Český krajanský spolek v Athénách

duben 2017

Dětský klub

V dubnovém dětském klubu jsme měli plné ruce práce s přípravami na Velikonoce.

Společnými silami jsme si zasadili naklíčenou pšenici, která se nám krásně zazelenala. Osení jsme následně ozdobili vlastnoručně malovanými vajíčky. Domů si pak na Velikonoce každý odnesl kousek jara. Po prázdninách děti vymýšlely příběh do Krajánka, ke kterému také tvořily ilustrace. http://cksva.cz//fotogalerie/fotogalerie-2017/mali-spisovatele-a-ilustratori-2017/

 

-AnKa-

1. a 2. třída a předškoláci

Do nového měsíce jsme vstoupili společně s Myšpulínem, Bobíkem, Fifinkou a Pinďou (viz. Dopoledne se Čtyřlístkem. http://cksva.cz//fotogalerie/fotogalerie-2017/dopoledne-se-ctyrlistkem/

A protože nás čekaly Velikonoce, něco jsme si o nich pověděli, hlavně jsme si porovnali rozdíly mezi českými a řeckými svátky jara.

2. třída se naučila psát a číst „ě“ ve slabikách dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

1. třída doplnila další písmena ze slabikáře i z písanky.

Předškoláci doplňovali své pracovní listy a vybarvovali omalovánky.

Zpívali jsme naše oblíbené písničky, přednášeli básničky, psali diktát a četli si, jak se dařilo japonské holčičce Kiko první dny v Kroměříži.

 

-AnKa-

3. třída

V  dubnu jsme si zopakovali lidové písničky, které jsme se naučili v minulých měsících. I nadále jsme se věnovali číslovkám a správnému vyjádření hodin. Opakovali jsme také slovíčka související s tématem „rodina“ a procvičovali jsme některá přídavná jména vyjadřující náladu (veselý, smutný atd.). Tímto jsme úplně zakončili čtvrtou lekci v učebnici Domino.

Naším hlavním tématem se však staly Velikonoce a naučili jsme se dvě velikonoční koledy. S pomocí textu z informačního portálu „inkluzivní škola“ jsme se seznámili s velikonočními tradicemi v Čechách. Na textu jsme si také procvičili různá slovesa a vyzkoušeli si jejich časování.

Hráli jsme i nejrůznější hry, díky kterým jsme si obohatili slovní zásobu související s jídlem a povoláními.

-Pavla-

4. třída

Měsíc duben utekl jako voda, protože jsme si zároveň užívali velikonočních prázdnin.

Přesto jsme stihli přečíst další díl komiksu "Knedlík" z časopisu Krajánek, vyplnili jsme i pracovní listy ze stejného časopisu s tématem 'jaro', které nám přiblížily nejen, jak vypadá jaro v Čechách, ale i jak se slaví v Čechách Velikonoce.
Procvičovali jsme psaní i-y po obojetných souhláskách na konci slov rodu středního a ženského a začali jsme se učit také vzory rodu mužského. Využíváme kartiček se slovy a hrajeme různé hry - Plácanou, Lovce perel, Kufr...

Nezapomněli jsme ani na písničku a čtení dále procvičujeme i čtením knih dle vlastního výběru.

Konverzaci jsme opět procvičovali hrou 'Ukaž a vyprávěj'.

 

-HanKa-