Český krajanský spolek v Athénách

Noc s Andersenem 2015

Mezinárodní akce Noc s Andersenem má za cíl seznámit malé čtenáře s překrásným světem knih. Konala se již 15. rokem a probíhala současně na více než 1.500 místech místech nejen v České republice. Téměř 100.000 dětí a dospělých po celém světě se sešly ve stejný den a ve stejnou hodinu v knihovnách, školách a školkách, aby se společně začetly do krásných knih a přenesly se do kouzelného světa pohádek.

Český krajanský spolek se akce zúčastnil již podruhé a stejně jako vloni čekal na děti bohatý program plný čtení, pohádek, soutěží a malování.

Děti v české knihovně za pomoci paní učitelek vyluštily název, autora a ilustrátora knihy, ze které se četlo. Volba padla letos na knihu Na hradě Bradě, která vyšla právě u příležitosti Noci s Andersenem.

Když dětem vyhládlo, stačilo zavolat: "Ubrousku, prostři se!" a kouzelná svačinka byla na stole. Děti posilněné pohádkovými buchtami a vykutálenými koblížky se staly na jednu noc spisovateli, zapojily fantazii a vymyslely svou vlastní pohádku. O čem je, kdo je jejím hlavním hrdinou a jak dopadne si můžete přečíst v dubnovém čísle časopisu Krajánek.

Jako vzpomínku na akci si malí účastníci odnesli upomínkovou kartu, pohlednici od nakladatelství Albatros a svůj první čtenářský deník.

Čtenářské deníky věnoval Český krajanský spolek všem dětem, které navštěvují naši výuku češtiny. Cílem je vypěstovat u dětí lásku ke knihám a podporovat je ve čtení.

 Děkuji všem malým autorům s úžasnou fantazií a Hance i Aničce za pomoc s programem pro děti.

 Lenka Kanellia