Český krajanský spolek v Athénách

Archiv zpráv za školní rok 2015/2016

květen 2015

Především jsme se pilně připravovali na blížící se ČTENÁŘSKÉ SLAVNOSTI, na které jste všichni srdečně zváni!

Byli jsme ale pilní a také se naučili mnohému novému. Posuďte sami:

"PRVŇÁCI"  již dokončili Slabikář a začali číst články z Otíkovy čítanky. Snažíme se číst s porozuměním. Oddělovali jsme slova ve větách, snažili se najít chyby ve špatně napsaných slovech. Také v písankách jsme se dostali na poslední stránku. Umíme již napsat všechna písmena české abecedy. Samozřejmě jsme  procvičovali i konverzaci. Tentokrát na téma "lidské tělo". Hráli jsme různé hry. Např.: "Hlava, ramena, kolena, palce" nebo "Bolí mě..." Říkali jsme si, co musíme a co nesmíme dělat, když jsme nemocní, ke komu jít, když nás bolí zub nebo když potřebujeme léky.

"DRUHÁCI" četli ukázky z klasických českých knížek jako Broučci, Dášeňka, Bob a Bobek nebo Maxipes Fík. I oni se dostali na samý konec čítanky. Opakovali psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, psaní slov s podobně znějícími hláskami, zopakovali jsme si psaní velkých písmen, ale také jsme se naučili rozeznávat první slovní druhy - podstatná jména, slovesa, předložky a spojky.  Učili jsme se psát adresu a hráli si s abecedou - hledali jsme jméno, zemi, věc a zvíře začínající určitým písmenem. S písankami jsme navštívili zemi sauny - Finsko, zemi guláše - Maďarsko, zemi flamenca a býčích zápasů - Španělsko, naše sousedy - Slovensko, zemi ledovců i horkých vřídel - Island, ale podívali jsme se i do dalekého Mongolska , Mexika nebo na Madagaskar. V historii jsme se seznámili s největšími husitskými hejtmany - Janem Žižkou z Trocnova a Prokopem Velikým. Společně s nimi jsme prošli vítězně mnoha bitvami, až jsme se dostali k bitvě u Lipan, kde se proti sobě střetla dvě husitská vojska...

HanKa

DĚTSKÝ KLUB -  Na začátku května jsme se s dětmi začali připravovat na Den matek. Z krepového papíru a dalších materiálů jsme postupně vytvořili srdíčka a následně i košík s růžemi pro naše nejmilejší maminky. Dále jsme vytvořili jarní obrázek s kvetoucími a odkvétajícími pampeliškami, z nichž jeden putoval spisovateli Jiřímu Žáčkovi. A protože léto už klepalo na dveře a asi úplně všichni zde milujeme moře, vyrobili jsme si něco malého z mořského světa, barevné chobotničky.

Ke konci měsíce jsme se už začali těšit na dětský den, na který jsme přispěli korunkami ke kostýmům prince a princezny.

A jako obvykle nás sobotním dopolednem vždy provází české písničky, říkadla a pohybové hry.

"PŘEDŠKOLÁCI" -  Květen byl ve znamení příprav na besídku pro rodiče a přátele, která nás čeká u příležitosti zakončení školního roku. V každé hodině jsme nacvičovali písničky, které již brzy uslyšíte. Přečetli jsme si několik příběhů z knihy Povídání o pejskovi a kočičce, abychom mohli přidat další zápis do našich čtenářských deníčků. Naučili jsme se básničku pro maminky, kterou jsme jim ke Dni matek společně přednesli. Opakovali jsme samohlásky a po M,m jsme přidali další souhlásku T,t. Všechna tato písmenka umíme najít v textu. Rozlišili jsme výslovnost hlásek L, R, Ř a H, CH pomocí logopedického pexesa.

- Anna-

duben 2015

"PŘEDŠKOLÁCI" - Popovídali jsme si o Velikonocích a zazpívali písničku Skákal pes. Podle obrázků jsme si povyprávěli pohádku O perníkové chaloupce. Slovní zásobu jsme rozšířili o téma zvířata. Procvičujeme samohlásky, rozlišujeme velká a malá písmena, a také krátké a dlouhé samohlásky. Čteme jednoduché věty složené z obrázků a samohlásek. Výslovnost pilujeme hrou na rybičky. Opakujeme barvy, čísla a učíme se nová slovíčka pomocí hry na rybáře, kdy zkoušíme správně vyslovovat slova obsahujíci  hlásky c, s, z nebo č, š, ž.

Začínáme číst první slabiky, už poznáme písmeno M,m, které ve spojení se samohláskami tvoří slabiky a krátká slova, která čteme.

