Český krajanský spolek v Athénách

prosinec 2017

Předškoláci

Prosincovou výuku s předškoláky jsme zahájily opakováním tématu Mikuláše, anděla a čerta a nacvičováním koled, abychom byly dobře připraveni na Mikulášskou besídkuJ V další hodině jsme probíraly roční období zima a na procvičení slovní zásoby si zahrály zimní pexeso. Dále jsme se věnovaly Vánocům a  co vše k nim patří. Vánoční vyprávění jsme zakončily čtením příběhu o Jozefovi a Marii. V rámci 2 prosincových hodin se také předškolačky naučily písmena N a O a zkoušely jsme poprvé počítat počet slabik ve slovech. Na závěr hodin vždy něco tvoříme, takže i tentokrát jsme si vymodelovaly a nazdobily ozdoby na stromeček a v další hodině jsme si nazdobily velkého papírového perníčkového mužíčka a vánoční stromeček.

Zdroje materiálů:

https://annapaap.cz/mesicni-temata/vanoce-a-advent/

https://www.inkluzivniskola.cz/mikulas-andel-cert

2. a 4. třída 

V posledním měsíci roku 2019 jsme jednu sobotu věnovali výuce. Ve čtvrté třídě jsme si osvěžily vzory středního rodu a v podobě omalovánek jsme si zopakovaly rod ženský. Novinkou pro nás byly vzory rodu mužského, na které navážeme po Vánocích. V poznávání krajů České republiky jsme se zase o kousek posunuly a naučily se něco málo o Středočeském kraji.

Ve druhé třídě jsme se pustili do měkkých souhlásek, ale nezapomněli jsme si připomenout tvrdé souhlásky a samohlásky. Jako další opakování byla nadřazenost slov, a beceda a dělení slov na slabiky.

3. a 8. třída

V prosinci jsme měli pouze jednu vyučovací hodinu, která byla zároveň i poslední hodinou před Vánoci.

Ve třetím ročníku jsme si zopakovali vyjmenovaná slova, která jsme se naučili v minulých týdnech a jako novou látku jsme probrali stavbu slova a slovní druhy. Na konci jsme se podívali na pověst o Bořivoji a vypracovali si k ní pracovní list.

V osmé třídě jsme pokračovali v procvičování vět vedlejších, literárních pojmů a velkých písmen. Jako novou látku jsme začali probírat skloňování obecných jmen přejatých a hlavní města Evropy.

V obou ročnících jsme si vypracovali čtení s porozuměním.

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci prosinci jsme zpívali hlavně české koledy a seznamovali jsme se s českými tradicemi a zvyky. Představili jsme si svátek sv.Mikuláše a také to, jakým způsobem Češi slaví Vánoce. Při výuce nám pomáhaly nejen úkoly v naší učebnici „Já a můj svět“, ale také pracovní listy z webových stránek www.detskestranky.cz a materiály z blogu https://prosisu.blogspot.com/ . Slovní zásobu spojenou s Vánocemi jsme procvičili s pomocí jazykového domina z časopisu Krajánek.

Naším hlavním tématem se stala „rodina“ a naučili jsme se tak česká slovíčka označující nejrůznější členy rodiny a příbuzné. Zejména jsme věnovali pozornost rozlišování mužského a ženského rodu. Při přípravě výuky byly využívány materiály z učebnice Čeština expres od Lídy Holé.

Seznámili jsme se také s pohádkou „O Budulínkovi“. Navázali jsme tak na učivo z předchozího měsíce, kdy jsme si přečetli a přeložili pohádku „O veliké řepě“. Při seznamování se s českými pohádkami nám pomáhala knížka „Pohádky k povídání“ od Šárky Jechové.