Český krajanský spolek v Athénách

říjen 2018

2. a 4. třída

Školní rok jsme letos zahájili s patrony našeho spolku Klárou Smolíkovou a Jiřím W. Procházkou, kteří se zhostili významných rolí prezidentského páru Masarykových. http://cksva.cz/fotogalerie/fotogalerie-2018/zahajeni-skolniho-roku-20182019/

Zažili jsme také společný víkend v horách. http://cksva.cz/fotogalerie/fotogalerie-2018/krajansky-tabor-2018/

A oslavili stoleté výročí založení Československa a 25. výročí České republiky. http://cksva.cz/fotogalerie/fotogalerie-2018/100-let-ceske-republiky/

Zavzpomínali jsme si na letní prázdniny a shrnuli písemně nejlepší a nejhorší zážitky z léta. Zazpívali jsme si českou státní hymnu, abychom zůstali v duchu oslav výročí založení republiky.

Opakovali jsme učivo probrané v loňském roce. Pro druháky to je procvičování psaní a čtení, všechna písmena abecedy. Čtvrtá třída si připomněla vyjmenovaná slova.

-AnKa-

3., 6. a 7. třída

Školní rok jsme tentokrát zahájili společným výletem do hor. I tam jsme ale nezapomněli na češtinu a hráli si se slovy díky několika zábavným kvízům z časopisu Krajánek. Pak už ale následoval návrat zpět do školních lavic a jako první písničku letošního školního roku jsme se učili českou státní hymnu, abychom tak oslavili i 100. výročí založení Československa.

3. třída

V říjnu hlavně procvičovala loňské učivo, tedy psaní ú-ů, i-y po měkkých a tvrdých souhláskách, spodobu hlásek, psaní velkých písmen a rozlišování základních slovních druhů.   V psaní jsme se přenesli zpět na společný výlet, abychom zavzpomínali, co vše jsme tam viděli a zažili.

6. a 7. třída

I starší žáci zavzpomínali na učivo předchozích ročníků a zopakovali si vyjmenovaná slova, psaní i-y v podstatných jménech, shodu podmětu s přísudkem, ale i psaní skupin bě-bje, vě-vje a mě-mně a psaní i-y v přídavných jménech.

Sedmáci si také zopakovali, co jsou to antonyma, synonyma, homonyma, co jsou to slova konkrétní a abstraktní, slovní spojení nebo termíny.

-Hanka-

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci říjnu jsme trénovali rozhovory. Žáci si procvičovali, jak se v češtině správně mají představit a říct, kolik je jim let a odkud pochází. Zopakovali jsme si také časování některých sloves. Naučili jsme se novou písničku „Jede, jede poštovský panáček“. Při učení nám pomáhaly obrázky z blogu pro Šíšu https://prosisu.blogspot.com/

Naším hlavním tématem se staly barvy. Při učení jsme používali různé materiály, např. první díl učebnice „Čeština pro malé cizince“ a také „Hezky česky“. Psaní jsme začali trénovat s pomocí písanky „Putujeme za písmem“, ve které jsme vyplnili první oddíl věnovaný pravěku. Děti se tak seznámily s novými slovíčky jako například pračlověk, jeskyně anebo mamut.

 

-Pavla-