Český krajanský spolek v Athénách

květen 2019

Čeština jako cizí jazyk

V měsíci květnu jsme si opakovali různé české písničky a nacvičovali jsme vystoupení na závěrečnou besídku. Navázali jsme na dubnovou látku a i nadále jsme procvičovali vyjádření času, názvy ročních období, měsíců a dnů v týdnu. Dávali jsme si pozor na pády (např. je jaro X na jaře; květen X v květnu; středa X ve středu; Kolik je hodin? Je jedna hodina.).

V měsíci dubnu jsme se věnovali exotickým zvířatům a tak koncem května jsme se pak věnovali i tématu „zvířata v lese“ a „zvířata na farmě“.

I tento měsíc jsme procvičovali psaní písmen v naší písance „Putujeme za písmem“.

Při přípravě hodin jsme využívali materiály z „Prázdninové školy češtiny“od B.Jaurisové a M. Pánové a také pracovní listy dostupné na www.inkluzivniskola.cz.