Český krajanský spolek v Athénách

duben 2018

Dětský klub

Po delších velikonočních prázdninách jsme se už nemohli dočkat, až se sejdeme a společně se pustíme do našich oblíbených aktivit. Jednou z nich je zaručeně jarní úklid, který si užili všichni, od nejmenších až po dospělé.

Výtvarný koutek nás tentokrát zavedl do zoo. Při povídání o zvířatech jsme se shodli, že nejmilejší je nám tučňák. Tak jsme si každý vytvořili svého tučňáčka. Co myslíte, povedl se nám?

Milujeme piknik. A tak si čas od času nějaký uděláme i v dětském klubu. Nanosíme různé dobroty a společně ochutnáváme. Ještě že už se blíží léto a s ním i spousta rozmanitého ovoce. Tentokrát to vyhrál slaďoučký meloun.

Baví nás i stolní hry. Máme rádi Česko je jedna z nich. Hrajeme ji rádi, neboť se při ní dovídáme i plno zajímavých věcí. Věděli jste například, že ježek umí dobře plavat?

2. a 5. třída

Po dlouhém velikonočním odpočinku jsme se opět sešli ve školní třídě.

Atmosféra byla skvělá a všichni netrpělivě očekávali další výzvy.

Vyučování jsme začali písničkami, které jsme se naučili v minulých měsících a pokračovali čtením básniček a pohádky, kterou jsme si poté také zahráli.

Druháci si poté zopakovali měkké a tvrdé slabiky a podobně znějící hlásky a pokračovali psaním slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

Písanky nás zavedly tentokrát do Cejlonu, na Svatou Lucii, do Chile i domů, do České republiky.

Páťáci si zopakovali psaní i-y ve vyjmenovaných slovech a slovech jim příbuzných, psaní i-y v koncovkách podstatných jmen, také psaní slov se skupinami bě-bje a zájmeny mě-mně.

Další ze starých pověstí českých, kterou jsme poznali, byla O králi Ječmínkovi.

A samozřejmě nechyběly ani hry jako například ta s abecedou, kdy bylo třeba najít zemi, jméno, věc, zvíře nebo jídlo začínající stejnou hláskou.

-Hanka-

Čeština jako cizí jazyk

V dubnu jsme si opakovali básničky a písničky, které jsme se naučili během minulých měsíců.

Opakovali jsme také učivo z března a rozšířili jsme si slovní zásobu o přídavná jména pojící se s částmi těla a sami na sobě a na svých kamarádech jsme pak trénovali popis osoby (např. Má velké šedé oči, krátké tmavé vlasy.).

Naším hlavním tématem se stal minulý čas. Ukázali jsme si, jak takový minulý čas poznáme v textu a jak se tvoří. Velmi nám při tom pomáhala naše učebnice Domino, ve které jsme udělali všechna cvičení týkající se vyjádření děje v minulosti. Minulý čas se ukázal být docela tvrdým oříškem a určitě se mu budeme věnovat i během příštích týdnů.

V rámci slovní zásoby jsme se začali učit slovíčka popisující části těla a také jsme se naučili říkat, že nás něco bolí (Bolí mě ruka. X Mám zlomenou ruku.). Při výuce nám pomáhaly různé hry. Například části těla jsme se učili s pomocí hry domino z jednoho z minulých vydání časopisu Krajánek. Slovní zásobu jsme také opakovali díky abecednímu pexesu (děti musely hledat nejen stejné písmeno, ale vzpomenout si i na slova, která daným písmenem začínají).

 

-Pavla-