Český krajanský spolek v Athénách

březen 2019

Předškoláci

Měsíc březen patřil písmenům E, F, G, H a následně jejich společnému opakování. Děti již dokáží reagovat na slovní zásobu a jsou schopné určit, zda slova začínají na daná písmena. Pravidelně se také vracíme k opakování zápisu již naučených písmen, abychom si zapamatovali koordinaci ruky při psaní.

Nová slova tentokrát patřila zdravé stravě, kterou jsme nejenom rozlišily na zeleninu a ovoce, ale také ochutnali, zda je sladká, nebo kyselá, nebo si připomněli, jakou má barvu. Příjemný čas jsme strávili u rodinných fotografií, na kterých jsme si popsali členy rodiny. Jejich názvy jsme si následně zopakovali u videa s prasátkem Pepinou a při loutkové pohádce O Červené Karkulce. V následujícím měsíci navážeme opakováním, ve kterém si řekneme, jaké oblečení si oblékáme během čtyř ročních období.

Na konci našich setkání jsme společně vytvořili jablíčko, hrušku a svou rodinu. 

-Lucie-

2. a 4. třída

Březnové období karnevalu zasáhlo i nás. Přípravy jsme si zkrátili předkarnevalovou reportáží, kdy si děti zahrály na reportéry Českého krajanského spolku v Athénách a se svými otázkami vyrazily do vedlejších tříd, aby zjistily, jak se ostatní děti těší na karnevalovou oslavu. Výsledek společně sepsaly a patřičně graficky zpracovaly, viz foto.

V následujících hodinách jsme se věnovali tvrdým a měkkým souhláskám, což byla pro druháky nová látka a opakování pro 4.třídu.

Psali jsme diktát, 2. třída obrázkový, 4. třída klasický. Opakovali jsme synonyma a antonyma, druhy vět a v písankách jsme navštívili další země.  4.třída začala podrobné opakování slovních druhů, jako první přišla na řadu podstatná a přídavná jména. 

Četli jsme o dalších lumpárnách připravených skřítkem Alfrédem.

Naučili jsme se básničku Lenochod, jejíž dramatické zpracování nás velmi bavilo.

-AnKa-

3., 6. a 7. třída

3. třída
Říká se "březen, za kamna vlezem". Pravda, počasí jaro moc nepřipomínalo, ale to nás  od výuky českého jazyka neodradilo! Přivítali jsme ve třídě Johannku a Michala - české studenty, kteří u nás občas suplují.

Po celý měsíc nás provázela další z prvorepublikových písní, u které jsme si i zacvičili - Holduj tanci, pohybu.

Hrátky s přírodou z časopisu Krajánek nám pomáhají procvičovat čtení s porozuměním i rozšiřovat slovní zásobu. Samozřejmě jsme procvičovali i psaní i-y po obojetných souhláskách. Tentokrát jsme se zaměřili především na souhlásku S,s. Aby toho nebylo málo, začali jsme také rozeznávat slovní druhy a zhlédli jsme i další videa ze Starých pověstí českých, tentokrát to byla Dívčí válka, O Horymíru a Křesomyslovi a pověst O Svatoplukovi.

-Hanka-

6. a 7. třída

Březen patřil intenzívní přípravě na přezkoušení jedné z žákyň 7. ročníku v domovské škole v České republice. Opakovali jsme a prohlubovali znalosti větných členů, hledali jsme přístavky a rozpoznávali druhy vedlejších vět. K tomu jsme využili grafické znázornění věty a souvětí. Pomocí literárních textů světových i českých autorů jsme si rozšířili vědomosti o literární žánr bajka. U příležitosti Dne učitelů (28.3.) jsme si pomocí videa představili život, dílo a historické události doby, ve které žil Jan Amos Komenský. Žákyně 6. třídy se věnovala rozšiřování slovní zásoby pomocí pravidelné samostatné práce s videem (Spejbl a Hurvínek, Chaloupka na vršku), opakování základních větných členů, druhům přídavných jmen a jejich stupňování. Ve slohu i dále prohlubovala dovednosti v používání přímé řeči.

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci březnu jsme se i nadále věnovali tématu „jídlo“. Ale tentokrát z jiného pohledu. Naším cílem bylo naučit se, jak se správně chovat v restauraci a jak si vybrat z jídelního lístku, objednat si a zaplatit. V souvislosti s tím jsme se naučili správně vyjadřovat větší číslovky, sčítat a odečítat v českém jazyce a ptát se správně na cenu (Kolik to stojí...? – Stojí to...). Také jsme si vysvětlili, jak vyjádřit vícenásobnost (např. Dvakrát polévku. Dáme si pětkrát čaj.). Děti pak samy vytvořily svůj vlastní jídelní lístek s českými jídly, která i ocenily a navzájem si mezi sebou pak objednávaly.

Naučili jsme se písničku „Šla Nanynka do zelí“ a čtení s porozuměním jsme si procvičili na pohádce „Hrnečku vař“. Psaní jsme zase pak cvičili v naší písance „Putujeme za písmem“.

Při přípravě hodin jsem vycházela z materiálů „Prázdninová škola češtiny“ od B.Jaurisové a M.Pánové, z učebnice Čeština expres od L.Holé a z materiálů dostupných na metodickém portálu rvp.cz a blogu „Pro Šíšu“.

-Pavla-