Český krajanský spolek v Athénách

 Předškoláci - Podzim 2022

Zpráva z prvního pololetí předškoláků

Vyučující: Barbora Fürstová, Denisa Vodičková
První pololetí navštěvovalo naši třídu s názvem ‘’Broučci’’ devět předškolních dětí. Po příchodu začala hodina vždy komunikačním kruhem, kdy jsme si postupně předávaly našeho maskota, cvrčka, a každý mu pověděl, co přes týden zažil. Poté jsme se vrhly na kontrolu domácího úkolu a zopakování tématu z předchozího týdne. Dále následovalo nové téma, které jsme si představovaly pomocí příběhu z knihy. Díky němu děti obohatily svoji slovní zásobu novými slovy a pomocí pracovních listů jsme s příběhem dále pracovaly. Jedny z nejčastějších aktivit byly řazení příběhových kartiček, hledání rozdílů, procvičování zrakové diferenciace, hraní pexesa, zpívání písniček, tancování, básničky s pohybem či Kimova hra. Děti též velmi bavila výtvarná tvorba. Společně jsme si vyrobily domeček pro svou rodinu, rozfoukávaly jsme kapičku vody brčkem, obtiskávaly jsme jablíčka nebo jsme si ve třídě vytvořily duhu. Po zvládnutých aktivitách jsme si šly protáhnout svá těla ven a zahrát si s dětmi pohybové hry - Čáp ztratil čepičku, Cukr káva limonáda, Schovávaná, Kočka a myš. Ke konci hodiny jsme se zaměřily na sluchovou oblast a probíraly jsme písmenka z abecedy - přesněji A, B, C, D. V našich hodinách byly probírány témata: zvířata, barvy, Halloween, sv. Martin, lidské tělo, rodina, Mikuláš, Vánoce.