Český krajanský spolek v Athénách

květen 2016

3. třída

Měsíc květen se nesl převážně v duchu příprav na rozdílové zkoušky z ČJ v kmenových školách v ČR. Zopakovali jsme si proto všechna vyjmenovaná slova a procvičovali psaní i-y po obojetných souhláskách. Dále jsme rozlišovali základní slovní druhy a u sloves určovali osobu, číslo, čas a hledali infinitiv. U podstatných jmen už jsme uměli určit rod a číslo, nyní jsme se naučili také pádové otázky a pak se snažili převést podstatná jména do konkrétního pádu. Z počátku se nám to zdálo velmi obtížné, ale zvládli jsme to skvěle! Aby toho nebylo málo, naučili jsme se také rozeznávat věty jednoduché a spojovat je do souvětí.

Vrcholí také přípravy na nadcházející besídku, kde budete mít možnost poslechnout si některé písničky a básničky, které jsme se v tomto roce naučili, shlédnout zdramatizované pohádky, ale také si vyzkoušet znalosti učiva 3.ročníku ZŠ nebo si prohlédnout deník Vydrýska, který s našimi žáky strávil několik uplynulých měsíců a podíval se na různá místa v Athénách i okolí. Těšíme se na vás 11. června!

-HanKa-

2. třída

V  květnu jsme si opakovali písničky, které jsme se naučili v minulých měsících.

V gramatice jsme pokračovali ve psaní tvrdého a měkkého y-i a rozlišovali měkké souhlásky od tvrdých. V rámci různých cvičení jsme si také zopakovali starší látku (antonyma, synonyma aj.).

Opakovali jsme správné psaní dnů v týdnu. Naším hlavním květnovým tématem se ale nakonec stala povolání. Naučili jsme se názvy různých profesí, na kterých jsme procvičovali rozlišování mužského a ženského rodu a správně přiřazovali k číslovkám dva/dvě a oba/obě. Při osvojování nových slovíček nám pomáhala hra domino z květnového čísla spolkového časopisu Krajánek.

V rámci české historie jsme se seznámili s postavou franského kupce Sáma a začali jsme se věnovat Velké Moravě, o které si budeme povídat i v příštích hodinách.

Četbu jsme procvičovali na různých českých básničkách a v Otíkově čítance jsme přečetli pohádku „Zvířátka a loupežník“.

-Pavla-

Předškoláci a 1. třída

Také u nás byl celý květen zasvěcen nacvičování básniček a písniček na závěrečnou besídku k ukončení školního roku, která se nezadržitelně blíží. Děti v žádném případě přípravu nepodcenily, máte se opravdu na co těšit!

Dále jsme v hodinách stihli procvičovat čtení (prvňáci), poslech s odpovídáním na otázky k textu (předškoláci+prvňáci). Při čtení jsme nadále procvičovali slabiky dě, tě, ně, mě a přidali jsme bě, pě, vě.

Úspěšně nám jde také psaní, snaží se opravdu všichni. Předškoláci nejraději píší jména svá i svých spolužáků.

Slovní zásobu jsme rozšiřovali mimo jiné i pomocí květnového čísla Krajánka, konkrétně jsme použili domino na téma povolání, kdy jsme se náramně pobavili při předvádění jednotlivých povolání. Pantomima je velmi oblíbená, stejně jako různé doplňovačky. Tentokrát nám jedna taková doplňovačka posloužila ke zopakování dnů v týdnu, ročních období a měsíců.

Přečetli jsme další kapitolu z Chaloupky na vršku.

-AnKa-

Dětský klub

Díky velikonočním prázdninám, které zasáhly až do druhé květnové neděle, jsme maminkám milý dáreček vytvořili s menším zpožděním. Na jejich radosti to však neubralo. Krásné barevné kytky si pro mámy připravily všechny děti, od školáků až po ty nejmenší. A kdo ještě neměl automobil, už přinejmenším jeden (papírový 😉 ) vlastní. Ostatní si rozšířili svůj vozový park o vskutku hodnotný kousek. A také jsme si pěkně pohráli, pobavili se a zaskotačili si.

-AnKa-