběhových kartiček, hledání rozdílů, procvičování zrakové diferenciace, hraní pexesa, zpívání písniček, tancování, básničky s pohybem či Kimova hra. Děti též velmi bavila výtvarná tvorba. Společně jsme si vyrobily domeček pro svou rodinu, rozfoukávaly jsme kapičku vody brčkem, obtiskávaly jsme jablíčka nebo jsme si ve třídě vytvořily duhu. Po zvládnutých aktivitách jsme si šly protáhnout svá těla ven a zahrát si s dětmi pohybové hry - Čáp ztratil čepičku, Cukr káva limonáda, Schovávaná, Kočka a myš. Ke konci hodiny jsme se zaměřily na sluchovou oblast a probíraly jsme písmenka z abecedy - přesněji A, B, C, D. V našich hodinách byly probírány témata: zvířata, barvy, Halloween, sv. Martin, lidské tělo, rodina, Mikuláš, Vánoce.


1. třída

Zpráva z prvního pololetí - 1. třída

Vyučující: Lucie Truhlářová
Naši předškoláčci postoupili do první třídy, kde jsme se již více zaměřili na trénování české abecedy, rozvoj čtení a psaní.
Jako minulý semestr jsme si i nyní první hodinu společně vytvořili třídní pravidla, na která byly děti zvyklé. Naši prvňáčci dostávali domácí úkoly ve formě pracovních listů, které svědomitě plnili. Každé ráno jsme začali kontrolou domácích úkolů, v pracovním sešitě jsme dělali nejrůznější cvičení na rozvoj čtení a psaní a poté jsme se hravou formou věnovali aktuálním tématům. S dětmi jsme vyráběli erb se svatomartinským běloušem nebo halloweenská strašidla, malovali český národní strom lípu, psali dopis Ježíškovi a hráli nejrůznější hry. Poslední měsíc výuky se děti naučily básničku O Vánoční hvězdě a tradiční vánoční koledy.
Mezi probíranými tématy byly: prázdniny, stromy a listy, Halloween, svatý Martin, moje tělo, nemoci, protiklady, roční období (podzim a zima), svatý Mikuláš a Barborka, Vánoce.
Trénování abecedy: modelování písmen z modelíny, písmenkový závod (běhání pro písmenka), písmenkový koberec (kam děti přiřazovaly k písmenům předměty začínající na dané písmeno), písmenkové pexeso, nejrůznější pracovní listy, kartičky s abecedou, zaplácni písmenko na tabuli, v neposlední řadě jsme hledali rozdíly mezi řeckou a českou abecedou.
Začínáme se čtením.


