Český krajanský spolek v Athénách

březen 2018

Dětský klub

Březen byl celý ve znamení vítání jara. Hřejivé paprsky slunce postupně probouzejí přírodu a malují ji rozličnými barvami. A tak i my se chopili barev a vymalovali si jarní květy. Teplý vzduch provoněný květinami nás přilákal k venkovním hrátkám. Zdravá rozcvička na čerstvém vzduchu prospívá našemu tělu i duchu. K jaru patří také Velikonoce, na které se každý rok pečlivě připravujeme. Dobře víme, že na jaře vše pučí a roste. Máme to vlastnoručně ověřené. I tentokrát jsme zaseli osení, které se vždy krásně zazelená. A doplnili jsme ho nazdobenými vyfouknutými vajíčky.  

1. a 3. třída 

Březnové sobotní hodiny češtiny začínaly písničkou Adámku náš.

Prvňáci neustále procvičovali čtení a psaní slov a krátkých vět, přidali jsme také několik nových písmen. Četli jsme na kartičkách krátké pokyny, které jsme následně plnili, a tak se ukázalo, jak dobře rozumíme tomu, co čteme.

Napsali jsme si diktát jednoduchých vět, neboť už víme, že věta začíná velkým písmenem a na konci je tečka, vykřičník nebo otazník.

Zahráli jsme si na rybáře, neboť rybolov nás baví. Prvňáci při něm cvičí nová písmena, z nich složené slabiky a slova. Třeťákům chycená rybka přinesla doplňovačky na zopakování vyjmenovaných slov po „b“ a „l“.

Dočetli jsme naši společnou četbu, knihu Zdeňka Svěráka Pan Buřtík a pan Špejlička.

Před velikonočními prázdninami jsme se sešli při Dopoledni s Andersenem, kde se děti seznámily s knihou Povídání o pejskovi a kočičce, a také s jejím autorem Josefem Čapkem.

-AnKa-

2. a 5. třída

První jarní měsíc jsme přivítali jarní písničkou Jak se tak dívám.

Abychom "přepnuli" na češtinu, každé vyučování jsme začínali konverzační hrou Ukaž a vyprávěj nebo jsme si hráli s abecedou či se pokoušeli hledat slova pomocí hry Šibenice.

Druháci poté různými způsoby procvičovali psaní i - y po měkkých a tvrdých souhláskách, čtení s porozuměním i psaní. Cestovali tentokrát do Nepálu, Rumunska, Švýcarska i Ománu.

Hlavní náplní měsíce března byl ale nácvik psaní podobně znějících souhlásek uprostřed a na konci slov (spodoba hlásek). Učili jsme se, jak rozlišit, kdy se ve slovech píše b nebo p, d-t, ď-ť, v-f, z-s, ž-š, h-ch. K procvičování nám skvěle posloužily i kolíčkové kartičky z časopisu Krajánek.

Páťáci procvičovali psaní i-y ve slovech vyjmenovaných a jim příbuzných, na konci podstatných jmen všech rodů, procvičovali shodu podmětu s přísudkem, ale především psaní zájmen MNĚ x MĚ.

Samozřejmě pokračovali i ve sledování videí Staré pověsti české, které nám pomáhají nacvičovat poslech s porozuměním.

 

-Hanka-

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci březnu jsme se naučili novou písničku „Travička zelená“. Při jejím procvičování jsme použili výukové kartičky z blogu „Pro Šíšu“ https://prosisu.blogspot.gr/.

Probrali jsme celou devátou lekci v učebnici Domino „Každý je jiný“, ve které jsme se věnovali především přídavným jménům. Při procvičování nám navíc pomáhaly učebnice Český den, Učím se česky 1 a Česky krok za krokem. Naučili jsme se popisovat člověka a používat slova „jak“ a „jaký“ (Jak vypadá ten člověk? Jaké má vlasy?) a rozšířili svou slovní zásobu v rámci popisu vlastností (např. Ten pes je hloupý. Inženýrka je chytrá. To kuře je malé.).

V rámci gramatiky jsme také začali procvičovat použití minulého času, kterému se budeme věnovat i v příštím měsíci.

Navíc jsme hráli nejrůznější hry, které nám pomáhaly s rozšiřovaním slovní zásoby.

-Pavla-