Český krajanský spolek v Athénách

únor 2016

3. třída

Jste zvědaví, jak se nám dařilo a co vše se dělo ve škole během měsíce února?

Naučili jsme se další z českých lidových písniček "Okolo Frýdku cestička".

Samozřejmě jsme hráli spoustu komunikačních her. Využívali jsme k tomu příběhové kostky, hru Jenga, ale zahráli jsme si i na pozorovatele, tlumočníky a zapisovatele a společnými silami kreslili obrázky.

Naučili jsme se vyjmenovaná slova po P,p, procvičovali psaní slov s i-y. Dokonce jsme vymýšleli příběhy, které obsahovaly konkrétní vyjmenovaná slova.

Opět jsme si hráli s abecedou i se slovními druhy. Rozlišovali jsme podstatná jména rodu mužského, ženského i středního a tvořili jsme množné číslo.

Ve čtení jsme dokončili knihu "Sísa Kyselá" a začali číst knihu "Chobotem sem, chobotem tam".

A ve vlastivědě jsme se podívali do Ústeckého kraje, který je známý zejména pěstováním chmelu, ovoce a zeleniny, ale i těžbou hnědého uhlí.

-HanKa-

2. třída

Druhá třída se v měsíci únoru naučila českou písničku „Já mám koně“. Opakovali jsme antonyma, synonyma a slova nadřazená, která jsme probrali již v lednu. S opakováním slov nadřazených nám pomáhaly pracovní listy z Metodického portálu www.rvp.cz, které jsme již používali i při probírání slov opačného významu.

Začali jsme se také věnovat hláskám a seznámili se se samohláskami a tvrdými souhláskami. Vysvětlili jsme si, že samohlásky mohou být dlouhé nebo krátké a opakovali jsme psání čárek a kroužků nad u. Procvičovali jsme psaní tvrdého y po h, ch, k , r, d, t, n a rozlišovali, kde se píše dlouhé a kde krátké y (např. slova týden - tygr). Také jsme probrali dvojhlásky (ou, au, eu) a naučili se jejich správnou výslovnost.

Opakovali jsme slovní zásobu na téma “zeleninaˮ a navíc přidali mnoho nových slov z tematického okruhu “vesmírˮ. Děti se seznámily s českými názvy planet v  sluneční soustavě, které vychází z latiny a jsou tak odlišné od názvosloví v řečtině (tj. že planeta “Afroditiˮ se česky řekne Venuše apod.) a s pomocí domina z lednového čísla časopisu Krajánek jsme procvičovali slova typu kráter, hvězdárna, černá díra, družice aj. Opakovali jsme také názvy některých zvířat.

Konverzovali jsme na témata “má oblíbená knížkaˮ a “můj domácí mazlíčekˮ.

Seznámili jsme se s pověstmi o kněžně Libuši: jak si vybrala za manžela Přemysla a co vše předpověděla. Zopakovali jsme pověst o Čechovi četbou textu, který byl uveřejněn v lednovém Krajánku.

Také ´jsme cvičili poslech na pohádkách o Rumcajsovi a přečetli jsme pohádku “Jak Rumcajs s Cipískem našli zelený kloboučekˮ od Václava Čtvrtka. Vedle toho jsme také přečetli několik  stránek z Otíkovy čítanky.

Dokončili jsme také první díl písanek a začali jsme trénovat psaní písmenek z dílu druhého.

-Pavla-

Předškoláci a 1. třída

Nejkrtaší měsíc v roce byl pro nás tak akorát dlouhý na to, abychom s prvňáky stihli probrat několik nových písmen, neustále procvičujeme psaní a čtení, a také správnou výslovnost. Tentokrát jsme rozlišovali písmena B, D, P,  aby se nám nepletla hlavně v psané formě.

Předškoláci se k nám s oblibou připojují a snaží se číst a psát jednotlivá písmena, rádi se zapojují do her s abecedou a hlásky ve slovech poznávají i po sluchu.

 Dokončili jsme první kolo našich literárních prezentací, kdy děti představují spolužákům knihu, kterou přečetly a zapsaly si do čtenářských deníků. Poté jsme začali čtení na pokračování, a to knihu od Ljuby Škápíkové Klubíčko veselých pohádek, kterou si po přečtení do našich deníků zapíšeme společně. Naše chvilka poezie byla ve znamení loučení se se zimou a očekávání jara. Naučili jsme se básničku Černá vrána od Jana Čarka.

-AnKa-

Dětský klub

V únoru jsme nemohli opomenout svátek sv. Valentýna a připravili jsme malé dárečky pro naše blízké.

Díky krásnému jarnímu počasí jsme mohli trávit čas i venku na dvoře, kde si naše malé slečny pletly věnečky z právě rozkvetlých květin a “projížděly” se na koních, které si vlastnoručně vytvořily. A protože už začalo karnevalové období, přispěli jsme svým uměním k výzdobě spolkových prostor. Připojily se i šikovné maminky.

A naše Nikol měla narozeniny, které s námi oslavila. Po gratulaci v podobě narozeninové písničky od všech přítomných, sfoukla Nikol svíčku, a potom už jsme si všichni pochutnali na výborném dortíku. Ještě jednou VŠECHNO NEJLEPŠÍ!!!

-AnKa-