Český krajanský spolek v Athénách

Český krajanský spolek v Athénách vznikl v srpnu 2012 jako neziskové občanské sdružení. Sdružuje Čechy, Češky a všechny zájemce, kteří s Českou republikou sympatizují. Organizujeme společenské, kulturní a sportovní akce, slavíme a udržujeme společně české tradice, provozujeme dětský klub, knihovnu a výuku českého jazyka.