Český krajanský spolek v Athénách

prosinec 2016

Dětský klub

Vánoční tématika byla hlavní náplní také v dětském klubu. Bylo potřeba si vyzdobit naše společné prostory, nastrojit stromek, a protože ozdob není nikdy dost, pár jsme jich ještě dotvořili. A stromků o Vánocích také není nikdy dost, proto jsme se pustili i do nich. Bylo to super, neboť nám pomáhali i rodiče, které to očividně také bavilo. Moc jsme si to užili!

-AnKa-

1. a 2. třída a předškoláci

Na začátku prosince vyvrcholily přípravy na mikulášskou besídku. Proběhla generální zkouška tří písniček, které vám děti na besídce úspěšně zazpívaly.

Věnovali jsme se také úkolům z adventního kalendáře, zpívali koledy a těšili se na Vánoce. Jak se tyto svátky slavili za starých časů jsme si s dětmi přečetli v knize Chaloupka na vršku od Šárky Váchové.

Po čase jsme se opět vrátili ke čtenářským deníkům, do kterých v lednu společně zapíšeme již zmiňovanou Chaloupku na vršku a naplánujeme si další práci s nimi. Na prázdniny si děti vybraly knížky z naší knihovny, které si samy do deníků přes svátky zapíší nebo nakreslí.

2. třída již plynule čte a píše. Procvičujeme psaní diktátů, při jejichž opravě vidíme, co nám jde lépe a na co si dát větší pozor.

1. třída dokončila Živou abecedu, takže už umí samohlásky a některé souhlásky, které budeme postupně doplňovat. Čteme slabiky a krátká slova, píšeme písmem Comenia script, máme za sebou samohlásky a začali jsme přidávat souhlásky.

Předškoláci učení také sledují a dostávají pracovní listy tentokrát s vánoční tématikou.

-AnKa-

3. třída

V prosinci jsme se naučili vánoční písničku „Vánoce, Vánoce přicházejí“.

V rámci rozšiřování slovní zásoby jsme navázali na skutečnost, že na konci listopadu byl spolkem uspořádán výlet do ZOO a věnovali jsme se tak tématu exotická zvířata. Při výuce nám pomáhaly i hry pexeso a domino z listopadového čísla časopisu Krajánek. Opakovali jsme také slovní zásobu spojenou s tématem povolání, kterému jsme se věnovali v minulých dvou měsících.

V učebnici Domino jsme zopakovali učivo první kapitoly, v rámci které jsme procvičovali různá vyjádření pozdravů, seznamovali se s názvy velkých měst v České republice a trénovali základní věty typu “Odkud jsi?”, “Kde bydliš?” atd.

Také jsme probrali většinu druhé kapitoly “Ve škole” z naší hlavní učebnice. Téma pro nás nebylo obtížné, protože základní slovní zásobu jsme probrali již v minulém školním roce a nyní jsme rozšiřovali své znalosti o nová slovíčka.

V gramatice jsme se zaměřili na používání sedmého pádu v souvislosti s vyjádřením pohybu (např. To je autobus. X Jedu autobusem.).

Čtení jsme procvičili na textu o Vánocích z Metodického portálu www.rvp.cz

-Pavla-

4. třída

Čtvrťáci během prosince zpívali koledy a hodně si povídali o českých tradicích, které k Adventu i Vánocům patří, nezapomněli ale ani na procvičování pravopisu, gramatiky a čtení.

V den konání mikulášské besídky jsme například společně četli a diskutovali o knížce Pavla Čecha "O čertovi". Také poslední předvánoční hodina byla věnována českým tradicím. Hráli jsme např. Vánoční hru, četli jsme příběh Marie a Josefa, kterým se v Betlémě narodil Ježíšek, povídali jsme si o tom, co nesmí chybět na českém vánočním stole, luštili vánoční křížovku a doplňovali pracovní listy s vánoční a zimní tematikou.

Psaní i-y jsme procvičovali především formou diktátů na tabuli.

Učíme se také správně skloňovat slova. Tvořili jsme především 2. pád čísla jednotného a 1. pád čísla množného. Učili jsme se ale také přiřazovat slova rodu středního ke vzorům MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ a průběžně, formou hry, procvičujeme i časování sloves.

A co dostali žáci za domácí úkol přes vánoční prázdniny? Přece sledovat české pohádky!

-HanKa-