Český krajanský spolek v Athénách

říjen 2016

Dětský klub

Říjen jsme v dětském klubu tématicky zasvětili jak jinak než podzimu. Příroda nám poskytla ten nejlepší materiál pro naše tvoření, ale také pro jiné hrátky. Z kaštanů se dá ledasco vytvořit, můžou se sčítat a odečítat, s jejich pomocí se dají psát písmena i slova. Zábavné však bylo i naznačování různých tvarů, hlavně lidská postava podle živé předlohy. A koruny podzimních stromů hrály všemi barvami, stejně jako naše dlaně, které jsme s ohromnou radostí namáčeli do barvy. Jednu říjnovou sobotu u nás byla milá návštěva, popovídat si s dětmi přijeli spisovatelé Klára Smolíková a Jiří Walker Procházka. Jak probíhala bublinová beseda se můžete podívat zde:

http://cksva.cz//fotogalerie/bublinova-beseda/

-AnKa-

1. a 2. třída a předškoláci

První hodina češtiny v letošním školním roce pro nás byla tak trochu seznamovací, neboť jsme v kolektivu přivítali pár nových spolužáků.

Hodiny vždy začínáme společnými aktivitami, mezi které patří zpívání lidových písní. Tento měsíc jsme si zanotovali písničku „Až já budu velká.“ Nechyběla ani chvilka poezie, kdy jsme pomocí básniček procvičovali výslovnost hlásek „s“ a „š“. Jednu z nich jsme se naučili zpaměti, a to „Sluníčko“ od J.V. Sládka.

2. třída si zopakovala, že na začátku jména a příjmení píšeme velké písmeno, stejně jako na začátku věty. Větu zakončujeme tečkou, otazníkem, nebo vykřičníkem. Dále již víme, že věta se skládá ze slov, slova ze slabik a slabiky z písmen.

Písmenům se blíže věnujeme s 1. třídou. Máme za sebou M, m a A, a a L, l. Umíme je přečíst, najdeme v textu, a postupně se je pokoušíme se i psát. Dokážeme také vyjmenovat spoustu slovíček, která na tato písmena začínají.

Předškoláci dostávají pracovní listy s tématikou zaměřenou na procvičení zrakového vnímání, pomocí uvolňovacích cviků rozvíjejí jemnou motoriku, rozlišují barvy, orientují se v prostoru.

Nejoblíbenější částí hodin bývají společné aktivity, kdy se se svými vědomostmi a dovednostmi dělí starší děti s mladšími, ale také mladší se staršími.

Protože nás baví společné aktivity, využili jsme nepřítomnosti paní učitelky Pavly a zkusili si jednu sobotu didaktické hry také s jejími žáky. Již dříve ozkoušená hra na pavouky, kteří pomocí klubka spřádají pavučinu, nás nejen pobavila, ale také nám dala prostor o sobě něco povědět a tím procvičit naše komunikační prostředky. Slovní zásobu jsme rozšiřovali díky tajemnému batůžku, který skrýval různá překvapení. Pomocí dětmi vytažených předmětů jsme společně tvořili věty, které jsme zapisovali na tabuli.

-AnKa-

3. třída

V první polovině měsíce jsme se naučili písničku „Holka modrooká“ a také jsme si zopakovali slovní zásobu, kterou jsme probírali v loňském roce (např. názvy různých druhů ovoce a zeleniny). Věnovali jsme se také tématu „povolání“, kterým se budeme zabývat i v příštím měsíci. Snažili jsme se rozlišovat mužský a ženský rod u jednotlivých zaměstnání (např. kuchař – kuchařka, policista – policistka).

Zopakovali jsme si názvy jednotlivých barev, poznávali jsme rod podstatných a přídavných jmen a následně se sami snažili správně tvořit přídavná jména rodu mužského, ženského i středního.

S využitím výukových materiálů z časopisu Krajánek jsme se naučili popsat jednotlivé části rostliny a také nakreslit rostlinu podle konkrétního popisu. Procvičovali jsme také čtení s porozuměním, do textu jsme doplňovali slovesa má - nemá, je- není a jsou - nejsou.

Formou hry "Šimon říká..." jsme si zopakovali význam některých sloves. 

-Pavla-

4. třída

Školní rok jsme zahájili přivítáním Karla IV. u nás, v Athénách. Dozvěděli jsme se mnoho o jeho životě, vládě i době, kdy žil.

Pak už jsme se ale vrhli na opakování učiva z 3. ročníku, abychom na ně mohli postupně navázat.

Zopakovali jsme si vyjmenovaná slova a procvičovali psaní i-y po obojetných souhláskách, dále jsme určovali rod podstatných jmen a začali procvičovat časování sloves. Nejvíce nás dokáže potrápit skloňování podstatných jmen, proto mu věnujeme hodně času. Tentokrát jsme se zaměřili hlavně na 2. a 3.pád č.j.

Nezůstali jsme ale jen u gramatiky. Náramně nás baví číst básničky, vrátili jsme se ke Starým pověstem českým a připomněli si pověst O Čechovi, O Krokovi i O Bivojovi. Tyto pověsti jsme nejen přečetli, ale i shlédli na videu. Naučili jsme se i novou písničku, procvičovali konverzaci a každou hodinu začínáme čtením deníků, do kterých si každý den zapisujeme 1-3 věty.

-HanKa-