Český krajanský spolek v Athénách

březen 2016

3. třída

Ani v měsíci březnu jsme nezaháleli a naučili se mnoho nového.

Konverzaci i naší fantazii jsme rozvíjeli za pomoci příběhových kostek, hry Jenga, ale také malováním obrázků, kdy jeden z žáků měl roli pozorovatele, druhý tlumočníka a třetí zapisovatele.

Stále procvičujeme psaní i-y po obojetných souhláskách. Tentokrát jsme se zaměřili především na psaní i-y po S,s a naučili se vyjmenovaná slova po s. Také jsme psali příběhy, které obsahovaly konkrétní vyjmenovaná slova. Psaní jsme trénovali také pomocí běhacího diktátu. I slovní druhy jsme procvičovali. Vyhledávali jsme podstatná jména, přídavná jména a slovesa. U podstatných jmen jsme určovali rod a tvořili množné číslo. Poznali jsme také zájmena a číslovky.

Během společné četby jsme dokončili v pořadí již třetí knihu a začali číst knihu čtvrtou s názvem Lichožrouti.

Samozřejmě jsme nezapomněli ani na vlastivědu. Tentokrát jsme zhlédli video o Libereckém a Královéhradeckém kraji a do mapy zakreslili další významná města ČR.

Pro měsíc březen jsme vybrali písničku " Ital nezná ten zázrak".

-HanKa-

2. třída

V měsíci březnu jsme se naučili písničku Okolo Frýdku. V gramatice jsme se věnovali především psaní „i“ po měkkých souhláskách a „y“ po tvrdých souhláskách. V procvičování nám pomáhaly učebnice a pracovní sešit pro druhé třídy. Tato látka je velmi těžká a určitě se jí budeme věnovat i v dalších měsících.

Navíc jsme opakovali i starší probranou látku: antonyma, synonyma a slova nadřazená.

V učebnici Domino jsme začali probírat kapitolu věnovanou škole. Zopakovali jsme si tak slovíčka spojená s výukou a školou a naučili jsme se některá nová (např. kabinet, družina anebo kružítko). Při procvičování nových slovíček nám pomáhalo domino z loňského vydání časopisu Krajánek.

Seznámili jsme se se dvěma starými českými pověstmi. Jedna z nich vyprávěla o Dívčí válce a druhá o statečném Horymírovi a jeho koni Šemíkovi.

Také jsme se dozvěděli, kdo je to Kubula, Kuba Kubikula a Barbucha.

Přečetli jsme i několik článků v Otíkově čítance (např. Kdo žaluje, Tajné písmo aj.).

-Pavla-

Předškoláci a 1. třída

V březnu jsme přivítali jaro milou básničkou plnou sluníčka od Jana Vodňanského.

Prvňáci už umí přečíst všechna písmena v abecedě, to znamená, že už můžou plynně číst krátké i delší texty, což v hodinách také procvičujeme. A předškoláci pozorně poslouchají, a potom nám shrnují, co slyšeli.

I v psaní jsme pokročili, máme za sebou první díl písanek, používáme díl druhý. Zkoušíme nejen opisovat, ale píšeme i kratší diktáty slov nebo jednoduchých vět.

Předškoláci také zkouší jednotlivá písmena a jednoduchá slovíčka. U vět a diktátů však dostávají jinou práci, buď pracovní listy na procvičení pozornosti a grafomotoriky nebo různé skládačky.

Naše hodiny nadále provází i hry, tentokrát logopedické pexeso, kdy jsme se zaměřili na výslovnost písmen R a Ř, H a CH.

Do čtenářských deníků jsme si zapsali naši společnou četbu, Klubíčko veselých pohádek od Jitky Škápíkové.

-AnKa-

Dětský klub

Nejdůležitější událostí v dětském klubu za měsíc březen byl bezpochyby minikarneval s klaunem (viz. http://cksva.cz//fotogalerie/detsky-karneval-2016/ ). Dále proběhly přípravy na Noc s Andersenem, kdy se děti vybavily záložkami do knih, které se ostatně mohou hodit jak pro celoroční čtení, tak i jako malý dárek pro naše blízké.

-AnKa-