Český krajanský spolek v Athénách

VOLBY DO ČESKÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU V ATHÉNÁCH 2021

Rozhodnutím vedení Českého krajanského spolku byl prodloužen termín, do kterého se mohou hlásit kandidáti do správní rady spolku. Nová uzávěrka pro uchazeče je neděle 9.5.2021

Kandidaturu prosím zasílejte e-mailem na cksva@cksva.cz

Pokud chcete, můžete přiložit i fotografii a krátký text o sobě.
Všechny kandidáty pak zveřejníme na webových stránkách spolku.

Formální náležitosti:

Stanovy, podle kterých se spolek musí řídit, naleznete zde