Český krajanský spolek v Athénách

VÁNOČNÍ POSEZENÍ 2016

Dva dny před vypršením roku 2016 , 29.12, jsme se sešli na tradičním “Vánočním posezení”.  Ti, kteří neodcestovali na Vánoce do Čech nebo mimo Athény, si popřáli vše nejlepší do nového roku 2017, ochutnali vzájemně cukroví, dali si dobré svařené víno, vyměnili si drobné dárky a strávili pár chvil v kruhu přátel. Takováto setkáni jsou vždy velice příjemná a rádi je opakujeme. Doufáme, že i v příštím roce se všichni ve zdraví sejdeme a budeme se scházet na různých akcích, které nám všem zkrášlují náš život v cizině.