Český krajanský spolek v Athénách

listopad 2017

Dětský klub

Listopadový dětský klub byl tematicky velmi rozmanitý. Hned první sobotu v měsíci jsme u nás přivítali milé hosty z České republiky, spisovatele Martinu Drijverovou a Vojtěcha Otčenáška http://cksva.cz//fotogalerie/fotogalerie-2017/beseda-se-spisovateli/.

Následující sobota byla celá sportovně laděná. Stojky, hvězdy, kotouly ani provazy nám nejsou cizí. Také rovnováhu udržíme všichni, dokonce i mámy.

A protože se nezadržitelně blížil advent a my se moc těšili na Vánoce, chtěli jsme si to přípravné období příjemně zkrátit. Vyrobili jsme si adventní kalendář s úkoly na každý prosincový den až do toho Štědrého. A že to kolikrát byly zapeklité úkoly, hádanky, jazykolamy, vystřihovánky atd. atd.

1. a 3. třída 

V listopadu nám bylo do zpěvu. Naučili jsme se hned dvě písničky, Holka modrooká a Žabička zelená, u kterých jsme si také pěkně zatančili. A při té příležitosti jsme se naučili několik nových slovíček, jako notová osnova, houslový klíč apod.

3. třída si zopakovala tvrdé a měkké souhlásky. Procvičujeme slova příbuzná a jiné tvary slov. Hledáme kořen slova, jeho předponovou a příponovou část.

1. třída si zopakovala všechna probraná písmena z Živé abecedy a pustili jsme se do Slabikáře. Grafomotorická cvičení nás posunula do písanky, kde zkoušíme nová písmena. Snažíme se u psaní správně sedět a držet tužku. Pak už nám písmenka pěkně sedí na řádku.

Nejen abecedu jsme procvičovali při hře Brainbox. Cvičili jsme také postřeh, ale i slovní zásobu a čtení.

Užíváme si společnou četbu knihy Pan Buřtík a pan Špejlička od Zdeňka Svěráka.

 

-AnKa-

2. a 4. třída

Druháci si během měsíce listopadu zopakovali druhy vět a také se naučili českou abecedu a řadili písmena i slova podle abecedy.

V psaní jsme si zopakovali písmenka H,T,t,Ť, ť a podívali se do Holandska, Tibetu, Turecka i Kuvajtu.

I nadále pokračujeme ve čtení knihy Chobotem sem, chobotem tam. Ke společné diskusi pak využíváme čtenářské kostky.

A nezapomněli jsme ani na písničky. Tentokrát jsme se připravovali na nadcházející svátek sv. Mikuláše, ale i na Vánoce, tudíž jsme si zopakovali koledy Pásli ovce valaši a Štědrej večer nastal.

-Hanka-

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci listopadu jsme se věnovali především tématu „podzim“ a procvičovali jsme si související slovní spojení. Také jsme si povídali o aktivitách a věcech, se kterými se můžeme na podzim setkat (pouštění papírových draků, spadané barevné listí, zimní spánek zvířat, sbírání kaštanů, oranžové dýně, zrající ovoce atd.). Naučili jsme se podzimní básničku „Foukej, foukej větříčku“. Zopakovali jsme si názvy dnů v týdnu a také vyjadřování času (Kolik je hodin? Je půl páté X čtvrt na pět X tři čtvrtě na pět). Čtení s porozuměním jsme trénovali na textu „Podzimní čtení“, který vyprávěl o tom, co dělá v listopadu ježek.

V rámci gramatiky jsme se věnovali časování sloves (být, mít, vařit a vstávat) a probrali jsme přídavná jména (antonyma, rozlišování rodů). Slovní zásobu jsme si procvičovlai s pomocí her jako jsou pexeso a domino z časopisu Krajánek.

Při výuce jsme čerpali nejen z naší učebnice Domino, ale také z různých webových stránek věnovaných procvičování jazyka, mj. z webu www.destskestranky.cz.

-Pavla-