Český krajanský spolek v Athénách

leden 2017

Dětský klub

Dětský klub byl v lednu ovlivněn návštěvou athénského planetária. Děti natěšené na "cestu do vesmíru", si vytvořili kosmickou loď podle svých představ a jednoduchého návodu, aby se jim tam letělo co nejpohodlněji. Jako materiál nám stačil barevný papír, lepidlo, rolička z toaletního papíru, kousek alobalu a šikovné ruce. Roličky toaletního papíru jsme využili také na výrobu dlouhatánského hada, o kterém jsme se naučili i krátkou říkaku. Starostlivé děti hada s láskou opatrovaly a krmily, takže nám ve spolku zůstal i po následující soboty.

-AnKa-

1. a 2. třída a předškoláci

Po vánočních prázdninách jsme se vrátili do školních lavic pěkně odpočinutí a rovnou jsme se vrhli do práce. Přes Vánoce měli děti za úkol přečíst knihu, kterou si vypůjčili v naší krajanské knihovně a z ní si potom udělat zápis do čtenářského deníku. Celý leden jsme se věnovali jednotlivým prezentacím těchto knih a navážeme na to i v únoru. Také jsme si společně zapsali knížku od Šárky Váchové Chaloupka na vršku, ze které jsme si v hodinách četli.

Dalším velkým lednovým tématem byl vesmír a sluneční soustava. Děti se naučily základní pojmy v češtině a malou sluneční soustavu si vymodelovaly z plastelíny. Vyvrcholením debaty na toto téma byla společná návštěva athénského planetária.

Zpívali jsme písničku Žežuličko, kde jsi byla.

2. třída už ví, která jsou slova nadřazená, podřazená a souřadná. Žáci také rozdělují hlásky na samohlásky a souhlásky a umí z nich tvořit slabiky.

1. třída přidala další písmena ke čtení (M, L, S, P, T) i psaní (m, l, t, s, p).

Předškoláci pokračují v procvičování jemné motoriky a orientace v prostoru a zkouší psát čísla.

-AnKa-

3. třída

V měsíci lednu jsme zpívali písničky „Prší, prší, jen se leje“ a „Šla Nanynka do zelí“. Předtím, než jsme si písničky zazpívali, jsme si je museli poskládat z roztříhaných větiček a potrápili jsme tak mozek při hledání logické souvislosti vět a procvičili jsme si slovosled.

Naším hlavním tématem se stal vesmír. Navázali jsme tak na skutečnost, že krajanský spolek uspořádal ve druhé polovině měsíce návštěvu athénského palnetária. Učili jsme se tak terminologii spojenou s vesmírem a každý žák si nalepil na papír svou sluneční soustavu.

Nadále jsme pokračovali v procvičování slovní zásoby spojené s tématem „škola“ a rozšiřovali jsme si znalosti s pomocí doplňujících materiálů z různých zdrojů. V gramatice jsme i v tomto měsíci opakovali používání základních číslovek „jeden, dva, oba“ a „jedna, dvě, obě“ a rozlišování mužského a ženského rodu.

Také jsme se věnovali čtení a kladli jsme důraz na porozumění textu – témata našich článků se pohybovala v rozmezí témat probíraných v posledních týdnech (vánoční dárky, planety aj.) a byly převzaty buď z metodického portálu rvp.cz anebo cteme.eu.

-Pavla-

4. třída

Po vánočních prázdninách jsme se vrátili zpět do české školy, abychom odhalili další záludnosti českého jazyka.

Naučili jsme se novou písničku, která pořádně rozhýbala i naše jazýčky - Potkal potkan potkana. Potom už jsme mohli zavzpomínat na vánoční svátky, zopakovali jsme si měsíce v roce, společně, postupným přidáváním jednoho slova, jsme tvořili co nejdelší větu a po návštěvě planetária jsme si zahráli i vesmírné domino, které nám pomohlo rozšířit českou slovní zásobu o další slovíčka.

Čtení jsme procvičovali nejen čtením knih. Přečetli jsme i první díl komiksového příběhu o Knedlíku, který vyšel v časopisu Krajánek a správnou výslovnost nám pomáhá procvičovat i čtení básniček.

Samozřejmě procvičujeme psaní i-y po obojetných souhláskách uprostřed slov, ale začali jsme se učit i vzory podstatných jmen rodu středního a s tím spojené i psaní i-y na konci slov. A protože je zimní období, hrajeme koulovanou! Báječně se přitom zahřejeme, vydovádíme a ještě procvičíme právě probírané učivo.

-HanKa-