Český krajanský spolek v Athénách

ČKSvA navštívil krajany v Římě

V neděli 18.4. se Lenka Kanellia setkala se zástupci českého krajanského spolku v Římě, Associazione Praga, pod kterou spadá také Scuola Ceca (Česká škola v Římě), a s jejich předsedkyní, Kateřinou di Paola Zoufalovou. Italským dětem předala dopis a jarní obrázek od našich školáků. Přijaly je s nadšením a přislíbily brzy odpovědět.

Associazione Praga funguje již 13. rokem. Škola působí na Papežské koleji sv. Jana Nepomuckého, kde je k dispozici také velká jídelna a herna s kulečníkem, ping-pongem a stolním fotbalem. Po zajímavé debatě o fungování spolků a výměně informací, měla Lenka možnost nahlédnout do jednotlivých tříd i do krajanské knihovny, která disponuje cca 2.000 tituly pro děti i dospělé. S nejstaršími žáky pak diskutovala o české škole v Athénách a situaci v Řecku.

Školu v Římě navštěvuje aktuálně celkem 32 žáků, kteří jsou rozděleni do třech tříd - školka, společná 1.-4. třída a třída starších dětí. Všechny děti tráví v české škole v Římě 5 hodin týdně. Vyučování probíhá každou sobotu od 9:00 do 13:00 a jednu hodinu ve všední den. Kromě výuky českého jazyka se ve škole věnují také celé řadě zajímavých projektů (např. Rok s Komenským).

ČKSvA získal díky této schůzce spoustu zajímavých informací a tipů. Těšíme se na další výměnu zkušenností.

[Best_Wordpress_Gallery id="14" gal_title="Ymittos - Let΄s do it! 26.4.2015"]