Český krajanský spolek v Athénách

listopad 2015

3. třída

V měsíci listopadu jsme se pilně připravovali na nadcházející Mikulášskou besídku. Naučili jsme se koledu Nesem vám noviny a zopakovali si Pásli ovce valaši.

Každou hodinu začínáme komunikačním cvičením, ke kterému využíváme příběhové kostky. Rozšiřujeme si tak i slovní zásobu, učíme se správně formulovat věty.

Začali jsme společně číst knihu Krysáci od J. Žáčka.

V gramatice i nadále procvičujeme psaní y ve vyjmenovaných slovech po B,b a slovech jim příbuzných, začali jsme se učit také vyjmenovaná slova po L,l. Formou hry jsme si připomněli některé slovní druhy. Byla to veliká legrace. Ani se nám ten den nechtělo odejít ze školy domů.Vznikaly věty typu: "Židle píše usměvavě, protože prdí bác."

Ve vlastivědě jsme shlédli video o hlavním městě Praha a Středočeském kraji. Pracovali jsme s mapou, vyhledávali jsme řeky, města, hrady i zámky. Poslechli jsme si také pověst O Staroměstském orloji.

-HanKa-

2. třída

V měsíci listopadu jsme ve druhé třídě dále procvičovali českou abecedu a na každé hodině jsme se učili nová slovíčka, která jsme následně řadili podle abecedy. Protože se blíží Mikulášská besídka a Vánoce, tak jsme také opakovali koledy a učili se některé nové, např. Nesem Vám noviny, Štědrej večer nastal aj.

Naučili jsme se, jak se zeptat na cestu a jak správně poprosit a poděkovat. Také jsme si řekli, jak se jmenují některé cizí jazyky a cvičili věty typu „V Německu se mluví německy.“ Děti se pak naučily říkat, jaké jazyky ovládají.

Ve druhém díle učebnice Domino jsme prošli kapitolu „Jsem nemocný“ a naučili jsme se nová slova a věty, které můžeme zaslechnout v ordinaci.

Také jsme si vysvětlili, že věty mají v textu svůj logický pořádek a zkoušeli jsme pak řadit různé věty do smysluplného textu.

Poslech jsme procvičili na pověstech o Bruncvíkovi a Čechovi. Děti dostaly pracovní listy s otázkami, ke kterým podle poslechu doplňovaly správné odpovědi.

Samozřejmě jsme nezapomněli procvičovat výslovnost některých těžkých hlásek podle říkanek z knížky „Brousek pro tvůj jazýček“. Tento měsíc jsme se zaměřili na C, Č, S a Š.

Čtení jsme cvičili na textech nejen z Otíkovy čítanky, ale i z jiných publikací. Přečetli jsme např. pohádku O veliké řepě a také dětskou knížku Krtek a medvědi.

V písankách pro druhý ročník základní školy jsme vyplnili písmena E, F, V, v a W.

-Pavla-

Předškoláci a 1. třída

1. třída
Ve slabikáři jsme se posunuli zase o kus dál. Prvňáčci už umí přečíst krátká slova a věty složené ze všech samohlásek a souhlásek m, j, t, ke kterým jsme tento měsíc přidali L,l, S, s, Y, y, P, p, V, v. Vysvětlili jsme si rozdíl ve výslovnosti ty x ti.

Co se psaní týká, učíme se písmo Comenia Script. Jednotlivé hlásky spojujeme do slabik a krátkých slov.

Předškoláci
Předškoláci se do výuky podle slabikáře také aktivně zapojují, pomáhají nám vymýšlet slova na probíraná písmena, tím se je učí poznávat i v psané formě, vytvářejí slabiky a hledají na ně příslušná slovíčka. Písmena se pokoušejí i psát. Pro uvolnění ruky jsme nadále zapojovali grafomotorická cvičení . A pro ty nejmenší mám vždy připravené pracovní listy pro rozvoj zrakového vnímání, ale také slovní zásoby.

Společným tématem tohoto měsíce byl ještě podzim, ale i ostatní roční období. Také jsme se naučili dny v týdnu, u všech nových slovíček si počítáme slabiky a určujeme první a poslední písmena. Do výuky pravidelně zapojujeme různé didaktické hry, tento měsíc byl oblíbený např. slovní fotbal. Nesmí chybět ani pohádkový příběh, kterým často zakončujeme hodiny. Tentokrát jsme četli O koťátku, které zapomnělo mňoukat od Petra Denka, Kouzelný les od Václava Čtvrtka a jeden příběh z Medvídka Pú. Četba má pro děti velký význam. Po přečtení vždy následuje práce s textem.

Dětský klub

V dětském klubu jsme se s našimi nejmenšími začali bavit básničkami a písničkami spojenými s nějakým pohybovým cvičením. Pro podporu smyslového vnímání jsme zapojili aktivity pro rozvoj hmatu, zahrali si na Popelky a se zavázanýma očima jsme přebírali cizrnu a fazole. Sluch jsme cvičili pomocí sluchového pexesa, kdy jsme poznávali dva stejné zvuky. No a pro zrakové vnímaní jsme hledali stejné odstíny barev, které jsme si zároveň pojmenovávali. Velkou zábavou pro nás všechny bylo loutkové divadlo, kdy samy děti si zahrály improvizovanou pohádku Jak Honza vysvobodil princeznu z pekla.

Výtvarný koutek byl neméně zajímavý. Naše výtvory si můžete prohlédnout na přiložených fotografiích.

-AnKa-