Český krajanský spolek v Athénách

říjen 2017

Dětský klub

Jak jste si již mohli všimnout, soboty v dětském klubu máme tematicky rozděleny a vždy vás budeme informovat, na co se můžete těšit.

Začátek školního roku byl ve znamení oslav sv. Václava, kde jsme se zase všichni po prázdninách sešli a přivítali. http://cksva.cz//fotogalerie/fotogalerie-2017/zahajeni-skolniho-roku-20172018/

Jedna z podzimních říjnových sobot je už tradičně zasvěcena hrátkám s kaštany, které jsme objevili i zde v Athénách. Už i jejich sbírání je velká zábava, neboť starost místních kolemjdoucích o to, abychom tyto kaštany rozhodně nejedli, je vskutku roztomilá. A co my s těmi kaštany vlastně děláme? My z nich tvoříme. Naše děti se s radostí pustily do spojování různých tvarů a postaviček, které jsou vždy neobyčejně originální.

Následující sobotu nás čekaly hrátky s knížkami, kde chceme sdílet lásku ke čtení s našimi nejbližšími. Tentokrát si děti poslechly pohádku O Budulínkovi a následovala živá diskuze na téma, jestli se ten Budulínek pro příště poučí a nikomu cizímu už neotevře. Silný příběh o neposlušném chlapci děti inspiroval k nakreslení rozmanitých obrázků.

Pro ty úplně nejmenší, a jak se ukázalo, nejen pro ně, byla zaměřena další sobota v řadě, kdy jsme si pohráli s básničkami, říkadly a písničkami. Tato forma cvičení pomáhá ve vývoji našich dětí, neboť se procvičují nejen jejich svaly, ale i smysly a paměť. Je to také výborná aktivita pro začleňování se do našeho česko-řeckého kolektivu.

1. a 3. třída 

Nový školní rok nám přinesl nové žáčky do první třídy. A tak jsme se s nadšením hned pustili do práce. Začali jsme seznamovací hrou, při které jsme kromě jmen zjistili, co nebo koho kdo má nejraději.

Poté už jsme se začali připravovat na čtení a psaní. Pomocí básniček a říkanek jsme si ukázali, jak správně sedět u psaní, jak držet tužku, a také jsme procvičili prsty a zápěstí pomocí různých grafomotorických cviků.

Čtení jsme si nejprve vyzkoušeli pomocí obrázků. Začali jsme nahoře na stránce a „četli“ zleva doprava, obrázek po obrázku, řádek po řádku. Postupně budeme přidávat další a další písmenka, až probereme celou abecedu. V říjnu jsme se naučili M, m, A, a, L l, E, e a vyvodili si první slabiky.

Třetí třída opakovala učivo probrané v loňském roce, jako psaní i/í po měkkých a y/ý po tvrdých souhláskách, psaní u/ú/ů. Umíme slova řadit podle abecedy, a také ji celou odříkat. Procvičili jsme psaní „ě“ ve skupinách bě, pě, vě, dě, tě, ně, mě.

V hodinách si také rádi zpíváme. Tento měsíc to byla píseň Já jsem muzikant, díky které jsme si vyjmenovali všechny hudební nástroje, na které jsme si vzpomněli. A že jich nebylo málo.

Hlasovali jsme o společné četbě, z výběru dvou knih s velkou převahou zvítězila kniha od Zdeňka Svěráka Pan Buřtík a pan Špejlička, ze které si pravidelně čteme a následně si o ní povídáme.

Učíme se orientovat v prostoru, víme, kde je pravá a levá strana, nahoře, dole, vpředu a vzadu. Cvičíme paměť, pozornost, zrakové a sluchové vnímání a v neposlední řadě také rozvíjíme řečové dovednosti a rozšiřujeme slovní zásobu.

-AnKa-

2. a 4. třída

Školní rok jsme zahájili oslavou svátku sv. Václava a při té příležitosti se naučili také písničku "Boleslav, Boleslav". Nezůstali jsme ale jen u jedné písně. Naučili jsme se i píseň "Jeleni" od Petra Skoumala. Na této písni jsme procvičovali také poslech.

Dále jsme opakovali učivo 1. třídy - věty jsme dělili na slova, slova na slabiky a hlásky. Zopakovali jsme si psaní velkých písmen a naučili se také rozlišovat věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací. Druhy vět jsme procvičovali i formou pohybové aktivity.

Písanka nás zavedla na spoustu zajímavých míst. Podívali jsme se do Itálie, Belgie, ale i Libanonu, za Eskymáky na Aljašku nebo za tučňáky na Jižní pól. Přitom jsme si procvičili psaní i shlédli několik dílů z pořadu "Evropské pexeso".

Nezapomněli jsme ani na čtení s porozuměním, které trénujeme pomocí čtecích listů i čtením společné knihy "Chobotem sem,chobotem tam" od Ivony Březinové.

Také čtvrťáci opakovali loňské učivo - vyjmenovaná slova, vzory podstatných jmen a psaní i -y na konci slov rodu středního a ženského. Potom už nás čekalo procvičování psaní i - y také na konci slov rodu mužského.

Psaní jsme procvičovali formou tvoření vlastních vět, které musí obsahovat určená slova, čtení s porozuměním pak čtením knihy dle vlastního výběru. O tom, co čteme si vždy povídáme.

Poslech jsme trénovali sledováním videa "Staré pověsti české. O Čechovi."

 

-Hanka-
 

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci říjnu jsme se věnovali především opakování učiva, protože letní prázdniny byly dlouhé a ne každému se poštěstilo podívat se do Čech, aby získané znalosti mohl procvičit v praxi. Zopakovali jsme si tak základní obraty v konverzaci (Odkud jsi?; Kolik je ti let?; Co máš rád/a? atd.). Také jsme si procvičovali používání dlouhých a krátkých samohlásek a rozdíly mezi oba/obě a dva/dvě.

Naším hlavním tématem se stal podzim. Naučili jsme se tak vyjmenovat podzimní měsíce a vytvářeli věty o tom, co na podzim okolo sebe vidíme a co se dá v podzimním počasí dělat. Přečetli jsme také krátkou pohádku „Jak sluníčko přivítalo podzim“ z Dětských stránek www.detskestranky.cz.

Novou látkou se také pro nás stala přídavná jména – hledali jsme adjektiva opačného významu a snažili se vytvářet slovní spojení a rozlišovat rody.

V rámci slovní zásoby jsme zopakovali hlavní tématické okruhy, které jsme probrali v minulém školním roce (ovoce/zelenina, škola, zvířata, povolání aj.).

-Pavla-