Český krajanský spolek v Athénách

únor 2017

Dětský klub

Únorem se nesla karnevalová nálada, kterou jsme povzbudili i my v dětském klubu. Přípravy na karnevalové veselí jsme pojistili velkovýrobou klaunů, každý týden jiný způsob. Povedené výtvory si děti mohly odnést domů nebo ponechat jako výzdobu našich společných prostor pro minikarneval určený dětem i dospělým viz. http://cksva.cz//fotogalerie/fotogalerie-2017/detsky-minikarneval-2017/

-AnKa-

1. a 2. třída a předškoláci

V únoru jsme dodělávali první kolo našich literárních prezentací a s oblibou jsme listovali čtenářskými deníky našich spolužáků.

2. třída se naučila tvrdé a měkké souhlásky a procvičovala jaké i/y se po nich píše.

1. třída plynule přidává nová písmena ke čtení i psaní, ve slabikáři jsme probrali T, J, Y, N, V a v písance jsme napsali malé j, a velká M, O, A, U, I.

Předškoláci s námi sledují probíranou látku a podle svých možností plní i oni dané úkoly, tento měsíc se naučili čísla 1-5, procvičovali barvy, a také orientaci v prostoru.

Mezi naše společné aktivity jsme zařadili psaní diktátů přizpůsobených našim žáčkům. Ano, diktát máme i pro předškoláky. Kreslící diktát, u kterého procvičují, kde je nahoře, dole, vpravo, vlevo, také základní geometrické tvary a jednoduché počty. Prvňáci píší slova a krátké věty, druháci už mají věty delší, ve kterých procvičují dosud probrané gramatické jevy.

V únoru jsme vždy část hodiny věnovali logopedickému cvičení výslovnosti hlásek „r“ a „ř“. Nejvíc jsme se nasmáli při tzv. gymnastice mluvidel, kdy jsme pomocí legračních obličejů procvičovali jazýčky, tváře, rty, zkrátka jsme rozhýbávali obličejové svalstvo, aby se nám lépe vyslovovaly složitější hlásky.

Také jsme se naučili básničku Polámal se mraveneček, kterou dramaticky ztvárňujeme a při vhodné příležitosti ji rádi předvedeme širšímu obecenstvu.

-AnKa-

3. třída

V měsíci únoru jsme si zopakovali písničku „Červený šátečku“ a naučili jsme se první tři sloky písničky „Černé oči, jděte spát“. V rámci opakování jsme se věnovali psaní „ú“ a „ů“.

V učebnici Domino jsme probrali třetí lekci „Ve třídě“. Pokračovali jsme tak v tématu škola, kterému jsme se věnovali i v předchozích týdnech. Tento měsíc jsme se zaměřili především na slovesa vyjadřující činnosti, které děláme ve škole (čteme, píšeme, počítáme aj.). Také jsme procvičovali zvratná slovesa a používání „se“ a „si“ (učím se, přezouvám se, hraju si aj.). Navíc jsme vytvořili školní rozvrh a trénovali jsme věty typu „Který předmět máš v pondělí/úterý atd.?“ a „Který předmět máš rád?“. Téma škola nám dalo také příležitost procvičit si slovesa „baví mě“ a „mám rád“.

Na konci měsíce jsme se začali věnovat tématu hodiny a naučili jsme se říkat čtvrt, tři čtvrtě atd. Tomuto tématu se budeme věnovat i v příštím měsíci.

Čtení jsme procvičovali na klasické české pohádce O Smolíčkovi.

-Pavla-

4. třída

Že je únor nejkratší měsíc v roce? My toho stihli moc!

Naučili jsme se novou písničku Kakao se rozlilo, na které jsme zároveň procvičovali poslech.

Procvičovali jsme čtení, zejména čtení s porozuměním, a to čtením knih dle vlastního výběru, čtením dalšího dílu komiksu z Krajánka o Knedlíkovi, ale i čtením básniček, které nám navíc pomáhají procvičit si správnou výslovnost a jazýček.

Psaní i - y po obojetných souhláskách uprostřed slov jsme procvičovali formou běhacího diktátu. Zpočátku to nebylo jednoduché, ale teď už se lepšíme.

Procvičovali jsme i psaní i - y na konci slov, a to nejen u slov rodu středního, ale přidali jsme i slova rodu ženského. Nechyběla koulovaná a moc se nám zalíbila i nová hra s názvem ZAP.

Abychom více procvičovali také konverzaci, zařadili jsme do našich hodin hru Ukaž a vyprávěj.

A domácí úkol? Přece sledovat seriál Návštěvníci!

-HanKa-