Český krajanský spolek v Athénách

leden 2019

Předškoláci

Naši malí předškoláci se s chutí začali učit první písmena české abecedy. Během lednových setkání se seznámili s písmeny A, B, C.

Nejprve byla představena slova začínající na zvolené písmeno, která učitelka nakreslila na tabuli a která děti hádaly. Následně si děti vytvořily písmeno pomocí různých výtvarných technik a zafixovaly psaním písmene v pracovním listě.

V druhé části výuky si děti osvojily pomocí her jedno z témat slovní zásoby, v měsíci lednu části těla a činnosti související s péčí o tělo (mytí rukou, čistění zubů…).

Předškoláci završili setkání výtvarnou činností zaměřenou na slovní zásobu, kde si vyrobili postavu z plastelíny, strašidlo z barevných papírů nebo zub s kartáčkem z různých materiálů.

-Lucie-

2. a 4. třída

Po vánočních prázdninách jsme se sešli odpočinutí, abychom navázali na předchozí učivo. Zopakovali jsme druhy vět, které již umíme bezpečně poznat a tvořit.

Hodně jsme se nasmáli u jazykolamů, které nám napomáhají k dobré výslovnosti.

Novou látkou byla synonyma a antonyma, díky nimž si uvědomujeme význam slov, a také rozšiřujeme slovní zásobu.

Pokračujeme v napravování lumpáren skřítka Alberta, při kterém cvičíme čtení s porozuměním.

Písanka nás zavezla do různých zemí celého světa. Na chvíli jsme se zastavili např. v Egyptě, o něco déle jsme zůstali ve Francii.

Naučili jsme se básničku Tučňák, u které procvičujeme nejen paměť, ale i tělo, neboť ji doprovázíme pohybem.

-AnKa-

3., 6. a 7. třída

3.třída

Nový rok jsme zahájily písničkou V domě straší duch, slovní zásobu i konverzaci jsme prohlubovali hrou Kufr a během čtení nám po celý leden dělala společnost Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř.

Hlavní nápní ledna byla ale opět vyjmenovaná slova. Po zopakování vyjmenovaných slov po B, b a L, l, jsme přikročili k nácviku vyjmenovaných slov po M, m. K procvičení nám pomohly i hry jako Plácaná, Domino, Koulovaná, ale i kolíčkové kartičky z časopisu Krajánek.

Kreativní psaní jsme tentokrát trénovali vymýšlením příběhu za použití vyjmenovaných slov a poslech s porozuměním sledováním videí z cyklu Staré pověsti české. 

6. a 7. třída

Žákům vyšších tříd se od ledna věnuje naše nová týmová posila – úžasná stážistka Lucka. Moc ji u nás vítáme a děkujeme za přijetí tohoto nelehkého úkolu.

Po vánoční odmlce se 6. a 7. třída sešla v sobotu 12. 1., aby dále pokračovala v procvičování shody podmětu s přísudkem. K tomu bylo nutné nejprve nalézt podměty a následně je definovat jako podmět vyjádřený, nevyjádřený, několikanásobný a všeobecný. K souhrnnému opakování probraného učiva jsme vybrali texty Emanuela Frynty ze sbírky Písničky bez muziky.

Ze slovních druhů jsme si osvojili psaní číslovek oba/dva, obě/dvě.

Během prvního čtvrtletí se budeme věnovat slohovému útvaru vypravování. Na vybraném textu z knihy Malý princ jsme si ukázali a vysvětlili tři způsoby psaní přímé řeči.

-Hanka-

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci lednu jsme se naučili říkadlo „Ten náš Pavel, to je kos. Ztratil boty, chodí bos!“. V rámci gramatiky jsme rozšířili naše znalosti o další přivlastňovací zájmena a procvičovali jsme rozlišování jednotného a množného čísla a rodů (např. Kočka má mléko. → To je její mléko. Pes má klobásu. →To je jeho klobása. ALE Kočka a pes mají maso. → To je jejich maso.).

Naším hlavním tématem byl popis pokoje a navázali jsme tak na prosincové učivo. Naučili jsme se názvy jednotlivých kusů nábytku (např. skříň, polička) a také označení částí bytu (např. dětský pokoj, kuchyň). Děti si pak namalovaly vlastní plánky bytu a také podle pokynů kreslily vybavení pokoje (viz foto). Při popisu jsme si zopakovali názvy barev (např. Ten stůl je zelený.). A nejednou jsme hráli naší oblíbenou hru „Pan čáp ztratil čepičku“, která nám zpestřovala téměř každou hodinu.

Psaní jsme procvičovali v písankách „Putujeme za písmem“. Opět jsme se seznámili s několika novými písmy a dětem udělalo velkou radost, že došlo i na Řecko a naučily se tak správně psát slova „řečtina“ a „alfabeta“.

Při přípravě hodin byly použity jako vzor materiály z „Prázdninové školy“ a učebnic „Česky – vesele a hezky“ a „Česky krok za krokem“.

-Pavla-