Český krajanský spolek v Athénách

Březen 2020

4. třída

Na první a zároveň poslední klasické březnové výuce jsem důkladně procvičily slovní druhy nejrůznějšími metodami. Načaly jsme také téma podstatných jmen.  Poté jsme plynule navázaly na kontaktní výuku režimem online. Společně jsem se přesvědčily o tom, kolik existuje elektronických zdrojů na učení a procvičování češtiny z pohodlí domova. Věnovaly jsme se zejména již zmíněným podstatným jménům. Vzaly jsme to poctivě a učily jsme se konkrétně  koncovky u podstatných jmen a určování rodů, čísel, vzorů a pádů. Největší výzvou jsou pro nás stále slovní druhy a v březnu se k nim přidaly navíc právě pády. Celým měsícem nás vytrvale doprovázela vyjmenovaná slova. A hodiny se společně snažíme ozvláštnit pomocí her, povídání či rozvíjení slovní zásoby. Společně i v rámci domácích úkolů jsme přečetly část slavné Dášenky. Následně si žákyně vybraly knížky, které samy chtěly. Ve volném čase knížky čtou a společně si o nich při online hovorech povídáme.

3. a 8. třída

První březnovou hodinu jsme se třeťákem zvládli ještě v prostorách školy. Naučili jsme se poslední vyjmenovaná slova, zopakovali si slovní druhy, které už známe, a na počítači jsme procvičovali spodobu znělosti. Od druhé hodiny jsme se v březnu přesunuli k online formě výuky. Každou hodinu jsme začali nějakou jazykovou hrou, abychom se naladili na češtinu a pokračovali ve výuce tak, jak ji známe. Procvičovali jsme psaní i/í, y/ý po tvrdých, měkkých a obojetných souhláskách, na českých písničkách jsme procvičovali různé jazykové jevy, se třeťákem například slovní druhy nebo citově zabarvená slova, s osmačkou pak větné členy nebo útvary národního jazyka. Dále jsme s osmačkou procvičovaly pravopis cizích slov a zároveň rozšiřovaly slovní zásobu, sestavovaly větné vzorce a určovaly druhy vedlejších vět nebo opakovaly vid sloves. Se třeťákem jsme pak opakovali a procvičovali vyjmenovaná slova, určovali slova příbuzná, dále jsme procvičovali i slovní druhy, které už známe, a k nim jsme přidali jeden nový nebo určovali synonyma a antonyma. Na rozloučenou jsme si pak vždy zahráli nějakou zajímavou hru s českým jazykem.

Čeština jako cizí jazyk

V mĕsíci březnu se bohužel kvůli současné situaci uskutečnilo jen jedno vyučování v naší škole. Abychom ovšem neztratili kontakt, pokračujeme elektronicky přes platformu padlet.com, kam jsem připravila a uložila 2 elektronické vyučovací celky.

V prvním z nich pokračujeme v tematickém celku "škola"(zabývali jsme se částmi školy). Na začátku jsme si zopakovali z minulého učiva "osoby ve škole" a pokračovali jsme novými slovíčky prostřednictvím obrázků, her a dialogů, aby si děti procvičily i mluvené slovo. Na konci na dĕti čekala pohádka "O Koblížkovi", aby si dĕti procvičily čtení a pochopení textu.

Také další dva elektronické vyučovací celky se nacházejí na uvedené stránce, kterou můžete navštívit:

https://padlet.com/georgiadou_sy/qn3x60apgz03

https://padlet.com/georgiadou_sy/e9yf5kd23o0y

 

Η τσέχικη ως ξένη γλώσσα

Τον μήνα Μάρτιο , δυστυχώς λόγω της τρέχουσας κατάστασης πραγματοποιήθηκε μόνο ένα μάθημα στο σχολείο μας. Για να μην χαθεί η επαφή όμως, συνεχίζουμε ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας padlet.com, στην οποία ανέβασα 2 ηλεκτρονικά μαθήματα.

Στο 1ο μάθημα συνεχίσαμε την θεματική ενότητα "σχολείο", όπου ασχοληθήκαμε με τα "μέρη του σχολείου. Αρχικά κάναμε επανάληψη του προηγούμενου μαθήματος (osoby ve škole) και στη συνέχεια δουλέψαμε το καινούργιο λεξιλόγιο(častí školy") μέσω εικόνων, παιχνιδιών και διαλόγων ώστε να εξασκηθούν και στον προφορικό λόγο.

Το μάθημα τελείωσε με το παραμύθι "O kobližkovi", όπου τα παιδιά εξασκήθηκαν στην ανάγνωση και στην κατανόηση κειμένου.

Τα άλλα 2 ηλεκτρονικά μαθήματα βρίσκονται στους εξής ιστοχώρους, τους οποίους μπορείτε να επισκεφθείτε :

https://padlet.com/georgiadou_sy/qn3x60apgz03

https://padlet.com/georgiadou_sy/e9yf5kd23o0y

Předškoláci

Vzhledem k situaci s COVID-19 proběhla v březnu pouze jedna skutečná hodina, kde jsme pokračovali v tématu z února – nakupování. Zopakovali jsme si názvy jednotlivých obchodů a  co v nich lze koupit. Zahráli jsme si scénky, jak takový nákup probíhá. Děti si vyzkoušeli roli prodavače/prodavačky a i roli nakupujícího. Dále jsme procvičili předložky – v, na, pod a vedle pomocí dětské didaktické hry Topologix. Pokročili jsme také s písmenky a seznámili se s písmenkem R. Na závěr jsme si přečetli známou českou pohádku Jak pejsek a kočička vařili dort od Josefa Čapka.

Následně bohužel musela být klasická výuka přerušena, ale my jsme si poradili! První týden obdržely maminky našich předškoláčků podklady k tématu počasí, jak také procvičit nové písmenko Ř a s jakými básničkami a písničkami na téma počasí se mohou děti seznámit.

Na konci března pak světlo světa spatřilo první výukové video (https://youtu.be/SVPXHRwl3YM) a v tomto formátu budeme pokračovat i nadále. Ve videu jsme se vrátili k tématu počasí, naučili se 2 básničky a jednu písničku na toto téma. Dále také proběhlo opakování písmenek a vysvětlení, jak se píše písmenko S. Na závěr jsme si protáhli tělíčka při společném cvičení!