Český krajanský spolek v Athénách

říjen 2019

2. a 4. třída

Na začátku měsíce října proběhlo zahájení školního roku v duchu Cyrila a Metoděje. Hned následující sobotu jsme se s dětmi vrhli na učení českého jazyka. Čtvrťáčci si zopakovali vyjmenovaná slova a připomněli si rody podstatných jmen. Poté už nic nebránilo tomu, abychom mohli začít s novou látkou.

Děti se začaly učit a procvičovat vzory středního rodu, slovní druhy a pády. Hodinu jsme vždy zahájili písničkou od Svěráka a Uhlíře a celé vyučování jsme prokládali edukačními hrami, aby děti měly čas si také aktivně odpočinout.

V průběhu října se k nám přidal také jeden druháček, se kterým jsme probírali větu, její druhy a později i dělení slov na nadřazená, podřazená a souřadná.

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci říjnu jsme si zopakovali písničku „Pásla ovečky v zeleném háječku“ a naučili se říkanku „Pekař peče housky“. Zopakovali jsme časování slovesa „pomáhat“.

Naší hlavní učebnicí se stala kniha Prvouka – Já a  můj svět, ve které mají děti možnost se seznámit se základní slovní zásobou a naučí se popisovat každodenní jevy a činnosti. V tomto měsíci jsme probrali kapitolu „Škola“. V té jsme se naučili nejen názvy školních pomůcek a předmětů, ale také jsme se naučili orientovat se v českém rozvrhu hodin a popisovat budovu školy a názvy jednotlivých místností (např. V přízemí je tělocvična. V prvním patře je třída a kabinet.).

Předškoláci

 Výuku v říjnu jsme zahájili povídáním o prázdninách nad prázdninovými fotkami. Oprášili jsme naše znalosti písmenek z minulého roku, kde jsme se zvládli naučit velká písmena A  až J. V následujících hodinách jsme rozšířili naše vědomosti o písmenka L a K. Hlavním tématem říjnových hodin se stal podzim a vše s ním spojené... jaké máme na podzim počasí, jaké ovoce a zelenina dozrává, jak se chovají zvířata... Na procvičení slovní zásoby spojené s podzimem jsme si zahráli podzimní bingo, obrázkovou kimovku (zdroj: https://annapaap.cz/mesicni-temata/podzim/) a využili i pracovní listy z www.inkluzivniskola.cz. V hodinách jsme se také vydali do říše pohádek a děti jsme seznámili s klasickými českými pohádkami Budulínek a Perníková chaloupka. Každou hodinu pak pravidelně zakončujeme kreativním tvořením. V řijnu jsme udělali krásnou lišku z pohádky o Budulínkovi, děti vytvořili kouzelné třpytivé perníkové chaloupky a na závěr jsme zvládli podzimního ježečka s listím.