Změna složení správní rady ČKSvA

Milí krajané a přátelé spolku,

rádi bychom vás oficiální cestou informovali o změnách ve složení správní rady našeho spolku. Odchází nám z osobních důvodů jedna členka. Na její místo nastupuje jako náhradník Soňa Dorňáková Stamu. Zároveň na schůzi správní rady ze dne 30.9.2019 došlo z praktických důvodů k reorganizaci funkcí.

 

Nové složení správní rady:

Lenka Kanellia – předseda

Pavla Drápelová – místopředsedkyně

Soňa Dorňáková Stamu – tajemnice

Miriam Nebuželská – místotajemnice

Jiří Lučka – pokladní

Anna Karamantzani – styk s veřejností

Kateřina Alevizaki – poradce

 

Výuka češtiny, chod spolku i organizace akcí nadále plynule pokračují podle programu.