Český krajanský spolek v Athénách

Noc s Andersenem 2016
 

Letošní ročník Noci s Andersenem se v Athénách nesl v duchu oslav narozenin Zdeňka Svěráka. Tento večer jsme zasvětili literárním počinům tohoto všestranného umělce, který napsal mnoho knih právě pro děti. Prvním úkolem pro naše malé čtenáře bylo vyluštit jméno autora knihy, ze které se jim následně četlo. I další úkol, kdy měly děti přijít na název této knihy, snadno brzy vyřešily. Poté už se začalo číst podle tajenky z díla Zdeňka Svěráka "Tatínku, ta se ti povedla!" K nahlédnutí byly k dispozici i jiné Svěrákovy knihy, hudební doprovod byl rovněž tématický, a to písničky známé dvojice Svěrák a Uhlíř. A protože se možná i mezi našimi dětmi skrývá nějaký budoucí spisovatel, dali jsme jim možnost si na vlastní kůži zkusit vymyslet pohádkový příběh, který za účasti dětí jiných krajanských spolků společně napíší, a všichni si ho od září budeme moci číst na stránkách časopisu Krajánek.
 
[Best_Wordpress_Gallery id="96" gal_title="2016-4-Noc s Andersenem"]