- Anna-

V dubnu jsme si povídali o českých velikonočních zvycích. Dozvěděli jsme se, že se dubnu také někdy říká apríl a naučili se zpívat českou polku Šup sem, šup tam.

Žáci "první třídy" se i nadále věnovali tématu "činnosti", ale rozšířili jsme jej i o téma "rodina" a zopakovali si čísla do 100. Pak jsme si povídali o tom, co rádi nebo neradi děláme, co rádi dělají někteří členové naší rodiny, a kolik je nám nebo členům naší rodiny let. Učili jsme se číst slova se slabikami bě, pě a vě a doplňovali jsme tyto slabiky do neúplných slov. V písankách jsme psali písmena F, f a ď, ť, ň.

S žáky "druhé třídy" jsme četli úryvky z klasických českých knížek - Ferda Mravenec a Broučci. Procvičovali jsme antonyma i synonyma, psaní i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, i psaní podobně znějících hlásek uvnitř a na konci slov. Také jsme si zopakovali psaní slov se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě. Tyto slabiky jsme doplňovali i do neúplných slov. V písankách jsme tentokrát navštívili Německo, Rusko a náš druhý domov - Řecko, a dále Panamu -  zemi, která rozděluje americký kontinent na severní a jižní a spojuje Tichý a Atlantický oceán, a konečně zemi karnevalu a kopané - Brazílii. Hlavním tématem historie byl tentokrát církevní reformátor Jan Hus a počátky husitství.

-Hanka-

DĚTSKÝ KLUB - JARO

I když jaro na sebe letos nechalo docela dlouho čekat, my si ho v babyklubu začali přivolávat už od počátku března, ne-li od konce února. Ještě ve zbytcích sněhu jsme si nechali „vykvést“ první jarní kytičky-sněženky. Básničky a písničky s jarní tématikou nás provázejí každým sobotním dopolednem, a k tomu si vždy ještě vytvoříme něco pěkně barevného a rozkvetlého. Nezapomněli jsme ani na to, že se na jaře rodí mláďátka, tak jsme si vystříhali a nalepili právě vylíhnutá ptáčata v pěkně propleteném hnízdě. Jeden z těchto výtvorů už cestovalke krajánkům do české školy v Římě. V neposlední řadě jsme se věnovali přípravám na nejhezčí svátky jara, na Velikonoce. Pověděli jsme si něco o tom, jak se slaví v Čechách a vyrobili si barevné stojánky na vajíčka, které si děti odnesly domů, aby tak přispěly k velikonoční výzdobě svých pokojíků. Také nás čekalo příjemné překvapení v podobě přáníček od dětí z české školy v Thessaloniki, která našim dětem udělala velkou radost. Zajímavou událostí byla i návštěva českého kašpárka Pimprlete, který se na svých cestách zastavil i u nás.

-Anna-

březen 2015

V březnu jsme si ve škole povídali o jaru a změnách, které v přírodě nastávají, říkali jsme si, proč slavíme Noc s Andersenem i Den Země.

"Prvňáčci" poznali některé jarní kytičky i  mláďata, dozvěděli se, jaký je rozdíl mezi keřem a stromem. Naučili se písničku Červený šátečku, ke které jsme si vytvořili i  taneček. Ve Slabikáři jsme četli slova s písmeny ď, ť, ň i se slabikami dě, tě, ně a  mě. Četli jsme také o Velikonocích. V písankách jsme psali písmena Ch, ch a G, g. Hráli jsme si s abecedou a snažili se najít česká slova začínající určitým písmenem.  Procvičovali jsme však i českou konverzaci. Kromě členů rodiny jsme pojmenovávali i různé lidské činnosti, které jsme se pak pomocí pantomimy snažili napodobit.

"Cestovatelé" se na vlastní přání učili písničku Statistika nuda je. V čítankách četli zejména pohádky, ale také články o  jaru a o tom, jak roste fazole. Opravdové fazole si pak odnesli i domů, aby si je zasadili a pozorovali jejich růst. Kromě procvičování tvrdých a měkkých souhlásek, jsme se učili psát podobně znějící souhlásky uvnitř nebo na konci slov. Ještě v nich občas chybujeme, ale "opakování je matka moudrosti". Jistě se v nich brzy zdokonalíme a naše diktáty budou bezchybné. V písankách jsme cestovali pod vrcholky And do daleké Chile, do země sushi - Japonska, do Gruzie i Uzbekistánu, do země Lega - Dánska a konečně jsme se podívali i domů do Čech. Ve výpravách do historie jsme ještě chvilku zůstali v období Karla IV., abychom poznali, co vše "otec vlasti" pro Čechy udělal a jak se během jeho panování změnila Praha.  Potom už byl ale na řadě král Václav IV. a pověst o kouzelníku Žitovi. 

