Český krajanský spolek v Athénách

listopad 2018

2. a 4. třída

Celý listopad jsme poctivě cvičili zimní písničky na mikulášskou besídku.

A také jsme se vydali na cestu evropskými zeměmi s písankou Umím psát na cestách, kde procvičujeme psaní, ale také si rozšiřujeme obzory a slovní zásobu. Pouštíme si videa z různých zemí a poté následuje kvíz, abychom si zapamatovali co nejvíce zajímavostí. Už jsme navštívili Itálii a Belgii.

2. třída si zopakovala čtení slabik s „ě“(bě, pě, vě, mě, dě, tě, ně, a také dy, ty, ny, di, ti, ni.

Se skřítkem Alfrédem (kniha Čtení s porozuměním a hry s jazykem) se pěkně bavíme nad jeho popletenými slovíčky a větami, přičemž je dáváme do pořádku.

3.třída dokončila všechna vyjmenovaná slova a začala se věnovat určování slovních druhů.

-AnKa-

3., 6. a 7. třída

3.třída

Třeťáci se v listopadu věnovali hlavně výuce vyjmenovaných slov po B, b. Hravou formou procvičovali psaní, společně začali číst knihu od Martiny Drijverové Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř, ale nezapomněli ani na nácvik koled a písní se zimní tematikou.

6. a 7. třída

Starší žáci procvičovali hlavně psaní i - y v koncovkách podstatných jmen, shodu podmětu s přísudkem, skloňování přídavných jmen podle vzorů mladý a jarní a začali procvičovat také psaní  slov s předponami s a z.

-Hanka-

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci listopadu jsme trénovali české koledy. Také jsme se věnovali procvičování barev a tvoření množného čísla (např. ten hnědý pes – ti hnědí psi) a rozlišování mužského, ženského a středního rodu (např. ten šedý dům X ta šedá myš). Také jsme procvičovali čtvrtý pád (např. To je žlutá hruška. X Mám žlutou hrušku.). Pro zopakování barev jsme hráli rlzné hry, např. hru „Pan čáp ztratil čepičku“.

Zopakovali jsme si také časování sloves MÍT a JET. Hodně nám při tom pomohla písnička „Jede, jede poštovský panáček“.

Naším hlavním tématem se stal podzim a díky podzimnímu pexesu jsme se naučili mnoho nových slovíček souvisejících s tímto ročním obdobím. Také jsme se začali věnovat tématu „rodina“, kterému se budeme věnovat i v prosinci.

V písance „Putujeme za písmem“ jsme vyplnili část o starém Egyptě a se seznámili se slovíčky jako např. faraon a papyrus.

-Pavla-