Český krajanský spolek v Athénách

prosinec 2018

2. a 4. třída

Poslední měsíc v roce jsme opět měli napilno. V písankách jsme objevili další části naší planety, podívali jsme se za Eskymáky na návštěvu do jejich iglú. V Evropě jsme se zastavili v Nizozemsku a zapamatovali si o něm pár základních informací, jako třeba jeho hlavní město nebo že se zde nachází jeden z největších přístavů na světě.

2. třída si zopakovala celou abecedu a naučila se podle ní řadit slova. Probrali jsme také druhy vět, poznáme věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací, umíme je i vytvořit.

4. třída už bezpečně určí všechny slovní druhy, rozdělí je na ohebné a neohebné. Neustále procvičujeme vyjmenovaná slova.

Skřítek Alfréd nám zase přidal práci, neboť nám úplně zpřeházel seřazená slovíčka a obrázky, tak jsme to po něm dávali do pořádku. A aby toho nebylo málo, napsal nám i popletené věty. My se ale nenechali zmást a věty jsme opravili. Byla to však legrace, a tak jsme si i my zkusili vymyslet pro našeho skřítka podobně zamotané věty.

Před Vánocemi jsme zpívali koledy, velmi oblíbená byla Rolničky, rolničky. A také jsme si četli a vyprávěli pohádky podle obrázků, které jsme nejprve seřadili. A na rozloučenou před vánočními svátky jsme si popřáli vše nejlepší a dali voňavé perníčky.

-AnKa-

3., 6. a 7. třída

3. třída

Během prosince jsme pokračovali ve čtení knihy Sísa Kyselá a ušmudlaný rytíř.

Procvičovali jsme i kreativní psaní a naučili se veselou písničku Vendelíne, co děláš?

Hlavní náplní byla ale opět vyjmenovaná slova. Kromě procvičování vyjmenovaných slov po B,b a psaní i-y po této souhlásce, jsme přidali ještě vyjmenovaná slova po L,l.

Nechyběly ani hry jako plácaná, kufr nebo rozcvička.

6. a 7. třída

Starší  děti se zaměřily především na procvičování psaní předpon s-,z- a vz-, zopakovaly si ale i shodu podmětu s přísudkem, psaní i-y v koncovkách podstatných i přídavných jmen a psaní -n- a -nn- v koncovkách přídavných jmen.

-Hanka-

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci prosinci jsme měli napilno. Nejdříve jsme se seznámili s českými tradicemi a povídali si o Mikuláši a o tom, jaké zvyky dodržují Češi na Vánoce. S pomocí videí jsme nacvičovali poslech a zjistili, jak se připravuje pravý třeboňský kapr a jak se vyrábí tradiční skleněné ozdoby na stromeček. Naučili jsme se i nové koledy.

I nadále jsme procvičovali rozlišování mužského a ženského rodu. Navíc jsme rozšířili naše znalosti o některá přivlastňovací zájmena (můj x moje, jeho x její). V rámci slovní zásoby jsme se začali věnovat tématu „Můj pokoj a nábytek“. Děti se tak naučily nová slovíčka, která se týkají popisu místnosti a jejího zařízení.

Pokračovali jsme i v procvičování psaní s pomocí naší písanky „Putujeme za písmem“ a naučili jsme se některá nová slovíčka související s vývojem písma (např. písař anebo pergamen). Během hodin jsme také hráli nejrůznější hry, během kterých jsme si procvičovali nově nabyté znalosti (pán čáp ztratil čepičku, domino, pexeso aj.).

Při sestavování materálů pro výuku jsem vycházela především (ale nejen) z cvičebnice „Čeština pro malé cizince“ a „Hezky česky“ a webové stránky https://www.detskestranky.cz/ 

-Pavla-