Český krajanský spolek v Athénách

SOBOTNÍ KNIŽNÍ BOJOVKA/ NOC S ANDERSENEM

Se vznikem internetu se změnil svět. Nastala velká informační revoluce, ve které se proměnil i způsob dorozumívání mezi lidmi. A právě vývoj ve způsobu získávání informací byl tématem naší sobotní knižní bojovky.

Na začátku bylo třeba říct několik slov o významu a vzniku Noci s Andersenem, se kterou se pojilo naše společné odpoledne 30. března. Následně byly dětem představeny různé knihy z krajanské knihovny, literární žánry a důležitost ilustrací v knihách.

Tu největší část však tvořila knižní bojovka, v níž se skupinky dětí snažily získat za každý z 12 úkolů jeden obrázek. Bylo to „dvanáctero“ pravidel, jak se nechovat ke knihám. Plakát nakreslil Josef Lada na přání svého přítele Jiřího Mahena. Ten byl u zrodu městské knihovny v Brně a všiml si, že knihy mají v domácnostech hned několik využití, např. podložka pod skříň, květináč či talíř, hračka pro psa apod., bylo proto nutné čtenáře vychovat a udržet tak knihy v dobrém stavu pro další čtenáře.

Odměna putovala k těm, kdo správně odpověděli, že středověký papír se nazýval pergamen, že k rozšíření knih přispěl vynález knihtisku, či že nejstarším písmem na světě je čínské písmo. Kdo se probojoval až na konec, mohl si vyrobit svou vlastní knížku.
 
 
[Best_Wordpress_Gallery id="263" gal_title="2019-03-Noc s Andersenem"]