Český krajanský spolek v Athénách

duben 2016

3. třída

Na začátku měsíce dubna jsme si povídali o tom, proč se dubnu také někdy říká apríl a co je to aprílové počasí. Vzhledem k blížícím se velikonočním svátkům jsme si také připomněli některé české a řecké velikonoční zvyky. A protože konec školního roku a prázdniny se nezadržitelně blíží, začali jsme se také připravovat na závěrečnou besídku. Pomalu se učíme texty básniček, písniček a dramatizujeme pohádky.

Stihli jsme se ale dál věnovat i slovním druhům. Bez problémů již rozeznáváme podstatná jména, přídavná jména, slovesa i předložky. U podstatných jmen umíme určit číslo i rod, u sloves jsme se naučili určovat osobu, číslo i čas.

Procvičovali jsme psaní i-y po souhláskách b,l,m,p,s a naučili jsme se vyjmenovaná slova po V,v. Také jsme vymýšleli příběhy s použitím vyjmenovaných slov.

Ve vlastivědě jsme se tentokrát podívali do města perníku, Pardubic a vzhledem k blížícímu se výročí narození českého krále Karla IV. jsme si také povídali o jeho životě a díle.

-HanKa-

2. třída

V měsíci dubnu jsme kromě písničky „Okolo Frýdku“ zpívali také „Prázdniny jsou jasná věc“ z oblíbeného dětského seriálu o Machovi a Šebestové. S těmito postavičky jsme se seznámili blíže, mj. díky skutečnosti, že v krajanské knihovně máme knížku o jejcih dobrodružstvích ve škole.

Opakovali jsme také látku z minulých měsíců (antonyma, synonyma a výslovnost dvojhlásky „ou“) a pokračovali jsme dále v tématu, kterým se zabýváme již od února: psaním měkkého a tvrdého i/y. V dubnu jsme se zaměřili především na psaní krátkého a dlouhého měkkého i/í a rozdíl mezi dy-ty-ny a di-ti-ni.

V učebnici Domino jsme dokončili kapitolu věnovanou tématu „škola“.

V rámci starých pověstí českých jsme se seznámili s hrdinou Čestmírem, který se vyznamenal v boji proti Lučanům. Jinak jsme věnovali naši pozornost především postavě českého krále a římského císaře Karla IV., který v tomto roce slaví kulaté výročí. Děti se seznámily se základními údaji ze života tohoto významného panovníka. Při výuce nám pomáhaly materiály z metodického portálu www.rvp.cz a knížka od A.Ježkové a R.Fučíkové, která dětem přiblížila život Karla IV. na krásných ilustracích.

Čtení jsme procvičovali nejen na textech z Otíkovy čítanky, ale také na básničkách (např. od J.Vodňanského a F.Hrubína) a na říkankách otištěných v krajanském časopise Krajánek. Tento časopis jsme během výuky použili nejednou, protože jsme také hráli „dopravní“ domino, které v něm bylo nedávno vydáno a procvičovali si tak slovní zásobu spojenou s dopravními prostředky (kromě známých slovíček typu „letadlo“ jsme se tak naučili říkat např. horkovzdušný balón, plachetnice nebo ponorka).

Poslední sobotu jsme se pak také věnovali velikonočním svátkům a s pomocí pracovních listů dostupných na webu Národopisného muzea v Plzni jsme si procvičili koledy a slovní zásobu spojenou s Velikonocemi.

-Pavla-

Předškoláci a 1. třída

Tento měsíc jsme kromě chvilky poezie zařadili i zpívánky. Naučili jsme se písničku Okolo Frýdku, abychom drželi krok s ostatními třídami.

No a protože měsíc duben byl ve znamení českých Velikonoc a příprav na ty řecké, částečně jsme jim přizpůsobili naši výuku. V knížce od Šárky Váchové Chaloupka na vršku jsme si přečetli kapitoly věnované loučení se se zimou a vítání jara. Zvláště kapitola věnovaná Velikonocům pro nás byla poučná. Dověděli jsme se vše potřebné ohledně těchto svátků jara. Děti doplnily, jak oslavují ony a porovnaly řecké a české Velikonoce.

S prvňáky jsme probrali slabiky dě, tě, ně, mě, takže už nám nedělá problémy jejich čtení ani výslovnost. Předškoláci nám pomohli poznávat a vymýšlet slova tyto slabiky obsahující.

Písanka číslo 2 se nám už také pomalu zaplňuje.

Zopakovali jsme si samohlásky a předškoláci se je naučili psát a hledat v textu.

Společně jsme zkoušeli určovat slova opačného významu.

Velkou zábavou byla desková hra s logopedickým zaměřením, kdy jsme si opět zkoušeli výslovnost hlásek r a ř.

Slovní zásobu jsme mimo jiné doplnili o dopravní prostředky všeho druhu pomocí domina z dubnového čísla časopisu Krajánek.

A protože se dvě květnové soboty neuvidíme, přípravu na Den matek jsme s dětmi provedli už v dubnu. Maminky, zkuste si v neděli s dětmi projít materiály z výuky češtiny. Třeba tam na vás čeká malé překvapení. Chvilka poezie v hodinách patřila právě vám.

-AnKa-

Dětský klub

Celý duben jsme zasvětili přípravám na Velikonoce. Porovnali jsme si jak se slaví české a jak řecké Velikonoce, a pak už jsme se pustili do výzdoby v podobě zajíčka na špejli z ruličky toaletního papíru nebo beránka z odličovacích tampónů. Tyto ozdobičky se nám hodily o pár týdnů později, kdy jsme si po zasazení pšenice vypěstovali jarně zelené osení, které jsme jimi následně ozdobili. A co by to bylo za velikonoční výzdobu bez vyfouknutých vajíček? Ta jsme oblepili všemi možnými barevnými bavlnkami a na špejli přidali na naše osení. Takovou vlastnoručně vyrobenou velikonoční výbavu si odneslo každé dítě.

A také jsme popřáli k narozeninám naší paní učitelce Hance, která nás za to pěkně pohostila.

-AnKa-