-Hanka-

leden, únor, březen 2015

Předškoláci

 S vánočním obdobím jsme se definitivně rozloučili na Tři krále, kdy jsme si o nich zanotovali písničku.

Pokračovali jsme v orientaci v prostoru, procvičovali jsme předložky před a za. Zopakovali jsme si čísla od 0 po 9. Slovní zásobu rozšířili také pomocí hry na obchod, kdy si hrajeme na zelináře a prodáváme ovoce a zeleninu, nebo si hrajeme na obchod s oděvy a prodáváme různé oblečení. Nejlepší je hra na samoobsluhu, kdy nakupujeme uplně všechno a u pokladny si to pěkně shrneme. Také nás velmi baví zařizování celého domu. Postupně jeden po druhém vybavujeme každý pokoj zvlášť. Ložnici, obývací a dětský pokoj, kuchyň, koupelnu a v neposlední řadě i zahradu.

I nadále procvičujeme naši soustředěnost, a také pozornost pomocí různých cvičení pro předškoláky. Grafomotorické cviky nechybí v žádné naší hodině. Vytleskáváme a počítáme slabiky ve slovech.

Hodiny již tradičně zahajujeme nějakou písničkou, tentokrát Já do lesa nepojedu.

Od února jsme se začali seznamovat se samohláskami. Naučili jsme se slova začínající na a, e, i, o, u. Tato písmena najdeme i v psaném textu. Rádi si zpíváme písničky Utíkej, Káčo, utíkej!, Běží liška k Táboru, Když jsem husy pásala.

Protože už víme, že rok má čtyři roční období, pověděli jsme si, že se také skládá z dvanácti měsíců. Uz víme, ze týden má sedm dní a rozdělili jsme si den podle činností, které děláme.

V březnu jsme zažili dvě velmi zajímavé události, přijel za námi český kašpárek Pimprle, navštívil nás i přímo v hodině, a také s námi byl na Noci s Andrsenem, kde jsme dostali čtenářské deníky, kam si budeme zapisovat české knížky, co přečteme.

-Anna-

Dětský klub - zima 2015

Zimní měsíce jsme v dětském klubu strávili pěkně v teple nejprve přípravami na Vánoce a to tak, že jsme se naučili několik českých koled, vytvořili jsme si ozdoby na vánoční stomeček, který jsme si pak společne nazdobili, a také jsme si vyrobili adventní věnec, abychom si doma každou adventní neděli zapálili jednu svíčku a přijemně se naladili v předvánočním shonu. Nezapomněli jsme ani na naše kamarády v české školičce v Thessaloniki, kterým jsme poslali vlastnoručně vytvořené a podepsané přání. Vánoční období jsme zakončili na Tři krále výrobou jejich postaviček. Potom jsme se věnovali dalším zimním aktivitám jako například stavění sněhuláka. Šikovné ruce našich dětí jich pár „postavilo“ z papíru. A protože sněhu v centru Athén není nikdy moc, zasněženou zimní krajinu jsme si táké pěkně vytvořili alespoň formou koláže. A když už se zima začala chýlit ke konci, v rytmu karnevalového veselení jsme se pomaličku přesunuli do jara.

-Anna-

únor 2015

Přehoupli jsme se do druhého pololetí letošního školního roku.

V únoru jsme ve škole zpívali  písničku "Není nutno", abychom se dostali do karnevalové nálady.

Také jsme malovali obrázky do výtvarné soutěže pořádané Českým rozhlasem. 

Žáci "1.třídy" - pokročilí - začínali v tomto měsíci každou lekci hrou "Na pikolu". Hra nás nejen bavila, ale procvičili jsme si při ní i počítání po desítkách do stovky. Četli jsme slova s písmeny g a f a nacvičovali čtení s porozuměním i fonematický sluch. V písankách  jsme psali písmena B,b, L a Ř,ř. Každý týden píšeme také podle diktátu učitele. Povídali jsme si o změnách v přírodě během jednotlivých ročních období , naučili se jaro, léto, podzim a zimu nejenom pojmenovat,ale i rozeznávat. Aby toho nebylo málo, řadili jsme za sebou dny v týdnu a učili se jejich názvy.