3. třída

Zpráva z prvního pololetí 
Vyučující: Klára Šotolová
Všechna čtyři šikovná děvčátka společně skočila již do 3. třídy. Náš školní rok jsme zahájily seznámením se nejen navzájem, ale i s naším třídním maskotem pandou Švandou a také jsme si společně vytvořily třídní pravidla, která nás při dodržování vždy na chvíli přenesla do České republiky. A k čemu vlastně naše panda Švanda sloužila? Tento malý, roztomilý plyšáček postupně navštívil všechna 4 děvčátka nejen ve škole, ale i u nich doma. Každou sobotu si totiž jedna z děvčátek vzala pandu Švandu domů, kde se o ni hezky starala a hlavním úkolem vždy bylo přečíst pandě Švandě jakoukoliv českou knížku, kterou nám následující sobotu přinesla ukázat a představila nám ji.
V prvním pololetí jsme trénovaly nejen klasické čtení, ale i čtení s porozuměním. Dále jsme si připomněly gramatiku z předešlého ročníku, a to především tvrdé a měkké souhlásky, psaní bě/pě/vě/mě/dě/tě/ně a správný slovosled ve větě jednoduché. Dokončily jsme učivo párových souhlásek a vrhly se na psaní velkých písmen, seznámení se se základními slovními druhy a na to jsme navázaly skládáním vět jednoduchých do souvětí. Abychom si však gramatiku procvičily komplexněji a upevňovaly správné skloňování slov, zaměřily jsme se také na slohová cvičení. V neposlední řadě jsme si ověřily i auditivní vnímání pomocí poslechu písničky a doplňování chybějících slov do textu a naučily se pohybovou básničku Anděl čaroval.
Každou sobotu jsme vždy začaly povídáním o tom, co panda Švanda zažila a představením knížky, kterou ji některá z děvčátek přečetla. Dále jsme pokračovaly kontrolou domácího úkolu z předešlé hodiny, poté jsme si připomněly již probranou gramatiku a následně jsme se společně pustily do gramatiky nové. Gramatiku jsme procvičovaly především formou různých aktivit, přiřazování kartiček a pracovních listů.
Ve druhé části výuky jsme se věnovaly tématům podzim, podzimní les, lesní zvířata, Halloween, sv. Martin, pohádkové prezidentské volby (s nimiž nás přijely seznámit stážistky z České asociace), Mikuláš, Vánoce a vánoční tradice. Pomocí těchto témat jsme rozšiřovaly slovní zásobu, nabývaly nových vědomostí, procvičovaly čtení, psaní a také výtvarně tvořily.
Společně jsme se nejen učily českému jazyku, ale v rámci přípravy na mikulášskou besídku jsme spolu trénovaly i taneční vystoupení, které se všem děvčátkům náramně povedlo!
Vyučující: Klára Šotolová
Všechna čtyři šikovná děvčátka společně skočila již do 3. třídy. Náš školní rok jsme zahájily seznámením se nejen navzájem, ale i s naším třídním maskotem pandou Švandou a také jsme si společně vytvořily třídní pravidla, která nás při dodržování vždy na chvíli přenesla do České republiky. A k čemu vlastně naše panda Švanda sloužila? Tento malý, roztomilý plyšáček postupně navštívil všechna 4 děvčátka nejen ve škole, ale i u nich doma. Každou sobotu si totiž jedna z děvčátek vzala pandu Švandu domů, kde se o ni hezky starala a hlavním úkolem vždy bylo přečíst pandě Švandě jakoukoliv českou knížku, kterou nám následující sobotu přinesla ukázat a představila nám ji.
V prvním pololetí jsme trénovaly nejen klasické čtení, ale i čtení s porozuměním. Dále jsme si připomněly gramatiku z předešlého ročníku, a to především tvrdé a měkké souhlásky, psaní bě/pě/vě/mě/dě/tě/ně a správný slovosled ve větě jednoduché. Dokončily jsme učivo párových souhlásek a vrhly se na psaní velkých písmen, seznámení se se základními slovními druhy a na to jsme navázaly skládáním vět jednoduchých do souvětí. Abychom si však gramatiku procvičily komplexněji a upevňovaly správné skloňování slov, zaměřily jsme se také na slohová cvičení. V neposlední řadě jsme si ověřily i auditivní vnímání pomocí poslechu písničky a doplňování chybějících slov do textu a naučily se pohybovou básničku Anděl čaroval.
Každou sobotu jsme vždy začaly povídáním o tom, co panda Švanda zažila a představením knížky, kterou ji některá z děvčátek přečetla. Dále jsme pokračovaly kontrolou domácího úkolu z předešlé hodiny, poté jsme si připomněly již probranou gramatiku a následně jsme se společně pustily do gramatiky nové. Gramatiku jsme procvičovaly především formou různých aktivit, přiřazování kartiček a pracovních listů.
Ve druhé části výuky jsme se věnovaly tématům podzim, podzimní les, lesní zvířata, Halloween, sv. Martin, pohádkové prezidentské volby (s nimiž nás přijely seznámit stážistky z České asociace), Mikuláš, Vánoce a vánoční tradice. Pomocí těchto témat jsme rozšiřovaly slovní zásobu, nabývaly nových vědomostí, procvičovaly čtení, psaní a také výtvarně tvořily.
Společně jsme se nejen učily českému jazyku, ale v rámci přípravy na mikulášskou besídku jsme spolu trénovaly i taneční vystoupení, které se všem děvčátkům náramně povedlo!


5. a 6. třída

Zpráva z prvního pololetí – 5. a 6. třída

Vyučující: Jana Kalliontzi
Naši nejstarší žáci skočili do nového ročníku rovnýma nohama. Na první hodině jsme si rozdali české učebnice a pracovní sešity a společně jsme se vrhli na studium.
Na začátku výukové lekce vždy probíhá komunikační kolečko, kdy si vyprávíme, co se nám během týdne přihodilo. Poté si zopakujeme probranou látku z minulé hodiny formou diktátu, gramatického cvičení na tabuli, hrou se slovy (Šibenice, vymysli a napiš větu se zadaným slovem apod.).
Poté probíráme nové učivo. Žáci v této části hodiny pracují jak společně, tak individuálně.
S žákyní 5. třídy jsme se věnovaly tématům: stavba slova, slovní druhy a podstatná jména (pád, číslo, rod a vzor).
S žákem 6. třídy jsme probírali podstatná jména (druhy PJ, odchylky v psaní PJ) a psaní velkých písmen.
V závěrečné části hodiny se věnujeme různým tématům. Zaměřujeme se na porozumění textu, obohacování slovní zásoby a výuku českých reálií. V prvním pololetí to byla témata: sluneční soustava, symboly České republiky a legenda O Třech králích.
Čeština je bezva!


