Český krajanský spolek v Athénách

PRVNÍ SETKÁNÍ KRAJANSKÝCH SPOLKŮ Z ATHÉN A SOLUNĚ

O víkendu 7.-8.11.2015 se delegace Českého krajanského spolku v Athénách složená ze čtyř členek správní rady vydala udělat první krok směřující k navázání přátelských vztahů a spolupráce se Soluňským krajanským spolkem v Řecku za plné podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Cílem návštěvy byla zejména výměna názorů týkající se fungování školy, školky, knihoven, ale i výměna nápadů a zkušeností vyplývajících z činností a akcí spolku se zaměřením na děti i dospělé krajany.

Předsedkyně Athénského krajanského spolku paní Lucie Kuligová měla možnost zúčastnit se vyučování

ve čtyřech třídách České školičky v Soluni, pozorovat a srovnávat způsob výuky dětí, které mluví česky, ale i těch dětí, pro které je čeština cizím jazykem.

V poledne se uskutečnila návštěva Honorárního konzulátu v Soluni, kde proběhlo setkání s Honorární konzulkou pí Margaritou Ignatidou a referentkou konzulátu pí Lucií Plotzerovou. Návštěva probíhala v přátelském prostředí a v besedě jsme byly obeznámeny jak s činností a fungováním úřadu, tak se spoluprací honorárního konzulátu s krajanským spolkem v Soluni a zároveň byla navržena oboustranná spolupráce i s naším krajanským spolkem v Athénách.

Posléze nás pí L. Plotzerová provedla centrem města s výkladem o jeho historii a navštívily jsme také známou kulturní památku “Leukos Pyrgos“ (Bílá věž), která byla spojená s prohlídkou tamního muzea a nádherným výhledem z věže na moře a celé město. Zaujal nás také největší kostel v Soluni, kostel Svatého Dimitrise, kde jsme měly možnost vidět ostatky svatých mužů. Se zájmem jsme se zastavily na největším náměstí Aristotelous , u sochy Alexandra Velikého a zaznamenaly výraznou regeneraci města v jeho přímořské části.

Ve večerních hodinách pak proběhla v řecké taverně společná večeře s učitelkami České školičky v Soluni a jejich předsedkyní Markétou Strnadovou, s paní konzulkou M. Ignatidou, jejím manželem a pí L. Plotzerovou a v přátelské atmosféře pokračovala debata o společné spolupráci obou spolků. Jedním z hlavních témat byla myšlenka o budoucím možném společném, několikadenním táboře pro děti českých krajanů žijících v Řecku, „Táboře v půli cesty“ mezi Athénami a Soluní, a to po velice kladné zkušenosti z letošní podobné akce uskutečněné nedaleko Athén naším Athénským spolkem.

Předsedkyně Českého krajanského spolku v Athénách pí L. Kuligová pozvala členky tamního krajanského spolku na návštěvu Athén, spojenou s konzultacemi všech učitelek o výuce vícejazyčných dětí, výměna zkušeností s organizací výletů, propagaci ČR v Řecku a jak zaujmout co nejvíce českých občanů žijících v Řecku k aktivnímu přístupu ve vztahu k českým krajanským spolkům a možná návštěva lokalit v Řecku, kde žije větší počet českých občanů a nejsou organizovaní v krajanském spolku., jako např. Kréta, Rhodos, Chalkidiki, Leptokárie atd.

Český krajanský spolek v Athénách děkuje za nádherné přijetí v Soluni a jmenovitě pak Honorární konzulce pí M. Ignatidou, pí L. Plotzerové, sl. Markétě Strnadové, paní učitelkám Šárce a Ivě. Dále pak děkujeme všem, které jsme nejmenovaly, ale kteří si našli čas na setkání s námi a už teď se těšíme na další návštěvy v obou městech.
 
[Best_Wordpress_Gallery id="27" gal_title="2015-11-Soluň"]