Český krajanský spolek v Athénách

Valná hromada ČKSvA 2021

 

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Vážení krajané a členové spolku,

zveme vás na valnou hromadu ČKSvA, která se bude konat ve čtvrtek 18.3.2021 od 20:00 na online platformě ZOOM.

Odkaz na ZOOM: https://zoom.us/j/97882200691?pwd=ejRYZWNVNGlzR1lvNitGYkpCMGRFdz09

Meeting ID: 978 8220 0691, Passcode: 744727

 

Platforma bude otevřena od 19:45, valná hromada bude přístupná všem členům s řádně uhrazeným členským příspěvkem na rok 2021.

Návrh programu:

  • Zpráva o činnosti ČKSvA za rok 2020
  • Zpráva o hospodaření ČKSvA za rok 2020
  • Zpráva revizní komise ČKSvA za rok 2020
  • Návrh rozpočtu na rok 2021
  • Zpráva o nutnosti dočasného odkladu voleb z důvodu Covid-19 a prodloužení činnosti stávající Správní rady spolku
  • Akce plánované na rok 2021
  • Návrhy členů na akce v roce 2021
  • Usnesení

Program Valné hromady byl schválen správní radou 17.2.2021

Lenka Kanellia (předsedkyně)

Soňa Dorňáková-Stamu (tajemnice) 

 

V případě, že valná hromada nebude usnášení schopná, bude se opakovat o týden později stejným způsobem a ve stejný čas. Tedy ve čtvrtek 25.3.2021 od 20:00 na online platformě ZOOM. Valná hromada je usnášení schopná, pokud se jí účastní alespoň 1/3 členů s řádně zaplaceným členským příspěvkem.