Hezky česky“ (děti 7-8 let) – čeština jako cizí jazyk

„Hezky česky“ (děti 7-8 let) – čeština jako cizí jazyk
Vyučující: Lucie Karagianni Jahodová
V minulém školním roce naše třída dokončila učebnici češtiny jako cizího jazyka Domino 1 a v novém školním roce jsme se vrhli na druhý díl. Nejdřív jsme si ale museli opět připomenout českou abecedu a zopakovat si základní slovní zásobu – barvy, čísla, školní pomůcky, jídlo, dny v týdnu atd…
Každou hodinu nyní začínáme oblíbenou hrou Šibenice, díky níž se opět přepneme do češtiny a do české abecedy. Následně pokračujeme opakováním tématu z minulé hodiny a zbytek hodiny pak pracujeme na osvojení si nového tématu, slovní zásoby k danému tématu, gramatiky a vždy se věnujeme i psaní. A bez úkolů se domů neodchází.
Témata letošního podzimu – komunikace a slovní zásoba:
Představení a podání základních informací o bydlišti, původu, věku
Prostorová orientace
Pojmenování způsobu dopravy
Názvy školních předmětů a komunikace o jejich oblibě
Základní pojmy českého jazyka – tečka, vykřičník, slovo, věta…
Základní pojmy z matematiky – plus, mínus, krát, děleno, rovná se…
Základní pojmy pro řízení třídy – Posaď se! Čti! Otevři knížku!
Gramatika:
Čtení a psaní
h x ch
d,t,n x ď,ť,ň
dy,ty,ny x dy/ty/ny
z,s,c x ž,š,č
Vazba Mám rád…
Rodovost číslovky 2 v propojení se školními pomůckami: dvě židle, dva stoly
Před Vánoci jsme část hodiny věnovali i nacvičování básničky pro Mikuláše a českých koled. Těšíme se, co nového se naučíme v roce 2023! Češtině zdar!
 
 


Čeština s Milenkou - Podzim 2022

Vyučující: Joanna Vasdeki
Na co jsme se soustředily v prvním pololetí:
1. Mluvení: žákyně tvoří a odpovídá na krátké věty
2. Procvičujeme běžné, každodenní dialogy
3. Soustředíme se na správnou výslovnost, dvojhlásky, samohlásky, souhlásky
4. Připomínáme si číslovky a začínáme cvičit složitější (jako 1000)
5. Učíme se druhy vět
6. Čtení: žákyně pokaždé čte hodně v češtině, aby si zvykla na tento slovanský jazyk, který zní úplně jinak než řečtina, její mateřský jazyk
Příští pololetí budeme dál pokračovat s procvičováním mluvení, čtení a ještě k tomu přidáme poslech.
Také je důležité, že Milenka začíná do České republiky jezdit častěji, což jí velmi pomůže v tom, aby rozvinula svoji znalost češtiny!


Kouzelná hodina češtiny s Joankou Vasdeki

Kouzelná hodina češtiny s Joankou Vasdeki
říjen - prosinec 2022
Jak kreativně učit české reálie
Tvořivá hodina pro děti (4-16 let), kde mluvíme česky a tvoříme krásné věci, které nám připomínají Českou republiku.
Obsah:
Moje česká mapa (1. 10.)
Karlův most (8. 10.)
Karel IV. a jeho koruna (22. 10.)
Tančící dům v Praze (5. 11.)
Pražský hrad a Zlatá ulička (12. 11.)
Vánoční řetěz (19. 11.)
Vánoční ozdoby (26. 11.)
Můj kalendář (3. 12.)
V kouzelné hodině vyhledávám různá témata, která se přímo týkají České republiky, jako je například:
• Karlův most,
• Pražský hrad,
• Zlatá ulička,
• Tančící dům
a mnoho dalších, které jsou VŽDY spjaty s českými REÁLIEMI.
Tvůrčími procesy, o kterých přemýšlím téměř úplně sama, (nejde tedy o hotové návrhy z internetu), učím děti témata, která jsou pro českou kulturu důležitá, ale i zábavná.
Pokaždé píšeme v češtině buď slova, nebo krátké fráze. I ty nejmenší děti se snaží – s cennou pomocí studentek – opisovat písmena české abecedy.
Všechny děti se chtějí učit a velmi rády poznávají jiné kultury. Nesmíme ale zapomínat, jak je učit. Už teď jsou docela zaneprázdněni školními povinnostmi a když k tomu přidáme další tradiční hodinu k poznání České republiky, zatíží je to ještě víc. Díky kouzelné hodině děti zažily hodinu jinou, kreativní, krásnou, plnou překvapení (nikdy jsem jim neřekla, co přesně budeme dělat, vždy to bylo překvapení), ale hlavně
plnou češtiny a české kultury.