Český krajanský spolek v Athénách

Česká škola

Výuka probíhá každou sobotu  na 3. základní škole na adrese Mitropetrova 3, Ag. Dimitrios, 173 41 (3ο Δημοτικό σχολείο Αγίου Δημητρίου, Μητροπέτροβα 3). Přesný rozvrh hodin a rozdělení tříd naleznete níže. V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte Lucii Karagianni Jahodovou (ljahodova@email.cz, +30 697 512 5649)

Těšíme se na vás!

Zapište své dítě do naší školy

BABY CLUB -Krtečci 

Děti ve věku 18 měsícu do 3 let . Jazykové, pohybové a výtvarné hrátky za doprovodu dospělé osoby se seznamují s českou kulturou, tradicemi a v neposlední řadě poznávají i jiné děti vyrůstající v podobném prostředí vícejazyčných rodin. Hodiny jsou plné her, říkadel, básniček, tanečků a výtvarného tvoření. Nechybí ani rozvoj jemné motoriky rukou. Kromě prohlubování české slovní zásoby také trénujeme soustředění, pozornost a fonematický sluch (rozlišování jednotlivých hlásek na začátku, na konci či uprostřed slova).

 

Předškoláci

Výuka pro předškoláky od 3 do 6 let se řídí vzdělávacím programem .

 

 

1.–9. ROČNÍK​ 

 

ČEŠTINA JAKO CIZÍ JAZYK PRO MLADŠÍ A STARŠÍ DĚTI

Děti, které doma běžně česky nemluví a nejsou bilingvní, mohou navštěvovat kurz “Čeština jako cizí jazyk”. Během hodin se naučí základní české fráze, osvojí si elementární slovní zásobu a seznámí se s kulturními reáliemi ČR. Během výuky jsou kombinovány různé metody, které usnadňují dětem pochopení nové látky (např. jazykové hry, čtení jednoduchých textů, zpívání lidových písniček). Jednotlivé hodiny jsou věnovány určitým tematickým okruhům (např. nemoc, škola, rodina) a témata jsou prezentována takovým způsobem, aby si mohl prohloubit své znalosti jak žák, který se již někdy česky učil, tak i úplný začátečník. Cílem hodin je, aby se dítě bylo schopné zorientovat v případě, že se dostane do česky mluvícího prostředí a    vyjádřit své potřeby.                           

KOUZELNÁ HODINA ČEŠTINY

PROČ KOUZELNÁ HODINA  Mojí největší inspirací pro tuto třídu jsou děti ! Bez nich by se v mé mysli nezrodila myšlenka vytvořit Kouzelnou Hodinu, kde prostřednictvím umění a imaginace mluvíme česky, posloucháme češtinu a zároveň tvoříme nádherné výtvory. Děkuji vám děti!

Odpovědná vyučující: Joanka Vasdeki

NAŠI UČITELÉ :

Jana Kalliontzi

Jmenují se Jana Kalliontzi, pocházím z Moravskoslezského kraje, mám ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Ekonomika a management. Má profese je účetnictví.

Do Řecka jsem se přestěhovala v roce 2013. Jsem máma bilingvního předškoláka a s blížícím se nástupem syna do základní školy, jsem začala řešit otázku, jak prohloubit znalosti češtiny u syna. Napadlo mě přihlásit ho do České školy v Athénách, která funguje za podpory Krajanského spolku. A když jsem viděla, s jakým nadšením a profesionalitou Česká škola funguje, byla jsem si jistá, že to byla správná volba.

Během školního roku přišla nabídka učit češtinu pro třetí a čtvrtou třidu, neváhala jsem se přihlásit a stát se tak součástí týmu kreativních učitelek. Společně tak s dětmi různými způsoby objevujeme krásy našeho rodného jazyku, což mě moc baví.  Během výuky mě také překvapilo, jak se pozice účetní v některých oblastech podobá profesi učitelky. 

Lucie Karagianni Jahodová

Vystudovala jsem Vysokou školu ekonomickou v Praze a v profesním životě se věnuji obchodu. Vzdělávání je ale moje celoživotní vášeň. Kromě toho jsem máma dvou dětí. Od jejich narození se samozřejmě jednou z mých osobních priorit stalo, aby uměly dobře česky a měly blízký vztah k mé rodné zemi. Právě to mě přivedlo do Českého krajanského spolku v Athénách. Jsem přirozeně aktivní a ráda se zapojuji do věcí, které mají smysl. I proto jsem od září 2018 vedla hodiny pro předškoláky. Letos se z nich stali prvňáčci a tak mě zase čeká nová výzva.

