Český krajanský spolek v Athénách

Škola

Děti, které doma běžně česky nemluví a nejsou bilingvní, mohou navštěvovat kurz “Čeština jako cizí jazyk”. Během hodin se naučí základní české fráze, osvojí si elementární slovní zásobu a seznámí se s kulturními reáliemi ČR. Během výuky jsou kombinovány různé metody, které usnadňují dětem pochopení nové látky (např. jazykové hry, čtení jednoduchých textů, zpívání lidových písniček). Jednotlivé hodiny jsou věnovány určitým tematickým okruhům (např. nemoc, škola, rodina) a témata jsou prezentována takovým způsobem, aby si mohl prohloubit své znalosti jak žák, který se již někdy česky učil, tak i úplný začátečník. Cílem hodin je, aby se dítě bylo schopné zorientovat v případě, že se dostane do česky mluvícího prostředí a vyjádřit své potřeby.

Události

Další události a bližší informace se připravují. Jak sami vidíte, o společná setkání nebude nouze a na své si přijdou malí i velcí. Pokud máte chuť se zapojit a pomoci s realizací, budeme rádi! Stejně jako za nové nápady, připomínky a zpětnou vazbu.

Tým ČKSvA

Časopis pro bilingvní a multilingvní české děti žijící (nejen) v zahraničí

Měsíčník určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5-10 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí mimo ČR, které jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí. Vyhraněné sekce jsou zaměřeny na řešení jazykových problémů, se kterými se pedagogové či rodiče při výchově v zahraničí setkávají.

Texty a rubriky mají zábavnou formou u dětí rozvíjet především jazykovou stránku, slovní zásobu, představivost a logické uvažování.

Na 36 stránkách najdete příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, tvoření, vaření, ekologické okénko, básničky i různé zajímavosti. Unikátní je v tom, že neobsahuje žádnou reklamu. Celý obsah je věnovaný dětem. Veliký důraz klademe na vizuální stránku.

Časopis je jedinečný tím, že děti seznamuje s českými tradicemi a rozdíly v tradicích mezi Českou republikou a „zeměmi Krajánka“. Nechybí ani střípky z české historie, pověstí a legend či české stopy ve světě. V Krajánkově knihovně seznamujeme děti s klasickými i soudobými českými autory.

Materiály ve všech hlavních rubrikách jsou originální a tvořené na míru pro časopis Krajánek, případně vybrané z tvorby pro spřízněné pedagogické a logopedické projekty.

V současné době se na koncepci a obsahu podílí krajané ze 16 států na pěti světadílech: Turecko, Španělsko, Itálie, Řecko, Francie, Belgie, Holandsko, Německo, Švýcarsko, USA, Austrálie, Brazílie, Švédsko, Nový Zéland, Rakousko a ČR.

Významný podíl redakce jsou vyučující z krajanských spolků, novináři, spisovatelé, grafici, kreativní talenty a korektoři.

Krajánek je zdarma ke stažení  po registraci na stránkách spolku Krajánek ve světě z.s., který vydávání časopisu zaštiťuje. http://krajanekvesvete.cz/