Ani "Cestovatelé" nezůstali pozadu. Umí již vyjmenovat tvrdé a měkké slabiky, rozpoznat je ve slovech a správně doplnit 'i' nebo 'y'. Snadno si poradí i s diktáty. V tomto měsíci jsme četli především články a příběhy o zvířatech, ale také o blížícím se jaru. V písankách jsme se podívali do Nepálu, do Ománu, do Karibiku na ostrov Sv. Lucie, za upíry do Rumunska, za bernardýny do Švýcarska i na čajové plantáže do Cejlonu. V historii jsme poznali poslední české krále z rodu Přemyslovců - Václava II. a Václava III., udatného Jana Lucemburského s urozenou Eliškou Přemyslovnou i nejslavnějšího ze všech českých králů, zakladatele první české univerzity, otce vlasti, Karla IV. 

Hanka Katzouraki

leden 2015

V tomto měsíci jsme se naučili písničku "Sněhulák", povídali jsme si o změnách v přírodě během zimního období a také jsme se dozvěděli, jak získal měsíc leden svůj název.
Žáci "1. třídy - pokročilí" se naučili číst písmena ch, ř, g a doplňovat tato písmena do slov. V písance jsme psali slova s písmeny D,C,c, Č,č,K,E a psaní těchto slov jsme procvičovali i v diktátech .
I nadále jsme se věnovali číslům 1-20 a "nakupovali v supermarketu". Zároveň jsme pojmenovávali různé profese a říkali si, kde tito lidé pracují. Moc nás bavilo hrát pantomimu, při které jsme různá povolání napodobovali a zpětně hádali, o jakou profesi se jedná.
Naši "Cestovatelé" se tentokrát se svými písankami podívali do Velké Británie, Norska, Indie i New Yorku, cestovali do vesmíru na planetu "X", ale dozvěděli se i několik základních informací o EU.
Procvičovali jsme opozita a synonyma, slova nadřazená a podřazená, rozlišovali jsme samohlásky, souhlásky a dvojhlásky a naučili se vyznačit slabičnou i hláskovou stavbu slov. Také jsme psali náš první velký pololetní test, který, mimochodem, dopadl skvěle !
V čítankách jsme se tento měsíc zaměřili především na pohádky.
V historii jsme poznali krásný pár - Břetislava a Jitku , také naše první krále - Vratislava II. a Vladislava II. , a jednoho z nejmocnějších českých vládců - krále železného a zlatého - Přemysla Otakara II.

Hanka Katzouraki

prosinec 2014

 V prosinci jsme si  povídali a četli o Vánocích, o českých tradicích a zpívali jsme české vánoční koledy.

S žáky "1. třídy" jsme procvičovali sluchové vnímání a rozlišování hlásek č-š-ž , četli jsme slova s těmito písmeny a doplňovali písmena do slov.

Učili jsme se také pojmenovávat různé druhy potravin , hráli domino i bingo , naučili se  čísla do 20-ti a následně šli nakupovat do supermarketu, kde jsme museli vyhledat zboží podle nákupního seznamu, zeptat se, kolik co stojí a také spočítat, kolik za nákup zaplatíme.

"Cestovatelé" se v písankách podívali za Indiány do USA, do Kanady- země javorových listů a medvědů grizzly, za klokany do Austrálie i na safari do Tanzánie a Konga. Horkou poušť a domy z hlíny pak měli možnost vidět v Maroku. 

Učili jsme se vyhledávat slova protikladná i souznačná, slova nadřazená, podřazená i mnohoznačná. Ve třídě nám "vykvetly" květiny různých jmen. Doplňovali jsme zboží do obchodů.

Během našich cest do historie jsme se seznámili s králem Ječmínkem, s Bruncvíkem, který do českého znaku přidal bílého lva, a také s Oldřichem a jeho překrásnou ženou Boženou.

Hanka   Katzouraki

leden, únor, březen 2015

Předškoláci

Výuku jsme zahájili písničkou Na tom pražským mostě.

Pověděli jsme si, že rok se skládá ze čtyř ročních období. Řekli jsme si něco o podzimních aktivitách, jako je pouštění draka v Čechách, sbírání hub v lese, sklízení podzimního ovoce, např. jablka, hrušky, švestky,... Vyjmenovali jsme si i další druhy ovoce a zeleniny, co rostou přes celý rok.

Věnovali jsme se základním geometrickým tvarům jako je trojúhelník, kruh, čtverec a obdélník. Rozlišili jsme si barvy. Procvičovali jsme naši porozornost, hledali rozdíly v obrázcích, poznávali, co do řady nepatří, nebo co nám tam chybí, hledali dva stejné obrázky. Snažíli jsme se soustředit na poslech kratičkého textu z každodenního života, povídali si, co vidíme na obrázku, který jsme vybarvili. Rozlišovali jsme slova začínající na hlásku p a b.