Začalo to celé nesmělou nabídkou výpomoci, která se zvrtla v něco, co mne opravdu naplňuje a nesmírně baví.

Joanna Vasdeki

Moje jméno je Joanna Vasdeki a narodila jsem se v Athénách. Moje matka je Česka a otec Řek. Vyrůstala jsem nejen v Řecku, ale také v České republice a Německu. Byla jsem vychovávána jako trojjazyčné dítě a nyní i já vychovávám své trojjazyčné děti. Sdílím většinu svého života s Českou republikou i Řeckem a právě proto i své trojjazyčné děti vychovávám s hlubokou láskou a úctou k české kultuře.

Od roku 2001 se věnuji psaní článků pro kulturní publikace v Řecku, České republice i zahraničí. Momentálně jsem redaktorkou umělecké reportáže v časopisu ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Nedávno jsem také začala učit na Pierce College v Athénách. Publikuji mnoho exkluzivních rozhovorů s uznávanými zahraničními, českými i řeckými fotografy a umělci. Dále jsem byla členkou redakční rady evropského fotografického časopisu „Imago“, který sídlil ve slovenské Bratislavě.

Spolu s Velvyslanectvím České republiky jsem se desetkrát podílela na pořádání výstav slavných českých fotografů a na publikování jejich děl v řeckých časopisech (Josef Koudelka, Jindřich Štreit, Jan Šibík, Jan Saudek a mnoho dalších). Jako kurátorka a fotografka jsem uspořádala mnoho výstav ve spolupráci s řeckými, českými i zahraničními fotografy.

Moje láska k české kultuře se odráží v mnohaletém studiu českých spisovatelských velikánů (Milan Kundera a další). Mimo jiné mám také velkou sbírku vlastních uměleckých fotografií z Prahy a dalších českých regionů.

Věřím, že český jazyk otevírá brány celé rodině slovanských jazyků, a to je vždy mojí odpovědí, když se někdo v Řecku diví, proč učím své děti česky (stejně jako že nebudu utrácet peníze za doučování cizích jazyků ve “frontistirio”, jako mnoho rodičů v Řecku ). 

Barbora Janičková 

Výukové materiály: Využíváme zejména didaktické materiály v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání MŠMT. Edukační materiály pro předškoláky zahrnují pracovní listy z cvičebnic pro předškoláky rozvíjející slovní zásobu, grafomotorické pracovní listy na jemnou motoriku, pracovní listy zaměřené na seznámení se s českou abecedou či české dětské časopisy pro předškoláky. Navíc připravujeme i vlastní materiály, které zohledňují konkrétní aktuální potřeby multilingvních českých dětí. Mimo to v hodinách využíváme obrázky, hračky a nejrůznější hry.

 

Kromě komunikace v českém jazyce a rozvoje české slovní zásoby se zaměřujeme  na čtení s porozuměním a pravopis. Součástí výuky je i poslech a zpěv českých písní. Žáci se seznamují i s českou historií - se starými pověstmi českými a nejvýznamnějšími postavami českých dějin. Starší děti se seznamují i s českým zeměpisem, učí se pracovat s mapou.

Snažíme se, aby výuka probíhala zábavnou formou, často střídáme činnosti, hrajeme různé hry, soutěžíme, sledujeme videa.

Výukové materiály: Kromě pracovních sešitů z vydavatelství Nová škola Brno, využíváme výukové materiály, texty a kolíčkové kartičky z časopisu Krajánek, ale také materiály z metodického portálu RVP nebo vlastní výukové materiály a pomůcky.

Nenašli jste třídu, která by vyhovovala znalostem a věku vašeho dítěte?

Spojte se s námi. Novou třídu je možné na vyžádání otevřít v případě, že projeví zájem alespoň 3 žáci podobné úrovně.

Co se výuky českého jazyka týče, je zapotřebí zdůraznit, že výuka nemůže nahradit práci rodiny. Děti se nemohou během pouhých dvou hodin týdně naučit mluvit plynule česky. Výuka pouze aktivně napomáhá a přispívá k rozvoji jazyka. Nejdůležitější je výchova a aktivní používání českého jazyka v rodině. K tomu pomůže jak přímá komunikace v českém jazyce, tak četba českých knih, poslech českého rádia, sledování českých pořadů a pohádek pro děti atd. V ideálním případě také návštěva ČR, účast na letních dětských táborech v ČR a další.