Český krajanský spolek v Athénách

leden 2016

3. třída

Do nového roku jsme vstoupili s novou energií a elánem.

Naučili jsme se písničku Čtyři koně ve dvoře, u níž jsme si i zatancovali.

Do Vydrýskova deníku přibyly další zápisy a zážitky.

Dočetli jsme knihu Krysáci a začali číst knihu Martiny Drijverové Sísa Kyselá.

Naučili jsme se vyjmenovaná slova po M,m a procvičovali psaní i-y. Samozřejmě jsme si i hráli. Hodně. Hráli jsme si s abecedou, vymýšleli slova začínající různými písmeny, hráli jsme si se slovními druhy, ale i s vyjmenovanými slovy, když jsme vymýšleli a následně psali příběhy obsahující několik vyjmenovaných slov.

Poslech jsme trénovali při sledování videa o Plzeňském a Karlovarském kraji. Dozvěděli jsme se, že Plzeňský kraj je známý především výrobou piva, tramvají a lokomotiv, ale že odtud pochází i Spejbl a Hurvínek a Karlovarský kraj, že je kraj lázeňský, kde se vyrábí světoznámý porcelán.

-HanKa-

2. třída

Druhá třída se v měsíci lednu věnovala několika obtížným tématům. Opakovali jsme slova protikladná (antonyma) a navíc jsme také začali probírat slova souznačná (synonyma). V rámci nové látky jsme se začali zabývat vztahem mezi slovy (jejich podřazeností a nadřazeností). Tato látka nás všechny velmi bavila. Žáci vytvářeli domečky pro různé kategorie podřazených slov. Letmo jsme se také seznámili se slovy mnohoznačnými a vysvětlili si, že některá slova mohou být lichotivá a jiná hanlivá (např. babička – babizna). Napsali jsme několik diktátů.

V tomto měsíci jsme také opakovali a rozšiřovali slovní zásobu související s ovocem a zeleninou. Pomáhalo nám při tom pexeso a také domino z listopadového čísla časopisu Krajánek.

Seznámili jsme se se dvěma českými pověstmi o kněžně Ludmile a Přemyslovi, na kterých jsme trénovali i poslech. A také jsme si představili dvě české kreslené postavičky: Rumcajse a Boba a Bobka.

Naučili jsme se písničky „Čtyři koně ve dvoře!“ a „Na tom pražským mostě“.

Četbu jsme procvičovali na textech z Otíkovy čítanky.

-Pavla-

Předškoláci a 1. třída

Po Vánocích jsme se sešli pěkně odpočinutí a odhodlaní se opět pustit do práce. Podělili jsme se o své zážitky z prázdnin a mě nejvíc zajímalo, kdo ve dnech volna přečetl jakou knihu, tak jsem si vyžádala od dětí k nahlédnutí čtenářské deníky. Ty se stanou součástí výuky. Domluvili jsme se, že si na každou hodinu někdo z prvňáků a předškoláků připraví prezentaci knihy, kterou přečetli nebo jim byla přečtena. Prezentace vypadá tak, že žák předstoupí před své spolužáky, a s knihou, kterou chce představit, nám ukáže i zápis ve čtenářském deníku. Stručně popíše, o čem kniha je a kdo ji napsal, jaké postavy se tam objevují, co se mu líbilo, případně nelíbilo. Cílem těchto prezentací je povzbudit děti k četbě, inspirovat je mezi sebou, a také naučit se předstoupit před spolužáky a hovořit na dané téma. Netřeba vyjmenovávat všechna pozitiva, co dětem pravidelná četba přináší, z jazykového hlediska bych ráda vyzdvihla např. rozvoj slovní zásoby tolik potřebný u našich dvojjazyčných dětí.

V hodinách jsme se dále věnovali jako obvykle psaní a čtení, s prvňáky jsme přidali další písmena, která si se zájmem zkouší i předškoláci. Pro ty nejmladší jsou vždy připraveny pracovní listy. Nechyběly ani didaktické hry a chvilka poezie, kdy jsme se naučili básničku Rybář od Ljuby Štíplové.

-AnKa-

Dětský klub

V dětském klubu jsme se tento měsíc kromě češtiny naučili i jedno slovo japonsky, a to origami. Ze zeleného papíru jsme si všichni poskládali skákací žabku, a poté jsme si uspořádali závod o nejdelší žabí skok. Vítězné žábě majitelky Nikol jsme hlasitě zatleskali! A protože v lednu zde v Athénách také trochu pršelo, ve výtvarném koutku jsme se vybavili deštníky. A co by to bylo za zimu bez tučňáků? No a jeden z našich žáčků měl svátek, který s námi chtěl oslavit, a tak nás pohostil výborným zákuskem. Ještě jednou všechno nejlepší, Naso!!

-AnKa-