Český krajanský spolek v Athénách

květen 2018

2. a 5. třída

Prázdniny se nezadržitelně blíží a s nimi i naše přípravy na závěrečnou besídku.

Na samotnou výuku už moc času nezbýbá, ale přesto ještě procvičujeme, co jsme se během roku naučili a doháníme poslední resty, aby někteří z nás úspěšně zvládli i rozdílové zkoušky z českého jazyka v ČR.

2.třída

Kromě psaní i-y po měkkých a tvrdých souhláskách a spodoby hlásek nebo psaní velkých písmen ve jménech a  názvech, procvičujeme také psaní slabik dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě a učíme se rozlišovat slovní druhy. Prozatím jsou to jen podstatná jména, slovesa, předložky a spojky.

V písankách jsme procestovali Gruzii, Japonsko, Rusko, Panamu, Mexiko i Madagaskar a Evropské pexeso nás zavedlo i do Dánska, Finska, Německa, Maďarska, na Slovensko a k nám, do Řecka.

5.třída

Stále procvičujeme psaní i-y v podstatných jménech a shodu podmětu s přísudkem. Tentokrát jsme se zaměřili hlavně na několikanásobný podmět . Dále jsme procvičovali psaní skupin mě -mně a učili jsme se psát správně i-y v přídavných jménech

Staré pověsti české nás pak zavedly do staré Prahy, kdy tam vládl Karel IV. a poté i jeho syn Václav.

-Hanka-

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci květnu se naším hlavním tématem stalo lidské tělo a zdraví. V učebnici Domino jsme probrali poslední lekci, ve které jsme se naučili, jak říct, že nám není dobře a že nás něco bolí. Při té příležitosti jsme procvičili používání sloves „muset“ a „nesmět“ (Nemocný nesmí jíst zmrzlinu. X Nemocný musí odpočívat.).

Naučili jsme se také pojmenovat části těla a různé zdravotní problémy. V rámci konverzace jsme si hráli na návštěvu u doktora a procvičili si věty, které se nám mohou hodit, pokud se nám v Čechách udělá špatně anebo onemocníme. Seznámili jsme se také s  básničkou o malém mravenečkovi, který je celý polámaný.

Při studiu jsme používali různé materiály a kromě naší kmenové učebnice Domino, jsme také využili pracovní listy z webu www.inkluzivniskola.cz a učebnici Český den.

 

-Pavla-