Český krajanský spolek v Athénách

1. Krajanský bowlingový turnaj 22.5.2014