Každou hodinu děláme uvolńovací grafomotorická cvičení, kdy se podle předlohy snažíme obkreslit různé druhy čar, obloučky, smyčky a jiné tvary, což nám slouží jako průprava ke správnému psaní.

Naučili jsme se další písničku Já mám koně.

Do kolika už umíme napočítat? Začali jsme říkankou Jedna, dvě, Honza jde. Přidali si další čísla, Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, cos to Janku, cos to sněd. Postupně jsme probrali čísla od 0 do 9.

Podle ročních období jsme si pověděli, jaké oblečení nosíme na podzim, v zimě, na jaře i v létě. Zahráli jsme si na obchod s oděvy. Náš nákup jsme si pěkně spočítali.

A když se začaly blížit Vánoce, zpívali jsme koledy Pásli ovce Valaši, Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma a Vánoce, Vánoce. Pověděli si o adventu. Rozlišili jsme slova začínající na hlásku v a f. Slabiky, ze kterých se slova skládají, si už umíme spočítat.

Také se orientujeme v prostoru, procvičujeme levou a pravou stranu, co je nahoře a dole, vpředu a vzadu.

-Anna-

Dětský klub - podzim 2014

listopad 2014

Během tohoto měsíce jsme si hodně povídali o podzimu, o změnách, které v přírodě pozorujeme, i odkud vzal měsíc listopad své jméno.

S žáky "1. třídy - pokročilí" - jsme procvičovali sluchové vnímání hlásek, rozlišovali jsme písmena b-d-p a naučili jsme se číst slova s písmeny Č,č a Š,š . Stále se snažíme číst s porozuměním . I v písankách jsme pokročili a v diktátech již píšeme jednoduché věty. Procvičovali jsme také orientaci - nahoře, dole, vpravo, vlevo a podle instrukcí učitele jsme se snažili orientovat v prostoru (ve třídě).

Učili jsme se také rozlišovat a pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny, "vařili jsme" zeleninovou polévku a "připravovali" ovocný salát.Žáci 2. třídy - cestovatelé - navštívili během tohoto měsíce Aljašku i Antarktidu, Holandsko, Francii, Vatikán i Tibet, Turecko, Egypt, Kuvajt i Čínu.

Naučili se českou abecedu a také řadit slova podle abecedy. Rozlišovali věty oznamovací, tázací, rozkazovací i přací. Řadili slova do věty a věty do příběhu.

Dozvěděli jsme se, co je to bajka a také si zahráli na básníky a vytvářeli rýmy.

V historii jsme se podívali do časů , kdy v Čechách probíhala dívčí válka, poznali jsme nejslavnějšího a nejstatečnějšího českého koně Šemíka a jeho pána Horymíra, povídali jsme si o Cyrilu a Metodějovi - bratrech ze Soluně, kteří nám přinesli písmo, i o králi Ječmínkovi.

Hanka Katzouraki

Informace pro rodiče

 

Máme za sebou první výuky školního roku 2014/15.
"Rozjezd" byl sice pomalý, ale teď už "jedeme na plné obrátky".

"1.třída pokročilí" se naučili písmenka C,R,B a H a dostali se tak na konec prvního dílu Slabikáře. Také první díl písanky právě dokončujeme. Učíme se číst s porozuměním a psát podle diktátu. Procvičujeme i českou konverzaci - barvy, školní potřeby a nyní nás čeká prostorová orientace a rozlišování pravé a levé strany.

Učili jsme se také rozlišovat a pojmenovat různé druhy ovoce a zeleniny, "vařili jsme" zeleninovou polévku a "připravovali" ovocný salát.Žáci 2. třídy - cestovatelé - navštívili během tohoto měsíce Aljašku i Antarktidu, Holandsko, Francii, Vatikán i Tibet, Turecko, Egypt, Kuvajt i Čínu.

Naučili se českou abecedu a také řadit slova podle abecedy. Rozlišovali věty oznamovací, tázací, rozkazovací i přací. Řadili slova do věty a věty do příběhu.

Dozvěděli jsme se, co je to bajka a také si zahráli na básníky a vytvářeli rýmy.

V historii jsme se podívali do časů , kdy v Čechách probíhala dívčí válka, poznali jsme nejslavnějšího a nejstatečnějšího českého koně Šemíka a jeho pána Horymíra, povídali jsme si o Cyrilu a Metodějovi - bratrech ze Soluně, kteří nám přinesli písmo, i o králi Ječmínkovi.

Hanka Katzouraki