Český krajanský spolek v Athénách

prosinec 2015

3. třída

Všichni jsme se již těšili na Vánoce, a proto jsme před každou lekcí zpívali koledy. Naučili jsme se i jednu novou - Já bych rád k Betlému.

Nové příběhové kostky nám umožnily vytvářet další legrační i fantastická vyprávění.

Pokračovali jsme ve čtení knížky Krysáci, opakovali jsme vyjmenovaná slova po B,b a naučili se vyjmenovaná slova po L,l. Opět jsme si hráli se slovními druhy a zároveň si je tak připomněli.

Ve vlastivědě jsme se tentokrát podívali do Jihočeského kraje.

Také Vydrýsek za námi opět přišel do školy. V jeho deníku se objevily první zápisy, každý se mu představil a teď již poputuje do jednotlivých domovů za novými zážitky.

-HanKa-

2. třída

Druhá třída se v měsíci prosinci také připravovala na Mikuláše a Vánoce. Trénovali jsme několik koled, mj. Pásli ovce valaši a Já bych rád k Betlému. Také jsme udělali cvičení o Mikuláši a přečetli jsme několik mikulášských říkanek (např. Mikuláš ztratil plášť a Mik, mik, Mikuláš). Před Vánocemi jsme si také zahráli domino s vánoční tematikou, které nedávno vyšlo v krajanském časopise.

V rámci rozšiřování slovní zásoby jsme si s pomocí pexesa opakovali a učili se názvy různých ptáků. Navíc jsme si řekli, jak se v případě některých druhů rozlišuje mužský a ženský rod (např. jsme si vysvětlili, že kačerovi se neříká „kachňák“ a krůta není „krocanka“). A také jsme opakovali různé druhy zvířat.

V gramatice jsme zopakovali psaní čárky a kroužku nad u. Naučili jsme se pojmenovat některá interpunknční znaménka (vykřičník, otazník a tečka) a ukázali si, která z těchto znamének můžeme použít ve větách oznamovacích, tázacích, rozkazovacích a přacích. Začali jsme se také učit slova protikladná, kterými se budeme zabývat i v lednu.

Seznámili jsme se s pověstí o Krokovi a jeho dcerách a o Bivojovi. Poslech jsme cvičili na videu o Anglii.

Četli jsme texty z Otíkovy čítanky a také pohádku o Budulínkovi , s jejímž textem jsme pak dále pracovali (hledali jsme slovíčka, která do pohádky nepatří a rozhodovali, které z tvrzení je pravdivé či nikoli).

-Pavla-

Předškoláci a 1. třída

Adventní prosinec jsme zasvětili jak jinak než přípravě na Vánoce. Zpívali jsme koledy, které jsme předvedli jak na mikulášské besídce, tak na akci Česko zpívá koledy na náměstí Syntagma, no a v neposlední řadě pak doma u vánočního stromečku. O Vánocích jsme si také povídali.

1. třída a předškoláci

S prvńáčky jsme ze slabikáře přidali další písmena, pokročili jsme i v písance.

S předškoláky jsme zařadili více pracovních listů.

Společná četba v hodinách nás i nadále bavila, a protože nás čekaly delší prázdniny, domluvila jsem se s dětmi, že mi v lednu přinesou doplněný čtenářský deník.

Dětský klub

V dětském klubu jsme se také připravovali na Vánoce, výtvarný koutek nás obohatil o vánoční výzdobu v podobě vystřižených sněhových vloček z papíru, které ozdobily prostory našeho spolku.

S přáním všeho nej k Vánocům a do nového roku jsem se s dětmi rozloučila malým dárečkem pro radost.

-AnKa-