Český krajanský spolek v Athénách

únor 2020

4. třída

I když se asi většině z nás při zmínce o pravopisu nevybaví příliš zábavná činnost, tak my jsme se o zábavu v únoru pokusily. Ve čtvrté třídě jsme se věnovaly opakování pravopisu, a to zejména vyjmenovaných slov po B, M, L a S.

Naším hlavním úkolem bylo opakování a zakotvení všech slovních druhů. To se neobešlo bez klasického výkladu, ale prostor byl i na další aktivity uvolněnějšího rázu.

Ve vlastivědě jsme se řídily moudrem: ,,Opakování je matka moudrosti´´. A tak jsem se společně podívaly na základní informace o České republice, jejích obyvatelích a na zajímavosti a pověsti o našich největších městech.

Při poslední únorové hodině, která předcházela karnevalu, jsme se hudebně a jazykově naladily pomocí písničky od Svěráka a Uhlíře a s ní spojenými úkoly.

3. a 8. třída

Ve 3. a 8. třídě jsme v únoru každou hodinu začínali společnou jazykovou hrou na rozehřátí v podobě šibenice nebo „kufru“. S třeťákem jsme se zabývali procvičováním nových vyjmenovaných slov a upevňováním těch, které už znal. Zároveň jsme také opakovali správné rozlišování měkkých a tvrdých souhlásek. Procvičovali jsme také slova nadřazená, podřazená, synonyma, antonyma a rozlišování ohebných slovních druhů, ke kterým postupně přidáváme další. Osmačka si zopakovala větné členy a jak graficky znázornit větu jednoduchou a naučila se určit rozdíl mezi několikanásobnými a postupně rozvíjejícími větnými členy a případně určit poměr mezi nimi. Procvičovaly jsme také určování správných koncovek sloves i podstatných jmen a pravopis přídavných jmen. Zabývaly jsme se správným užitím interpunkce ve větách a rozšiřovaly slovní zásobu zejména o slova přejatá z jiných jazyků, určováním významů slov podobného znění. Na závěr hodiny jsme si společně opět zahráli nějakou hru, kterou jsme se odreagovali a zároveň procvičili slovní zásobu nebo nějaký konkrétní jazykový jev.

Čeština jako cizí jazyk

V únoru jsme měli pět vyučovacích hodin. Dokončili jsme téma "lidské tělo" a začali jsme pracovat s novou učebnici "DOMINO 1".

Co se týče tématu "lidské tělo", naučili jsme se popisovat lidské tělo a obličej. Děti se musely naučit používat sloveso "mít" spolu s přídavným jménem (např. Já mám velký nos). Díky tomu se děti seznámily s přídavnými jmény i se třemi mluvnickými rody.

V nové učebnici "DOMINO 1" jsme začali s lekcí 1, kde jsme si zopakovali téma "představování", sloveso "být" a také negaci slovesa "být". V lekci 2, jsme začali probírat téma "Naše škola" a budeme v tom pokračovat i v následujícím měsíci. Konkrétně jsme se zabývali pojmenováním osob spojených se školním prostředím (např. paní učitelka, pan ředitel, pan školník) a také lexikálním rozdělením mužských a ženských pojmenování (např. učitel-učitelka). Na poslední hodině jsme se zabývali i příslovci místa (nahoře, dole, vpravo, vlevo, uprostřed).

Procvičovali jsme čtení na různých textech spojených s naší tematikou. Také jsme si přečetli pohádku "Šípková Růženka" .

Naše hodiny jsme končili vždy nějakou hrou, aby se děti uvolnily (stolní hra, pexeso, domino, "bomba").

Διδασκαλία της τσέχικης ως ξένης γλώσσας

Τον Φεβρουάριο έγιναν 5 μαθήματα. Ολοκληρώσαμε τη θεματική ενότητα «ανθρώπινο σώμα» και ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με το καινούργιο εγχειρίδιο «DOMINO 1».

Όσον αφορά τη θεματική ενότητα «ανθρώπινο σώμα», μάθαμε να περιγράφουμε το ανθρώπινο σώμα και πρόσωπο. Τα παιδιά έπρεπε να μάθουν τη χρήση του ρήματος «έχω» μαζί με επίθετα (π.χ. έχω μεγάλη μύτη). Χάρη σε αυτό, τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με τα επίθετα και στα τρία γένη.

Στο καινούργιο εγχειρίδιο «DOMINO 1» ξεκινήσαμε με το 1ο κεφάλαιο, όπου κάναμε επανάληψη στη θεματική «συστάσεις», στο ρήμα «είμαι», καθώς και στην άρνηση του ρήματος «είμαι». Στο 2ο κεφάλαιο, ξεκινήσαμε να ασχολούμαστε με το θέμα «το σχολείο μου» και θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτό και στον επόμενο μήνα. Πιο συγκεκριμένα,  ασχοληθήκαμε με τα πρόσωπα, που σχετίζονται  με το χώρο του σχολείου (π.χ. δασκάλα, διευθυντής, επιστάτης κ.ά.), όπως επίσης και με το σχηματισμό των συγκεκριμένων λέξεων στο αρσενικό και στο θηλυκό γένος (π.χ. δασκάλα- δάσκαλος). Στο τελευταίο μάθημα μάθαμε και κάποια τοπικά επιρρήματα ( πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, στη μέση).

Εξασκηθήκαμε στην ανάγνωση, διαβάζοντας διάφορα κείμενα από την εκάστοτε θεματική. Επίσης, διαβάσαμε το παραμύθι «Šípková růženka».

Τα μαθήματά μας τελείωναν πάντα με κάποιο παιχνίδι, με σκοπό να χαλαρώσουν τα παιδιά (επιτραπέζιο παιχνίδι, παιχνίδι μνήμης, ντόμινο, «βόμβα»).

Předškoláci

V únoru na hodinách předškoláků bylo naše hlavní téma dům, jeho jednotlivé místnosti a jejich zařízení. Děti se naučili správně pojmenovat, v jaké místnosti si čistí zuby, vaří jídlo nebo si hrajeme… Také jsme přiřazovali, do jaké místnosti patří různé typy nábytku či vybavení. Na závěr každé hodiny jsme pak tvořili vlastní dům pomocí výstřižků z katalogů nábytku. Pravidelnou součástí hodin jsou písmenka, tentokrát došlo na P a Q, jak se píšou a jaká slova na ně začínají. V poslední únorové zkrácené hodině jsme se pak začali věnovat tématu nakupování. Jaké různé obchody existují, co se tam dá koupit a jak vůbec takový proces nakupování probíhá. V tomto tématu budeme pokračovat i březnu.