Český krajanský spolek v Athénách

březen 2017

Dětský klub

Jarní radovánky v dětském klubu doprovázely české písničky, básničky a hry pro naše nejmenší. Ve výtvarném koutku jsme si vytvořili želvu v pestrobarevném jarním krunýři, který nám dal trochu zabrat, ale výsledek stál za to. Posuďte sami (viz. foto). Dále jsme si vyrobili dráčka, který na nás pomocí foukání do brčka rozpustile vyplazoval jazýček. Dechové cvičení přispívá ke správnému vývoji řeči a foukání do brčka přispělo k velké zábavě našich dětí.

-AnKa-

1. a 2. třída a předškoláci

První jarní měsíc uplynul jako voda a my v něm stihli spoustu věcí. Hlavním tématem byla roční období, měsíce, a také dny v týdnu.

Pokračovali jsme v psaní diktátů. S prvňáky jsme probrali další písmena, druháci procvičili psaní i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, zopakovali jsme synonyma a antonyma. Předškoláci měli své pracovní listy na procvičení soustředění a pozornosti.

Zpívánky a pravidelná chvilka poezie nechyběly ani tento měsíc. Jednu sobotu nám lilo jako z konve, tak jsme si dopoledne zpříjemnili písničkou Prší, prší. A básnička se nám hodila k tématu ročních období, zejména k jaru, kdy všechno krásně kvete. Jmenuje se Pomněnka a zvonek od Jana Čarka.

Věnovali jsme se také našim literárním prezentacím, děti samy se mohou přihlásit a představit další knížku ve svých čtenářských denících.

A společné čtení v hodinách jsme si spravedlivě vylosovali, ze tří možností vyšla kniha od Markéty Pilátové Kiko a tajemství papírového motýla.

 

-AnKa-

3. třída

V měsíci březnu jsme se naučili novou písničku „Běží liška k Táboru“. V učebnici Domino jsme probrali téměř celou čtvrtou kapitolu „Já a moje rodina“. Zopakovali jsme si tak slovíčka označující jednotlivé rodinné příšlušníky a naučili se nová, která jsme neznali (např. neteř, synovec). Navíc jsme se začali zabývat přídavnými přivlastňvacími jmény (např. Honzíkův dědeček, Peopova maminka) a procvičovali otázky typu „Čí je to sestra?“ / „Čí je to strejda?“.

Dále jsme se věnovali procvičování hodin (Kolik je hodin? Tři čtvrtě na jednu; půl jedné atd.). Správnému vyjadřování času se budeme určitě věnovat i v příštích měsících, protože vzhledem k tomu, že se v řeckém jazyce nepoužívají úplně stejné formulace jako v češtině, bylo toto téma hodně obtížné.

V rámci rozšiřování slovní zásoby jsme procvičovali slova k tématu „jídlo“ a učili se výrazy pro české potraviny (např. koláč, knedlíky).

Četbu jsme trénovali na textu o výletě do ZOO z www.detskestranky.cz Měli jsme tak možnost zopakovat si jména některých zvířat a vysvětlit si nová slovíčka jako třeba „exotická zvířata“ anebo „savci“.

 

-Pavla-

4. třída

Březen za kamna vlezem? Kdepak! Čtvrťáci za kamna nevlezli! Naučili se novou písničku 'Máme rádi zvířara', na které procvičovali i poslech.

Konverzaci procvičovali především formou hry 'Ukaž a vyprávěj', díky níž naši výuku navštívil dokonce i králík, a během které se dozvíme spoustu zajímavých informací.

Čtení procvičovali jak čtením knih dle vlastního výběru, tak čtením básní nebo komiksu 'O knedlíkovi' z časopisu Krajánek. Z tohoto časopisu využíváme i jiné výukové materiály, které zpestřují naši výuku. Měli jsme tak možnost zopakovat si měsíce v roce, předložky nebo přídavná jména charakterizující postavy.

Vzory podstatných jmen rodu středního a ženského jsme tentokrát opakovali formou her Plácaná, Lovci perel nebo Kufr, která nám zároveň pomáhá rozšířit si slovní zásobu.

Nechyběl ani běhací diktát, který slouží k procvičování pravopisu a k domácí přípravě patří i nadále sledování českého seriálu 'Návštěvníci'.

 

-HanKa-