Český krajanský spolek v Athénách

duben 2019

Předškoláci

Do naší české abecedy přibyla písmena CH, I, J. Oblíbenou hrou se stalo BINGO, které nám pomohlo zopakovat si základní slovní zásobu týkající se zimního a letního oblečení. Na závěr jsme si vyrobili správňáckou papírovou čepici!

A protože se blížily Velikonoce, byly naším velkým tématem tradice českých Velikonoc. Barvení vajíček, pletení pomlázky a pečení mazance a velikonočního beránka. Děti zase přispěly svými zážitky z řeckých Velikonoc. Na závěr jsme si vyrobili a na špejli přilepili symboly jara – motýlka, vajíčko a zajíčka.

Naším posledním předvelikonočním tématem byly dopravní prostředky, kterými jsme se již pomalu začali připravovat na závěrečnou školní besídku. Máte se na co těšit!

-Lucie-

2. a 4. třída

V dubnu jsme si povídali o výhodách a nástrahách internetu, a také jsme ho začali při výuce využívat. Vyhledávali jsme si informace o daném tématu, tento měsíc nás zaujal pravěk. V písankách u písmene „m“ jsme narazili na slovo mamut, a tak jsme si k němu vyhledali více informací, podívali se na obrázky Zdeňka Buriana, zmínili Eduarda Štorcha a pustili si video o pravěku a lovcích mamutů (Dějiny udatného národa českého, Česká televize).

Díky písankám jsme navštívili kromě pravěku také další zemi, tentokrát Rumunsko a zhlédli video a vyplnili kvíz.

S druháky jsme si vysvětlili rozdíl mezi slovy příbuznými a jinými tvary téhož slova, což se nám hodí při nácviku psaní souhlásek uvnitř a na konci slov (BxP, DxT, ĎxŤ, VxF, ZxS, ŽxŠ, HxCH).

Tuto znalost využívá i čtvrťačka při poznávání stavby slova a dělení slov na předponu, kořen, příponu, a koncovku. Pokročili jsme i v procvičování dalších slovních druhů.

Do hodin zapojujeme i hry, velmi oblíbená je tzv. šibenice, kdy se střídáme při vymýšlení slov do tajenky a snažíme se je vždy tematicky přizpůsobit.

A velkou legraci jsme zažili při čtení jazykolamů.

-AnKa-

3., 6. a 7. třída

3. třída
Ani v dubnu třeťáci nezaháleli a odvedli velký kus práce.

Časopis Krajánek nám poskytl materiály ke čtení, z nichž jsme se dozvěděli zajímavé informace o české fauně. Nechyběly ani Staré pověsti české, tentokrát to byly pověsti O Ječmínkovi, O Bruncvíkovi a O staré Praze, které jsme měli možnost zhlédnout i na videu.

Procvičovali jsme ale i pravopis a gramatiku. K vyjmenovaným slovům po b,l,m,p a s přibyla ještě vyjmenovaná slova po v. Nechybělo ani rozpoznávání slovních druhů, určování rodu podstatných jmen nebo časování sloves.

A to vše bylo samozřejmě doplněno o různé hry, kolíčkové kartičky  i písničky.

-Hanka-

6. a 7. třída

V měsíci dubnu jsme společně pracovali s atlasem světa, abychom se naučili psát velká písmena v zeměpisných názvech. Zaměřili jsme se jak na Českou republiku, tak na největší řeky, pohoří a pouště světa a názvy států. Pomocí kartiček jsme si řekli, jaká počáteční písmena píšeme u přídavných jmen obsahujících vlastní jména osob, uměleckých děl, institucí a budov a u ulic. Hledali jsme vhodné nadpisy pro různé ukázky textů. V literatuře jsme si pomocí pohádkových knih definovali teorii pohádky. Ze slohových postupů jsme si zopakovali popis obrazu.

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci dubnu jsme se naučili novou písničku „Pásla ovečky v zeleném háječku“. Při jejím procvičování nám velmi pomohl materiál z blogu „pro Šíšu“.

Naším hlavním tématem se stal čas. Zopakovali jsme si názvy ročních období a dní v týdnu. Naučili jsme správně vyjadřovat hodiny a odpovídat na otázku „Kolik je hodin?“.

Také jsme se seznámili s novými slovesy, které jsme používali ve větách s časovým údajem (např. Vstávám v sedm hodin. Ve čtvrt na osm si češu vlasy. V půl osmé si čistím zuby. V osm hodin začíná škola.). Při přípravě hodin jsme využívali především „Prázdninovou školu češtiny“od B.Jaurisové a M. Pánové a také materiály dostupné na www.inkluzivniskola.cz.

Navíc jsme výrazně pokročili v procvičování českých písmen v naší písance „Putujeme za písmem“.

V rámci slovní zásoby jsme se věnovali především exotickým zvířatům a naučili jsme se správně říct např. nosorožec anebo pštros.

-Pavla-