Český krajanský spolek v Aténách

duben 2020

4. třída

Celý duben jsme se ve 4. třídě opět vídaly formou online výuky. V naší virtuální třídě jsme procvičovaly zejména podstatná jména, jejich rody, vzory a pády. Hlavní náplní výuky v dubnu byla slovesa. Společně jsem probraly určité a neurčité tvary sloves. Hlavu nám trošku zamotaly tvary složené a jednoduché, čímž jsme se ale nenechaly rozhodit. Dokonale nám totiž šly slovesné časy. Slovesa jsme si závěrečně zopakovaly a shrnuly pomocí pracovních listů, ve kterých byly zadané úkoly od pomyslného ředitele nakladatelství ,,Milujeme češtinu´´ a úkoly jsme tedy žákyně plnily jako spisovatelky. Stejně jako v březnu stále každá pokračujeme ve čtení libovolně zvolených knížek a společně si povídáme, co je v knížkách nového. Procvičování vyjmenovaných slov proběhlo například hrou ,,na detektivy´´.

3. a 8. třída

Na začátku měsíce jsme se ve spojené třetí a osmé třídě zabývali jarem a Velikonocemi. Vysvětlili jsme si, proč a jak se Velikonoce slaví, a ve cvičeních jsme pracovali s velikonočními tradicemi a zajímavostmi o tomto nejvýznamnějším křesťanském svátku. V jarní tematice jsme pokračovali také například jarními a dubnovými pranostikami nebo básničkou o jaru. Abychom zjistili, jak dobře umíme rozlišovat i/y po měkkých, tvrdých a zejména obojetných souhláskách, soutěžili jsme formou kvízu a sbírali tak body za správné odpovědi. Opakovali jsme si znalost útvarů národního jazyka, citově zabarvených slov nebo správnou výslovnost nejrůznějších českých jazykolamů. S třeťákem jsme se pak zejména zaměřili na procvičování správného psaní i/y, í/ý a rozlišování slovních druhů, ke kterým jsme přidali jeden nový. Dále jsme si ve cvičeních procvičili i hledání kořene slova, synonyma a antonyma nebo význam jednotlivých vyjmenovaných slov, abychom je dokázali správně používat. S osmačkou jsme se v dubnu zaměřily na gramatické kategorie sloves a určování druhů přísudku, psaní správných koncovek u podstatných jmen a určování jejich vzorů, rozbory jednoduchých vět i souvětí, zejména určování druhů vedlejších vět nebo správné psaní s/z/vz. Na závěr hodiny jsme si pak vždy zahráli nějakou zajímavou hru, díky které jsme si rozšířili slovní zásobu nebo zopakovali nějaký jazykový jev.

Čeština jako cizí jazyk

V dubnu jsme byli nuceni pokračovat v  ‘’netypickém” vyučování. Na platformu padlet.com byly vloženy další tři vyučovací celky, aby byly k dispozici dĕtem, které budou mít zájem.

Lekce 3 se zabývá tématem “ve třídĕ”. Je dán základní tematický slovník (podstatná jména a slovesa). K procvičení se po dĕtech žádá, aby napsaly jeden odstavec, v nĕmž tematická slovíčka použijí podle vzoru, který je jim dán a je i přeložen.

V Lekci 4 se žáci dovĕdí o velikonočních zvycích v ČR. V zavĕru je on-line cvičení-hra, která souvisí s Velikonocemi v ČR.

Lekce 5 je zamĕřena na téma “jídlo a pití". Kromĕ tematického slovníčku se zabývá časováním sloves  “jíst” a “pít” a taktéž i používáním  frází chutná mi/nechutná mi nebo (ne)mám rád/ráda + podstatné jméno. Nakonec jsou dána cvičení na procvičení a aplikaci teorie.

Elektronické vyučovací celky se nacházejí na uvedené stránce, kterou můžete navštívit:

Lekce 3 : https://padlet.com/georgiadou_sy/918mbe4faw2s
Lekce 4 : https://padlet.com/georgiadou_sy/vsd6x2ud89c9x0ef
Lekce 5 : https://padlet.com/georgiadou_sy/mfnswrh33tvsm2ds
 

Διδασκαλία της τσέχικης ως ξένης γλώσσας

Τον Απρίλιο συνεχίστηκε αναγκαστικά η ασύγχρονη εκπαίδευση. Ανέβηκαν μέσω της πλατφόρμας padlet.com άλλα τρία μαθήματα, τα οποία είναι διαθέσιμα για όποιο παιδί ενδιαφέρεται.

Το μάθημα 3 ασχολείται με το θέμα «στην τάξη» . Δίνεται βασικό θεματικό λεξιλόγιο (ουσιαστικά και ρήματα). Για εξάσκηση ζητείται από τα παιδιά να γράψουν μια παράγραφο, χρησιμοποιώντας το θεματικό λεξιλόγιο και το παράδειγμα που τους δίνεται (δίνεται και μεταφρασμένο).

Στο μάθημα 4 δίνονται πληροφορίες για τα έθιμα του Πάσχα στην Τσεχία. Τελειώνει με μια on-line άσκηση-παιχνίδι σχετική με το τσέχικο Πάσχα.

Το μάθημα 5 ασχολείται με το θέμα «φαγητά και ποτά». Εκτός από το θεματικό λεξιλόγιο, παρουσιάζεται ο σχηματισμός της κλίσης των ρημάτων «τρώω» και «πίνω», καθώς και η χρήση των φράσεων chutná mi/nechutná mi ή (ne)mám rád/ráda + ουσιαστικά. Στο τέλος δίνονται ασκήσεις για εξάσκηση και εμπέδωση της θεωρίας.

Předškoláci

V měsíci dubnu jsme s předškoláky pokračovali ve výuce pomocí výukových videí. Postupně jsme probrali a zopakovali 4 hlavní témata: jak vypadá náš den, roční období jaro, jak se slaví Velikonoce a z čeho je poskládané lidské tělo. Dále jsme také zopakovali většinu písmenek a naučili se nová písmena: Š, T, U, Ú,Ů a V. Za chvíli budeme znát celou abecedu Součástí videí jsou i básničky a písničky na dané téma a nakonec je připraven i vždy nějaký příběh nebo pohádka. V měsíci dubnu to byla pohádka o Koblížkovi, pohádka o Drakovi a princezně, pirátská pohádka a povídání o dinosaurech. Od dětí nás moc  těší pozitivní zpětná vazba v podobě obrázků a videí, které také ve videích můžete shlédnout.