Český krajanský spolek v Athénách

únor 2018

Dětský klub

Měsíc únor jsme začali zvesela, karnevalem pro děti i dospělé. 

http://cksva.cz//fotogalerie/fotogalerie-2018/karneval-pro-deti-i-dospele-2018/

Připravili jsme se na svátek sv. Valentýna, přáníčko dostali všichni rodiče.

Následující sobotu jsme si rozšířili a prohloubili slovní zásobu na téma ovoce a zelenina, a tyto znalosti potom převedli na papír po vzoru středověkého malíře Arcimbolda.

V únoru probíhaly zimní olympijské hry nejen v Jižní Koreji, ale také u nás v dětském klubu. Dověděli jsme se, v jakých disciplínách se soutěží a co představují olympijské kruhy. 

1. a 3. třída 

V únoru jsme se naučili písničku Šel zahradník do zahrady.

Procvičili jsme si orientaci na stránce. K tomu nám posloužil karnevalový pracovní list, kde jsme si nejprve pojmenovali různé masky, a potom si zopakovali, kde je pravá a levá strana, nahoře a dole, rozlišili si řádky a sloupce.

Hra „Jdu na trh a koupím si…“ nám osvěžila a doplnila slovní zásobu na téma ovoce a zelenina.

třída se naučila další písmena ze slabikáře, procvičujeme čtení slov a krátkých vět. Nová písmena přidáváme i v písance.
třída důkladně probrala vyjmenovaná slova po „l“, jejich jiné tvary a slova příbuzná.
Všichni máme rádi doplňovačky, které jsou přizpůsobeny látce, kterou probíráme. 1. třída cvičí psaní a čtení krátkých slov, 3. třída procvičuje slova vyjmenovaná.

Zahráli jsme si také hru Dobble na postřeh, rychlost a reflexy. Objevili jsme u ní také spoustu nových slovíček.

Naší společnou četbou zůstává kniha Pan Buřtík a pan Špejlička.

-AnKa-

2. a 4. třída

Únor jsme přivítali veselou písničkou "Banana, koko, baobab", která se jistě brzy stane velkým hitem všech našich dětí.

Konverzaci jsme opět procvičovali hrou "Ukaž a vyprávěj", zatímco pozornost i soustředění jsme procvičovali za pomoci hry "Šibenice".

Druháci se v tomto měsíci naučili rozlišovat tvrdé a měkké slabiky. Psaní i -y v těchto slabikách jsme pak procvičovali formou různých her, s využitím kartiček, kolíčků apod.

V písankách jsme společně cestovali do Velké Británie, Norska, New Yorku a Indie.

Kniha "Čteme se skřítkem Alfrédem" nám pak pomáhá procvičovat čtení s porozuměním.

Páťáci stále procvičují vyjmenovaná slova , vzory podstatných jmen, ale i psaní bě -bje nebo vě - vje.

Hlavním tématem měsíce byla ale shoda podmětu s přísudkem a tentokrát jsme k podmětu rodu středního a ženského přidali i podmět rodu mužského, a to jak životný, tak neživotný!

Na videech "Staré pověsti české" procvičujeme také poslech s porozuměním . Čtení pak především čtením knih dle vllastního výběru.

-Hanka-

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci lednu jsme se naučili písničku „Skákal pes přes oves“ a seznámili se s lidovými říkadly doprovázenými Ladovými ilustracemi.

Naším hlavním témate se stalo „jídlo“ a probrali jsme celou osmou lekci v učebnici Domino. Naučili jsme se novou slovní zásobu, na které jsme si procvičovali rozlišování mužského a ženského rodu (jeden předkrm x jedna polévka x jedno jídlo).

Naše hlavní téma nám poskytlo také široké možnosti k procvičení konverzace a naučili jsme se odpovídat na otázky typu „Co máš rád?“ nebo „Co ti nechutná?“. Také jsme se naučili, jak si objednat jídlo a hráli jsme si na návštěvu restauarce. Navíc jsme se naučili ptát se na cenu („Kolik to stojí?“) a správně odpovídat s použitím správných pádů (jednu korunu x dvě, tři, čtyři koruny x pět korun).

V rámci gramatiky jsme si představili modální slovesa moct a muset a procvičovali si jejich použití na jednoduchých větičkách.

Při přípravě hodin jsme využili materiál z různých českých učebnic češtiny pro cizince a také výukové kartičky z blogu „Pro Šíšu“ https://prosisu.blogspot.gr/. 

-Pavla-