Český krajanský spolek v Athénách

listopad 2016

Dětský klub

V dětském klubu jsme se rozloučili s podzimní přírodou, kdy jsme ještě využili její dary a vytvořili podzimní palouček. Krásné podzimní počasí jsme si vychutnali i na výletě vláčkem. http://cksva.cz//…/skolni-vylet-s-bohyni-ath…/.
Představili jsme si, jaké by to asi mohlo být proletět se horkovzdušným balónem. A rozhodně jsme nepodcenili přípravu na advent. A protože se už nemůžeme dočkat Vánoc, čekání si zkracujeme plněním úkolů z vlastnoručně vyrobeného adventního kalendáře http://cksva.cz//…/fotogaleri…/adventni-dilna/.
A naši nejmenší mají vždy dost hraček, aby je to s námi také bavilo.

-AnKa-

1. a 2. třída a předškoláci

V listopadu jsme vždy začátek hodiny věnovali nácviku tří písniček na mikulášskou besídku. Vítr fouká a Sněhulák nám navodili zimní atmosféru, která byla podtržena vánoční koledou Nesem vám noviny.
2. třída se naučila, co jsou to synonyma, antonyma, že máme slova vícevýznamová a také citově zabarvená. Věty jsme si rozdělili na oznamovací, tázací, rozkazovací a přací.
1. třída probrala písmena jak ke čtení, tak i k psaní. Čteme slabiky a krátká slovíčka z písmen E,e, S,s, O,o, P,p, která jsme přidali již k dříve probraným.
Předškoláci s námi vymýšlí slovíčka začínající na probíraná písmena, rozdělují slova na slabiky, vyplňují pracovní listy a navíc mají k dispozici různé skládačky a jiné materiály k procvičení smyslového vnímání a jemné motoriky.
Slovní zásobu jsme rozšířili o různá cizokrajná zvířata, když jsme se připravovali na výlet do zoo.
http://cksva.cz//fotogaler…/vylet-do-zoo-2016/

-AnKa-

3. třída

Během měsíce listopadu jsme se připravovali na mikulášskou besídku a trénovali písničky, které pak zazněly začátkem prosince před příchodem Mikuláše.

Naším hlavním tématem se stala zaměstnání – povolání. Tímto tématem jsme se zabývali i v minulém školním roce, takže jsme mnohé zopakovali a navíc jsme se věnovali specifickým problémům: např. správnému používání předložek ve větách vyjadřujících informaci, kde kdo pracuje (Lékař pracuje v nemocnici./ Pošťačka pracuje na poště). Také jsme se zaměřili na tvoření ženského rodu od některých povolání, která jsme dříve znali jen v mužském rodě (např. pekař – pekařka, číšník – číšnice). Procvičovali jsme jednoduché věty typu Čím chceš být, až vyrosteš? a do naší slovní zásoby jsme přidali nová méně častá slovíčka (např. malíř pokojů, školník, zvěrolékař aj.). Probrali jsme tak celou kapitolu „Co kdo dělá“ v učebnici Domino. Při procvičování nám pomáhaly také hry: pexeso s obrázky jednotlivých profesí a domino z časopisu Krajánek.

Četbu s porozuměním a správnou výslovnost jsme procvičovali na textech o papírovém draku a želvě Valže. Příběhy byly doplněny o otázky a úkoly, které ověřily, zda všichni porozuměli všem větám správně.

-Pavla-

4. třída

Kromě školního výletu, během kterého nás bohyně Aténa seznámila s nejznámějšími památkami a historií Atén, jsme se v listopadu věnovali také přípravám na Mikulášskou besídku a pilně nacvičovali několik písniček se zimní tematikou i vánočních koled.

Komunikaci jsme procvičovali zejména formou hry. Pokoušeli jsme se vytvořit co nejdelší větu, ale každý přidával jen jedno slovo. Samozřejmě si každý týden čteme i naše deníky a zjišťujeme tak, co zajímavého se během týdne událo.

Formou pohádek jsme si zopakovali vyjmenovaná slova a stále procvičujeme psaní i-y po obojetných souhláskách. V pracovních sešitech jsme ale procvičovali i spodobu hlásek a pomocí kartiček se snažíme správně skloňovat podstatná jména. Zatím se zaměřujeme zejména na 2. a 3. pád čísla jednotného a 1. pád čísla množného. Hra "Šimon říká..." nám pak pomáhá procvičovat časování sloves.

Věnujeme se i čtení. S nadšením čteme básničky, které ukrývají rybičky v rybníce, ale každý žák má i možnost vybrat si sám z knihovny knihu, která ho zaujme, a kterou pak čte jak ve škole, tak doma. Společně potom o knihách diskutujeme.

A jaký domácí úkol dostávají naši žáci každý týden? Sledovat seriál "Arabela"!

-HanKa-